Raport Zintegrowany 2021

Obszar operacji i wsparcia biznesu

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA W OBSZARZE OPERACJI I WSPARCIA BIZNESU W 2021 r.

 • Oddziały i budynki centrali zostały przystosowane do warunków pracy w pandemii oraz powrotu pracowników do systemu pracy w trybie hybrydowym
 • Na bieżąco były przeprowadzane prace dezynfekcyjne (ozonowanie) powierzchni biurowych i oddziałów, zaś pracownicy byli w sposób ciągły wyposażani  w środki ochrony osobistej
 • Wdrożony został nowy model operacji oparty na trzech filarach: optymalizacja, partnerstwo i skuteczność/prostota, mający na celu poprawę efektywności procesów, współpracy i wzrostu NPS (Klientocentryczność). W ramach programu wprowadzono między innymi:
  • przejrzystą formę współpracy z oddziałami oraz wspólną platformę wymiany wiedzy, osiągając dalszy wzrost wydajności w Operacjach
  • matrycę kompetencji służącą do opomiarowania procesów, wyznaczenia nowych KPI, budowy Multiskillingu (proces umożliwiający szybkie reagowanie na zwiększony wolumen dyspozycji składanych przez Klientów), osiągając wzrost obsługi wolumenu
 • W ramach optymalizacji sieci oddziałów oraz zmniejszenia kosztów zamknięto 32 placówki. 77 oddziałów z certyfikatem „Obiektu bez barier” wydawanym przez Fundację Integracja
 • Optymalizacja powierzchni biurowej w centralach w Warszawie – integracja lokalizacji przy ul. Kasprzaka, Suwak oraz znacznej części ul. Grzybowskiej do nowej, głównej siedziby Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie
 • Zautomatyzowano 58 procesów w zakresie Compliance, Corporate, PF, Procurement, Accounting i Operacji (między innymi optymalizacja transportów gotówkowych, obsługa roszczeń SWIFT, obsługa ubezpieczeń, automatyczna weryfikacja dokumentacji kredytowej – hipotecznej dla Detalu)
 • Kontynuowano przebudowę procesów E2E – kredyty korporacyjne i hipoteczne, KYC, paperless, dzięki czemu poprawie uległy wskaźniki jakości i poprawności wniosków kredytowych
 • W ramach realizacji strategii CSR i zrównoważonego rozwoju:
  • rozstrzygnięto przetarg na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na lata 2023-2024
  • zlikwidowano kolejne nieekologiczne źródła energii
  • kontynuowano wymianę źródeł światła na LED oraz proces optymalizacji zużycia mediów
  • uruchomiono instalacje fotowoltaiczne w 3 lokalizacjach (w trakcie kolejne 2)
 • W ramach elektryfikacji floty samochodowej podwojono liczbę posiadanych aut hybrydowych (~30%). Obecnie flota liczy 3 samochody elektryczne oraz 372 z napędem hybrydowym
 • Zautomatyzowano procesy zakupowe w ramach systemu zakupów oraz zaimplementowano nowe narzędzie do oceny dostawców.

Wyniki wyszukiwania