Raport Zintegrowany 2021

Interaktywne KPI

 

* Wartości znormalizowane wyliczone bez kosztów integracji ponoszonych w związku z realizacją procesów połączeniowych w latach 2016-2020 oraz wpływu rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF w latach 2019-2021. W 2018 r. wyłączono dodatkowo wpływ zdarzeń jednorazowych, które wynikały z przyjętego sposobu rozliczenia transakcji nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej: Podstawowa Działalność RBPL) tj.: kosztów odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w związku z przejęciem Podstawowej Działalności RBPL (ECL) oraz zysku z tytułu okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności RBPL. Od 2020 r. rezerwy na postępowania dotyczące kredytów mieszkaniowych w CHF prezentowane są jako osobna linia, poza dochodami, zmianę tę uwzględniono również dla 2019 r.

Wyniki wyszukiwania