Raport Zintegrowany 2021

Cel 8:
Wzrost gospodarczy i godna praca

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
Mniej więcej połowa światowej populacji wciąż żyje za równowartość dwóch dolarów amerykańskich dziennie. Wyzwaniem jest stworzenie miejsc pracy wysokiej jakości, zwłaszcza dla osób młodych i z niepełnosprawnością oraz zmniejszenie liczby tych osób, które są bezrobotne i niewykształcone.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Wyniki wyszukiwania