Raport Zintegrowany 2021

Tabela zgodności z ustawą o  rachunkowości

W odpowiedzi na wymogi Ustawy o rachunkowości dotyczące raportowania niefinansowego, w raporcie ujęto następujące informacje:

Zagadnienie Miejsce w Raporcie
1. Model biznesowy
2. Kluczowe wskaźniki efektywności
3. Opis ryzyk i zarządzanie ryzykami
4. Główne polityki, procedury i inne dokumenty regulujące zagadnienia na poziomie Banku oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.
5. Wyniki wdrażania polityk we wskazanych przez Ustawę o Rachunkowości zagadnieniach:
  • zagadnienia pracownicze
  • zagadnienia społeczne
  • zagadnienia środowiskowe
  • poszanowanie praw człowieka
  • przeciwdziałanie korupcji

Wyniki wyszukiwania