Raport Zintegrowany 2021

Cel 4:
Dobra jakość edukacji

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
Edukacja jest kluczem do zrównoważonego rozwoju, poprawy ogólnej jakości życia i zapewnienia pomyślnej przyszłości dla ludzi i planety. To, czego potrzebujemy to dobry program nauczania, odpowiadający wyzwaniom zmieniającego się świata i kultywowanie postaw poszerzania wiedzy. Niezbędna jest wysokiej jakości edukacja, bazująca na empatii, poszanowaniu różnorodności i przygotowaniu społeczeństwa do „zawodów przyszłości”.

Opis działań banku związanych z wymienionym celem można znaleźć w następujących sekcjach i aktualnościach serwisu:

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju!

 

Wyniki wyszukiwania