Raport Zintegrowany 2021

Przeciętne stopy procentowe stosowane w Banku

Produkt PLN EUR
2021 2020 2021 2020
Depozyty 0,04% 0,31%
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne 0,04% 0,36%
Przedsiębiorstwa niefinansowe 0,04% 0,22%
Kredyty 3,17% 3,65% 1,24% 1,26%
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne 3,64% 4,16% 2,04% 2,05%
Przedsiębiorstwa niefinansowe 2,09% 2,52% 1,23% 1,24%
* Na podstawie sprawozdawczości obowiązkowej Banku na rzecz Departamentu Statystyki NBP.

Wyniki wyszukiwania