Raport Zintegrowany 2021

Zaangażowanie społeczne i wolontariat

„Możesz na mnie polegać” to motto programu wolontariatu pracowniczego, który realizujemy od 2011 r. W ramach tego programu nasi pracownicy – przy wsparciu Fundacji BNP Paribas – działają na rzecz środowisk lokalnych.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 413-1

Pracownicy dopasowują formę zaangażowania do swoich możliwości i potrzeb. Mogą działać indywidualnie lub zespołowo, realizować własne inicjatywy lub wziąć udział w akcjach społecznych koordynowanych przez Fundację BNP Paribas wraz z innymi organizacjami pozarządowymi. Każdemu pracownikowi przysługują dwa dodatkowe dni płatnego urlopu w ciągu roku na aktywność wolontariacką. Działania społeczne pracowników są częścią międzynarodowej inicjatywy Grupy BNP Paribas #1MillionHours2Help. W Polsce te działania koordynuje Fundacja BNP Paribas.

W 2021 r. Fundacja BNP Paribas jako jedna z pierwszych organizacji w Polsce przeszła wnikliwy audyt i otrzymała certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”. Certyfikat wręczyła Fundacji Akademia Rozwoju Filantropii podczas IX Konferencji Liderzy Pro Bono.

Przykłady zaangażowania:

 • „Konkurs na projekty wolontariackie”
 • Szlachetna Paczka
 • Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL
 • Misja Edukacja
 • Indywidualne wsparcie organizacji społecznych
 • „Krwinka”
 • „Dobre kilometry”
 • Ubrania do Oddania
 • „Wspieram cały rok”

Więcej informacji o projektach realizowanych przez Fundację BNP Paribas znajduje się na stronie Banku w zakładce „Działalność fundacji”.

„Konkurs na projekty wolontariackie”

Coroczny „Konkurs na projekty wolontariackie” to podstawowy element naszego programu wolontariatu pracowniczego. Fundacja BNP Paribas zachęca naszych pracowników z całej Polski, aby zgłaszali inicjatywy, które odpowiadają na najpilniejsze potrzeby lokalnych społeczności. Zwycięzcy otrzymują do 4 000 zł na realizację swoich pomysłów, a projekty realizują we współpracy z miejscowymi organizacjami społecznymi. Pracownicy dodatkowo mogą liczyć na merytoryczne wsparcie Fundacji BNP Paribas.

9

lat organizujemy „Konkurs na projekty wolontariackie”

55

projektów zrealizowaliśmy w całej Polsce w 2021 r.

223

pracowników zaangażowało się w „Konkurs na projekty wolontariackie” w 2021 r.

5 500

osobom pomogliśmy w 2021 r.

> 200 000

Fundacja BNP Paribas przeznaczyła na realizację projektów w 2021 r.

1 784

godzin przepracowaliśmy w ramach „Konkursu na projekty wolontariackie” w 2021 r.

Szlachetna Paczka

Od 2018 r. jesteśmy partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki. Oficjalne partnerstwo i ogólnopolski charakter projektu pozwalają jak najlepiej wykorzystać potencjał naszego wolontariatu pracowniczego. Nasi wolontariusze przygotowują paczki, które odpowiadają na realne potrzeby beneficjentów. Realizują w ten sposób ideę mądrego pomagania. Do akcji przyłączyli się także wolontariusze ze spółek Grupy i Stowarzyszenia Absolwentów Programu Klasa – programu stypendialnego Fundacji BNP Paribas. To największa zorganizowana akcja wolontariatu pracowniczego w ramach Szlachetnej Paczki wśród firm.

Nasi Klienci również mogli wesprzeć Szlachetną Paczkę. Na naszej stronie internetowej udostępniliśmy możliwość szybkiej wpłaty bezpośrednio na konto organizatora tej akcji – Stowarzyszenia WIOSNA. Dodatkowo od 1.12.2021 r. do 25.12.2021 r. dopłacaliśmy po 200 zł do pierwszych 100 przelewów dziennie, które Klienci zlecali na konto stowarzyszenia. Wspólnie z Klientami przekazaliśmy Szlachetnej Paczce 516 458 zł.

133

pracowników Banku
i spółek Grupy zostało liderami Szlachetnej Paczki

145

potrzebujących rodzin otrzymało paczki, które przygotowali nasi pracownicy w 2021 r.

2 610

wolontariuszy zaangażowało się w akcję
w 2021 r.

> 4,1 mln zł

Fundacja BNP Paribas przekazała Szlachetnej Paczce od 2018 r., czyli od początku współpracy

1 000

taką kwotą Fundacja BNP Paribas dofinansowała każdą paczkę, którą przygotowali nasi wolontariusze

1 mln zł

Fundacja BNP Paribas przekazała Szalchetnej Paczce na działania
w 2021 r.

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL

Program Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL to sektorowy program edukacyjny, którym kieruje Warszawski Instytut Bankowości. Jesteśmy partnerem tego programu od 2013 r. Celem BAKCYLA jest przekazywanie młodzieży praktycznej wiedzy i umiejętności wykorzystywania usług finansowych. W ramach programu wolontariusze – na co dzień pracownicy banków partnerskich programu – uczą w szkołach o finansach.

W 2021 r. nasi pracownicy przeprowadzili cykle zajęć w szkołach podstawowych dla klas VI–VIII: „Twoje pieniądze” i „Od oszczędzania do inwestowania”, dla klas V–VIII: „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”. W szkołach średnich przeprowadzili cykle zajęć: „Rynek finansowy – zaufanie w biznesie”, „Moje finanse – myślę przedsiębiorczo” i „Mądre inwestowanie”. Zajęcia odbywały się głównie zdalnie. Spotkania stanowiły kompendium wiedzy na temat finansów. – przygotowywały uczniów do dorosłego życia i świadomego obywatelstwa. Działania w ramach programu koordynuje Fundacja BNP Paribas.

123

przeszkolonych wolontariuszy liczył BAKCYL w 2021 r.

155

lekcji przeprowadzili nasi pracownicy
w 2021 r.

~1 500

lekcji przeprowadzili nasi pracownicy
od 2013 r.

>33 000

uczniów wzięło udział w spotkaniach
z naszymi pracownikami od 2013 r.

W 2020 r. rozpoczęliśmy interdyscyplinarny bankowy projekt Misja Edukacja, który ma szerzyć wiedzę w społeczeństwie na tematy finansów, ekologii, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości i psychologii. Pomaga on zdobywać nowe umiejętności, odkrywać własny potencjał i poszerzać horyzonty. W 2021 r. kontynuowaliśmy prace w ramach tego projektu.

Misja Edukacja 2021

 • Lekcje edukacji finansowej dla seniorów i uczniów szkół podstawowych i średnich. Prowadzili je nasi pracownicy na podstawie autorskich scenariuszy lekcji i własnych materiałów.
 • Cykl czterech warsztatów online o ekologii dla rodzin. Projekt realizowaliśmy wraz z Centrum Nauki Kopernik.
 • Patronat projektów „Uniwersytet dzieci w domu” oraz „Uniwersytet dzieci w klasie”. Zajęcia dotyczyły edukacji finansowej dzieci. Przeprowadziliśmy lekcje w ośmiu placówkach. Prowadziliśmy również zajęcia online.
 • Zakładka Strefa Rodzica na stronie Misja Samodzielność. Stworzyliśmy kompedium wiedzy dla rodziców, którzy chcą uczyć swoje dzieci samodzielności finansowej.
 • Warsztat edukacyjny dla rodzin „Samodzielniaki ogarniają budżet”. Warsztaty prowadzili eksperci, których zaprosiliśmy do współpracy.
 • Współpraca z Fundacją Kosmos dla Dziewczynek. W ramach tej współpracy zrealiowaliśmy cykle warsztatów online dla rodzin „SUPERBOHATERKI, czyli rodzinne wybory” oraz „SUPERBOHATERKI w klasie”.
 • Debata parentingowa na temat miejsca kobiet w historii Polski. Rozmawialiśmy o tym, że dziewczynki potrzebują silnych kobiecych autorytetów. Przedstawiliśmy projekty Superbohaterki i Patronki. Rozmawialiśmy o powieści „Mała Księżniczka”.
 • Nowa kategoria podcastów BNP Paribas Talks EDUKACJA. Udostępniliśmy je na stronie www.talks-bnpparibas.pl

Nasze inicjatywy w ramach projektu Misja Edukacja zostały w 2021 r. dostrzeżone i wyróżnione przez jury konkursów „Złote Spinacze” i Kreatura. Warsztaty online, które prowadziliśmy wraz z Fundacją Kosmos dla Dziewczynek, otrzymały dwie nagrody w konkursie „Złote Spinacze” – Brązowy Spinacz w kategorii Sustainability i CSR Communications oraz Brązowy Spinacz w kategorii Finanse. Jury konkursu Kreatura wyróżniło inicjatywę Misja Samodzielność w kategorii Digital – aplikacje mobilne/gry. W ramach tej inicjatywy stworzyliśmy stronę internetową o tym samym tytule, która ma szerzyć wiedzę o finansach. Na stronie znajduje się Strefa Rodzica, czyli zakładka z niezbędną wiedzą i pomysłami na kreatywne i edukacyjne zabawy z dziećmi.

160

lekcji przeprowadziliśmy w szkołach podstawowych i średnich od 2020 r.

4 200

uczniów wzięło udział w spotkaniach
z naszymi pracownikami

1 600

warsztatów „SUPERBOHATERKI w klasie” przeprowadziliśmy w szkołach podstawowych

32 000

uczniów wzięło udział w warsztacie „SUPERBOHATERKI w klasie”

„Dobre kilometry”

Nasi pracownicy angażują się w działania społeczne również poprzez aktywność fizyczną. Służy temu akcja „Dobre kilometry”, którą organizuje co roku Fundacja BNP Paribas. Przez miesiąc pracownicy starają się przejechać jak największą liczbę kilometrów. W tym celu jeżdżą na rowerze, biegają i uprawiają inne sporty dystansowe. Każdy pokonany kilometr przeliczany jest na pieniądze, które trafiają do wybranej organizacji społecznej. Organizację wybierają pracownicy w głosowaniu.

71 952

kilometry przejechaliśmy w 2021 r.
w ramach akcji „Dobre kilometry”

444

pracowników wzięło udział w akcji w 2021 r.

25 000

przekazaliśmy Stowarzyszeniu Aktywnie Przeciwko Depresji, wybranemu przez pracowników w głosowaniu w ramach akcji

7 574

aktywności sportowych, m.in. bieganie, jeżdżenie na rolkach, spacerowanie, plogging uprawiali nasi pracownicy

Program filantropii indywidualnej „Wspieram cały rok”

Program „Wspieram cały rok” działa w Banku od września 2017 r. Opiera się na mechanizmie payroll. W programie mogą brać udział wszyscy nasi pracownicy – to oni decydują, którą organizację chcą wesprzeć. Na ich życzenie odpisujemy od ich pensji wskazaną kwotę na dany cel. W 2021 r. pracownicy zdecydowali wesprzeć Fundację SYNAPSIS oraz Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji. Te organizacje wspieraliśmy nie tylko finansowo; przygotowaliśmy wspólnie z nimi webinary dla pracowników z okazji Miesiąca Świadomości Autyzmu i Tygodnia Walki z Depresją. W 2022 r. będziemy wspierać Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Stowarzyszenie Mudita.

Wyniki wyszukiwania