Raport Zintegrowany 2021

Dobre praktyki Spółek Grupy BNP Paribas w  Polsce

Prowadzenie działalności z poszanowaniem zasad odpowiedzialnego biznesu jest dla wszystkich spółek z Grupy BNP Paribas w Polsce niezwykle istotne. Spółki stosują się do standardów etycznych oraz wytycznych Grupy BNP Paribas, zawartych m.in. w Kodeksie Postępowania Grupy BNP Paribas. Ponadto, pracownicy tych Spółek wykazują duże zaangażowanie w inicjatywy prospołeczne i prośrodowiskowe.

 • 102-45

BNP Paribas Lease Group sp. z o.o.

BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. prowadzi obsługę operacyjną BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. na mocy zawartych w tym zakresie umów serwisowych. W 2021 r. prowadziła działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju razem ze Spółką BNP Paribas Leasing Services Sp. z o. o.

 • W linii Technology Solutions: współpraca z dostawcą rozwiązań fotowoltaicznych, który stawia na ekologiczne rozwiązania;
 • W linii Equipment Leasing Solutions: finansowanie sprzętu z kategorii Low Emision Transports;
 • W linii Bank Leasing Services: działania na rzecz poprawy jakości raportowania (zmiany w systemach), pozwalające na pomiar zaangażowania w finansowanie podmiotów przyjaznych otoczeniu społecznemu i środowiskowemu (według EKD, a także inicjatywy związane z biznesem w korelacji z Celami Zrównoważonego Rozwoju);
 • Najważniejsze kampanie biznesowe: finansowanie fotowoltaiki, „zielone aktywa” (m.in. elektryczne wózki widłowe, ekologiczne oświetlenie, oczyszczanie powietrza w szklarniach).
 • Kampania wewnętrzna dot. Kodeksu Postępowania: przypomnienie zasad etyki zawodowej i kodeksu postępowania, sesje dylematów dla pracowników, webinaria i artykuły o przeciwdziałaniu mobbingowi w ramach D&I;
 • Współpraca z agencją pracy Blue Tree One w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością ruchową i umysłową;
 • Dofinansowanie aparatu słuchowego dla pracownika;
 • Program Wellbeing dla Pracowników: wydarzenia wspierające dobre samopoczucie pracowników (webinaria o zdrowiu, planowaniu i technikach relaksacyjnych, masaże biurowe, ćwiczenia chi-kung, wykłady i indywidualne konsultacje z trenerem personalnym, dietetykiem i fizjoterapeutą, dzień otwarty w nowym biurze dla pracowników i ich bliskich);
 • Inicjatywy Let’s Celebrate: związane ze świętami Bożego Narodzenia, akcje charytatywne, wspólne dekorowanie choinki i stref zespołowych w kampusie, warsztaty kulinarne online dla pracowników;.
 • Ustanowienie października Miesiącem Różnorodności i Włączania – Program dla Pracowników podzielony na cztery tematy: Sprawność (niepełnosprawność w pracy), Równość, Godność i Odpowiedzialność – webinaria, warsztaty, wykłady, artykuły;
 • Jako inicjator we współpracy z podmiotami Arval, RE, Cardiff, Factoring i TFI Spółka utworzyła program mentoringowy dla pracowników (warsztaty zespołowe z wykorzystaniem metodologii Gallupa)
 • Finansowanie zestawów startowych dla pracowników, biorących udział w charytatywnych biegach w Warszawie oraz Wrocławiu;
 • Akcja we współpracy z pracownikami Biebrzańskiego Parku Narodowego (usuwanie kęp inwazyjnego gatunku łubinu, aby zrobić miejsce dla innych chronionym i rzadkim roślinom)
 • Szlachetna Paczka – 65 pracowników zaangażowanych w akcję;
 • Wsparcie wychowanków jednego z warszawskich domów dziecka;
 • Upominki dla pacjentów onkologicznych;
 • Współpraca z organizacją społeczną Change4Good (zakup kartek świątecznych).
 • Kwartalne kontrole zużycia papieru i emisji CO2 przez flotę samochodową oraz podczas podróży służbowych;
 • Promocja napędów alternatywnych w obszarze zarządzania flotą samochodową (wideokonferencje);
 • Polityka redukcji papieru i plastiku w organizacji (wyeliminowanie plastikowych opakowań);
 • Materiały promocyjno-reklamowe oraz biurowe pochodzą z materiałów ekologicznych, z recyklingu i wytwarzanych w sposób zrównoważony;
 • Zdezaktualizowane materiały otrzymują drugie życie;
 • Promocja eko-postaw wśród pracowników;
 • Digitalizacja obiegu korespondencji;
 • Jednym z kryterium wyboru dostawców jest ocena CSR.

BNP Paribas Securities Services sp. k. Oddział w Polsce

BNP Paribas Securities Services Poland to część grupy BNP Paribas specjalizująca się w obsłudze operacji na papierach wartościowych oraz funduszach inwestycyjnych dla inwestorów instytucjonalnych oraz instytucji finansowych. W 2021 r., pomimo kolejnych fal pandemii COVID-19, wzrosło zaangażowanie pracowników BNP Paribas Securities Services w wolontariat. W minionym roku przełożyło się to na 2363 przepracowanych godzin, zgłoszonych do globalnego programu Grupy BNP Paribas 1 Million Hours to Help #1MH2H.

 • Kampania Wellbeing – celem przeprowadzonej dwukrotnie w 2021 r. inicjatywy była poprawa stanu psychicznego i fizycznego pracowników. Łącznie w webinariach, wykładach i warsztatach online wzięło udział ponad 750 osób. Pracownicy mogli wziąć udział w zajęciach jogi, pilates, zdrowy kręgosłup czy strechingu. Ponadto odbyły się sesje nt. zdrowego odżywania, diety i wartości odżywczych, zajęcia mindfulness, z technik relaksacyjnych i zarządzania stresem. Z uwagi na ogromne zainteresowanie programem, jego kolejna edycja przygotowywana jest na wiosnę 2022 r.
 • Anonimowa bezpłatna infolinia pomocy psychologicznej – uruchomiona w 2021 r. w trosce o pracowników i ich bliskich, zmagających się z funkcjonowaniem w czasach pandemii COVID-19. Do dyspozycji terapeuci i psychologowie, z którymi można było poruszyć wszelkie kwestie związane z konfliktami, uzależnieniami, procesem zmiany, problemami rodzinnymi czy chorobami.
 • Szlachetna Paczka – dzięki osobistemu zaangażowaniu i wsparciu blisko 350 pracowników, udało się spełnić wszystkie potrzeby obdarowanych, a łączna wartość paczek przekroczyła 47 tys. zł.
 • Przekazanie laptopów wychowankom domów dziecka w Morągu, prowadzonym przez Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin. Celem projektu było ułatwienie dzieciom w wieku szkolnym uczestnictwa w lekcjach zdalnych w czasach pandemii COVID-19. Przekazane laptopy były wcześniej używane przez pracowników, zostały odpowiednio przygotowane (specjalistyczne czyszczenie dysków, wgranie nowego systemu operacyjnego, fizyczne oczyszczenie sprzętu). Z grantu Fundacji BNP Paribas sfinansowano dodatkowo zakup plecaków oraz zestawów słuchawek, aby zapewnić w pełni gotowy sprzęt na potrzeby zdalnej edukacji. Przekazano 27 kompletów dla 56 wychowanków dwóch domów dziecka w Morągu.
 • Akcja przekazania śpiworów bezdomnym z Dworca Centralnego – zrealizowana jesienią 2021 r. jako projekt grantowy finansowany w konkursie Fundacji BNP Paribas. Partnerem akcji była fundacja Daj Herbatę, która bezpośrednio pomaga osobom bezdomnym w Warszawie. Pracownicy za fundusze z grantu zakupili 77 śpiworów, które osobiście przekazali bezdomnym.
 • Udział w 28. finale światowej akcji Sprzątanie Świata (Clean Up the World) – we wrześniu 2021 r. we współpracy z fundacją Nasza Ziemia 132 pracowników przez kilka godzin sprzątało warszawski Las Bródnowski. Akcję poprzedził webinar dotyczący zasad sortowania śmieci i instruujący wolontariuszy na temat bezpieczeństwa. Zebrano ponad 1 000 kg śmieci, które posegregowane na osobne frakcje zostały przekazane do utylizacji.
 • Projekt środowiskowy „Dbaj o klimat. Redukuj CO2” (Fight Your Carbon Footprint) – akcja we współpracy z Little Greenfinity, zaplanowana na dwa lata. W pierwszym kroku odbyła się seria webinariów dla pracowników nt. śladu węglowego, jego wpływu na środowisko oraz możliwości ograniczenia w codziennym życiu. W akcji udział wzięło 68 pracowników. Następnie rozpoczęła się cześć adresowana do odbiorców zewnętrznych – nauczycieli i uczniów szkół średnich. W serii warsztatów online wzięło udział 255 pedagogów, którzy będą mogli propagować wiedzę wśród swoich podopiecznych. Na 2022 r. zaplanowany jest konkurs dla uczniów na projekt, który pozwoli lokalnej społeczności zredukować emisje gazów cieplarnianych. Nagrodą jest pomoc merytoryczna lub finansowa w realizacji idei (w zależności od potrzeb projektu).
 • Współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie – w ramach zainaugurowanego w 2021 r. partnerstwa w weekendowych akcjach wyprowadzania psów na spacery wzięło udział ponad 50 wolontariuszy. Dodatkowo, każdorazowo przed spacerowym weekendem odbywa się zbiórka funduszy oraz artykułów najbardziej potrzebnych do funkcjonowania placówki.
adobestock32133666min_0008_BNPPW_062 (1) adobestock32133666min_0008_BNPPW_062 (1)

BNP Real Estate Poland sp. z o. o.

Działalność BNP Real Estate Poland sp. z o. o. jest oparta na sześciu liniach biznesowych obejmujących cały cykl życia nieruchomości: inwestycje budowlane, transakcje, doradztwo, wyceny, zarządzanie nieruchomościami oraz zarządzanie inwestycjami. Kompleksowe usługi obejmują wszystkie rodzaje nieruchomości, włączając w to powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowe, magazynowe i przemysłowe.

 • Kontynuacja programu #Wellbe, którego celem jest zwiększenie dobrego samopoczucia oraz promocja zdrowego stylu życia wśród pracowników.
 • Promowanie postaw prośrodowiskowych wśród pracowników.
 • Szlachetna Paczka;
 • Wspieranie placówek opiekuńczych oraz organizacji pozarządowych;
 • Akcje dla pracowników oraz Klientów, np. Akcja Krwiodawstwa, Rajdy Rowerowe, Zbiórka elektrośmieci, Dzień świeżych ziół.
 • Wsparcie Fundacji Synapsis – akcja Na Niebiesko dla autyzmu
 • Zarządzanie nieruchomościami zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, uwzględniając wszelkie aspekty poszanowania dla środowiska naturalnego. Dzięki temu budynki znajdujące się w portfelu Spółki utrzymują certyfikaty BREEAM i LEED z najwyższymi ocenami;
 • Promowanie wśród właścicieli budynków wdrażania nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań w nieruchomościach oraz elektryczny i publiczny transport.

BNP Paribas Faktoring sp. z o. o.

Spółka faktoringowa należąca do Grupy BNP Paribas Factoring, lidera na międzynarodowym rynku faktoringu, dysponującego ponad 50-letnim doświadczeniem. BNP Paribas Faktoring kieruje ofertę do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz rolno-spożywczych prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

 • Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i przyjaznych warunków pracy w czasie pandemii COVID-19 poprzez:
  • Dostęp do profesjonalnej opieki psychologicznej,
  • Wyposażenie osób pracujących zdalnie w odpowiedni sprzęt, tj. dodatkowe monitory;
 • Benefity wspierające wellbeing:
  • Nauka języków obcych – indywidualne lekcje z lektorem online,
  • Elastyczny czas i forma pracy (system hybrydowy z możliwością odstępstw w uzasadnionych przypadkach),
  • Opiekę medyczną i szeroką ofertę ubezpieczeniową.
 • Szlachetna Paczka;
 • Udział w ogólnopolskiej akcji walki z rakiem piersi pod hasłem #PomacajSie;
 • Kontynuacja tradycji obdarowywania nowo narodzonych dzieci pracowników misiami Fundacji TVN – Nie jesteś sam;
 • Przyłączenie się do akcji profilaktyki zdrowotnej;
 • Inicjatywy oddolne pracowników:
  • Udział w akcji ODKRĘCAMY DLA MYSZY – zbiórka plastikowych nakrętek w ramach pomocy finansowej na rehabilitację po przebytym udarze,
  • Zbiórka pieniężna na Licytację dla Arianki Fundacji Siepomaga,
  • Udział w akcji Fundacji Veritas #ChceMI_SIEpomagać,
  • Lokalne inicjatywy sąsiedzkie.
 • Polityka redukcji papieru oraz plastiku w organizacji;
 • Sukcesywne kontrole, w celu zmniejszenie zużycia papieru oraz emisji CO2 przez flotę samochodową oraz podczas podróży służbowych;
 • Spółka nie zamawia żadnych drukowanych lub plastikowych gadżetów reklamowych;
 • Rezygnacja z zakupu wody w plastikowych butelkach (woda filtrowana podawana w szklanych karafkach).

BNP Paribas Cardif w Polsce

BNP Paribas Cardif w Polsce reprezentują dwie spółki ubezpieczeniowe: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. oraz Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce. W ofercie BNP Paribas Cardif znajduje się szeroki zakres wysokiej jakości produktów i usług ubezpieczeniowych, sprzedawanych za pośrednictwem sieci partnerów: banków, firm leasingowych i telekomunikacyjnych oraz partnerów detalicznych. Ścisła współpraca z partnerami pozwala na tworzenie rozwiązań odpowiadających na potrzeby Klientów.

 • Pakiet działań i zasad dot. bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego:
  • możliwość wykonywania pracy zdalnej,
  • dostęp do jednorazowych maseczek i rękawiczek oraz płynu dezynfekującego w biurze,
  • możliwość wypożyczenia sprzętu IT oraz odkupienia mebli biurowych podczas przeprowadzki do nowego biura,
  • webinary i wykłady wspomagające pracowników podczas pandemii,
  • możliwość wzięcia udziału w serii ćwiczeń online z trenerem.
 • Partner i Fundator paczek podczas 25. Świątecznej Zbiórki Żywności, organizowanej przez Bank Żywności SOS w Warszawie;
 • Partner wspierający Programu „One To Mają” Fundacji Vital Voices, promującego potencjał przywódczy kobiet;
 • W ramach inicjatywy Różowy Październik zbiórka ubrań na rzecz organizacji Kwiat Kobiecości na platformie Ubrania do Oddania.
 • Projekt Zero Waste Challenge, uruchomiony w Światowy Dzień Ziemi – jego celem było szerzenie świadomości pracowników na temat życia w stylu Zero Waste i pomoc we wprowadzeniu ekologicznych nawyków;
 • Webinar na temat niemarnowania żywności, zorganizowany dla pracowników we współpracy z Bankiem Żywności SOS w Warszawie.

Arval Service Lease Polska sp. z o. o.

Spółka Arval Service Lease Polska powstała w 1999 r. i jest jednym z założycieli Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), który kształtuje rozwój branży wynajmu i leasingu pojazdów oraz zarządzania flotą pojazdów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, Arval systematycznie przejmuje od Klientów większość procesów związanych z obsługą mobilności: od finansowania, poprzez doradztwo w doborze pojazdów do floty, obsługę techniczną, aż po atrakcyjny produkt ubezpieczeniowy. W 2021 r. Arval Service Lease Polska sp. z o. o. zdobył tytuł „Firma Roku” w Konkursie „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Nagroda przyznana została za działania poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz podnoszące świadomość i umiejętności kierowców.

 • Podpisanie umowy z Bankiem Ochrony Środowiska na wynajem samochodów elektrycznych z dopłatą w ramach programu NFOŚiGW „Mój elektryk”. Arval jedną z czterech firm, które jako pierwsze uruchomiły dopłaty z NFOŚiGW;
 • Współpraca z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą (webinary poświęcone elektromobilności).
 • Eventy poświęcone elektromobilności oraz zagadnieniom CSR, w tym bezpieczeństwu na drodze (seria spotkań Arval #MeetUp, udział w inicjatywach zewnętrznych);
 • Wprowadzanie nowych produktów w zakresie elektromobilności: „try&love it”, „Wakacyjny samochód zastępczy”, „Samochód w pakiecie z ładowarką”;
 • Kontynuacja analiz np. Barometr Flotowy;
 • Kontynuacja inicjatyw: Arval Driving Academy oraz Ambasador Bezpiecznej Jazdy.
 • Hub mobilnościowy dla pracowników Arval w centrali;
 • Oferta releasingu dla pracowników;
 • Zmiana polityki flotowej z uwzględnieniem promowania wyboru elektryków + finansowanie stacji ładowania;
 • Kontynuacja programu rozwoju talentów „Rozwiń skrzydła”;
 • Nowa platforma Motivizer dla pracowników Spółki;
 • Kontynuacja systemu pracy zdalnej i wsparcie pracowników poprzez możliwość zakupu sprzętu np. monitorów i krzeseł;
 • Raport CSR w projekcie Metabolic z udziałem pracowników oraz dostawców i Klientów;
 • Program praktyk dla zdolnych studentów;
 • Kontynuacja programu wsparcia placówek medycznych w walce z COVID-19 poprzez udostępnienie im samochodów (auta służą do przewozu personelu i pacjentów, a także materiałów medycznych w województwie warmińsko-mazurskim).
 • Reforest Action;
 • Kontynuacja Polityki Arval Beyond na lata 2022-2025, której jednym z elementów jest ograniczenie emisji CO2;
 • Kontynuacja odpowiedzialnej polityki przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
 • Kontynuacja wykorzystania metodologii SMaRT jako narzędzia do transformacji energetycznej flot.

Wyniki wyszukiwania