Raport Zintegrowany 2021

Cel 1:
Koniec z ubóstwem

Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
Bieda to coś więcej niż brak przychodów i środków potrzebnych do życia. Bieda to głód, gorszy dostęp do edukacji, dyskryminacja i wykluczenie społeczne. Ludzie żyjący w skrajnej biedzie są w nieproporcjonalny sposób dotknięci naruszeniem podstawowych praw człowieka. Wzrost gospodarczy musi być przeznaczony dla wszystkich, zapewniać pracę oraz promować równość.

Opis działań banku związanych z wymienionym celem można znaleźć w następujących sekcjach i aktualnościach serwisu:

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju!

 

 

Wyniki wyszukiwania