Raport Zintegrowany 2021

Bankowość Detaliczna i Biznesowa

Segmentacja

Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej świadczy usługi dla Klientów indywidualnych, usługi bankowości prywatnej oraz oferuje obsługę Klientów biznesowych (mikroprzedsiębiorstw). W ramach Bankowości Detalicznej i Biznesowej Bank obsługuje następujące segmenty Klientów:

 • Klientów Masowych,
 • Klientów Bankowości Premium tj. lokujących w Banku lub za jego pośrednictwem aktywa w wysokości minimum 100 tys. zł lub posiadających wpływy min. 10 tys. zł miesięcznie,
 • Klientów Bankowości Prywatnej (Wealth Management), tj. lokujących za pośrednictwem Banku aktywa w wysokości minimum 1 mln zł. W ramach Bankowości Prywatnej wyodrębniony jest subsegment „Family Fortunes” – tj. Klienci, którzy lokują za pośrednictwem Banku aktywa w wysokości min. 10 mln zł.
 • non-Agro, nieprowadzących pełnej sprawozdawczości finansowej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, spełniających kryterium rocznych przychodów netto za poprzedni rok obrotowy poniżej 2 mln euro,
 • non-Agro, prowadzących pełną sprawozdawczość finansową, których przychód netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy był mniejszy niż 4 mln zł oraz zaangażowanie kredytowe nie przekracza 1,2 mln zł,
 • Agro, nieprowadzących pełnej sprawozdawczości finansowej, spełniających kryterium rocznych przychodów netto za poprzedni rok obrotowy poniżej 2 mln euro, prowadzących działalność sklasyfikowaną według wybranych kodów PKD 2007,
 • Profesjonalistów: przedsiębiorców nieprowadzących pełnej sprawozdawczości finansowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i wykonujących zawody zdefiniowane w odrębnym, wewnętrznym dokumencie,
 • Rolników indywidualnych, dla których zaangażowanie kredytowe Banku wobec Klienta wynosi mniej niż 3 mln zł,
 • Rolników indywidualnych, dla których zaangażowanie kredytowe Banku wobec Klienta znajduje się w przedziale od 3 mln zł i poniżej 4 mln zł, gdy zabezpieczenie na użytkach rolnych pokrywa, co najmniej 50% zaangażowania kredytowego,
 • Organizacje non-profit (np. fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, itp.),
 • Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości.

Główne osiągnięcia w roku 2021

 • Hipoteka – wzrost sprzedaży do 6,6 mld zł (+18% r/r)
 • Konta osobiste – wzrost sprzedaży do 322 tys. (+25% r/r)
 • Kredyty gotówkowe – wzrost sprzedaży do 3,6 mld zł (+32% r/r)
 • Finansowanie mikro (z uwzględnieniem Leasingu) wzrost do 3,9 mld zł (+12% r/r)
 • Produkty inwestycyjne – wzrost do 8,2 mld zł (+13,4% r/r)
 • Wzrost wyniku prowizyjnego o 19% r/r
 • Kredyt hipoteczny:
  • skrócenie czasu oczekiwania na decyzję kredytową poniżej 10 dni kalendarzowych
  • digitalizacja i automatyzacja e-księgi wieczystej (wykorzystanie na poziomie 97%)
  • uproszczenie wniosku oraz symulacji kredytowej
  • poprawa jakości obsługi (efektywności) procesu o 23% r/r poprzez automatyzację i optymalizację procesu w tym: podpis elektroniczny, uproszczenie oraz zmniejszenie liczby dokumentów
  • zapewnienie dedykowanego wsparcia w procesie poprzez infolinię Banku
 • Kredyt MICRO:
  • wzrost jakości obsługi (efektywności) procesu +17% r/r
  • automatyzacja kroków w procesie, standaryzacja, uproszczenie oraz zmniejszenie liczby dokumentów
  • optymalizacja liczby produktów kredytowych z 38 do 33
 • Transformacja procesu reklamacyjnego:
  • GObetter – wprowadzenie nowego systemu do obsługi reklamacji pozwalającego na automatyzację oraz wzrost efektywności procesu
  • zmniejszenie liczby reklamacji o 14% r/r, skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji o 60% r/r
  • zwiększenie ilości spraw rozpatrywanych w I ustawowym terminie (+11 p.p.)
  • wzrost satysfakcji Klientów z procesu rozpatrywania reklamacji +12% r/r
 • Transakcje zabezpieczone przez BGK – skrócenie czasu oczekiwania na umowę poprzez automatyczne generowanie dokumentów
 • Automatyczne uruchomienie Karty kredytowej – w ciągu 15 min od momentu podpisania umowy
 • Paperless i podpis elektroniczny – 285 tys. autoryzacji transakcji gotówkowych podpisem elektronicznym (43% wszystkich transakcji w 2021)
 • Bezgotówkowa sieć sprzedaży – spadek wolumenu wpłat/wypłat gotówkowych (-6% r/r), wzrost liczby oddziałów non-cash o 23% r/r (36% sieci)
 • Przyjazne bankowanie:
  • wprowadzenie „Przewodnika bankowego” dla Klientów z Ukrainy (prosty i przejrzysty zbiór najważniejszych operacji, jakie Klient może wykonać zdalnie lub przez kontakt z Infolinią w języku ukraińskim)
  • wprowadzenie matrycy dyspozycji – baza wiedzy o procesach posprzedażowych i kanałach za pośrednictwem, których procesy mogą być realizowane przez Klienta
 • Prosta Polszczyzna – uproszczenie komunikatów w procesach: zdalnego otwarcia konta przez Internet, zakupu kredytu hipotecznego, reklamacji
 • Budowanie organizacji klientocentrycznej: e-szkolenia z NPS dla wszystkich pracowników Banku, cykliczne szkolenia dla menagerów oraz nowozatrudnionych pracowników z zakresu Customer Experience; wydarzenie „Dni Klienta”
 • Skupienie na priorytetach Klienta – nowy wyciąg do karty kredytowej, informacje o: niedopłacie w racie kredytu (przed zgłoszeniem do BIK), czasie realizacji dyspozycji, skutecznym zamknięciu procesu
 • Liczne nagrody i wyróżnienia:
  • Instytucja Roku – 6. edycja konkursu: Najlepszy Bank w Polsce, Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych, Najlepszy bank dla firm, Najlepsza obsługa w placówce, Najlepsza bankowość internetowa i Najlepszy zdalny proces otwarcia konta
  • Nagroda Bank of the Year in Poland wg miesięcznika “The Banker”
  • czarna karta kredytowa BNP Wealth Management na podium – FORBES
  • fundusz BNP Paribas – lokata kapitału najlepszym funduszem polskich papierów korporacyjnych wg portalu Analizy Online
  • Diament Innowacji za wdrożenie MIGAM – możliwość obsługi w języku migowym Klientów niesłyszących
  • pierwsze miejsca dla kont, w każdym z segmentów tj. drugi rok z rzędu najlepsze konto Premium, najlepsze konto dla podróżujących, najlepsze konto firmowe z rachunkiem pomocniczym i premią pieniężną (bankier.pl)
  • karta Visa Platinum w rankingu kart platynowych Money.pl – I miejsce
  • Doradcy Klienta Premium z międzynarodowym certyfikatem EFA/EFPA
  • BNPP Wealth Management nagrodzony The Best Private Bank in Poland w ramach Global Private Banking Innovation Awards 2021
 • Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży – Bank pozostaje Sygnatariuszem Deklaracji. Sprzedaje swoje produkty i usługi w sposób odpowiedzialny
 • Dostosowywanie oddziałów do obsługi Klientów z niepełnosprawnościami grup wrażliwych (77  oddziałów z certyfikatem obiekt bez barier, 18% sieci), wszystkie oddziały z certyfikatem OK SENIOR)
 • 1,4 mln aktywnych użytkowników bankowości internetowej i mobilnej (+19% r/r)
 • ~13 tys. kont otwartych w procesie wideoweryfikacji w 2021
 • Zmiany w GOmobile – możliwość składania wniosków o nowe produkty: konta walutowe, oszczędnościowe, limity odnawialne w rachunku
 • Kredyt hipoteczny:
  • uelastycznienie procesu – proces zakupu online w formie omnikanałowej tj. dowolne fragmenty procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny Klient może realizować za pośrednictwem kanałów zdalnych lub w placówce. Klient ma również możliwość przejścia przez cały proces za pośrednictwem kanałów zdalnych od symulacji, przez złożenie wniosku, decyzję kredytową do podpisania umowy włącznie
  • Wprowadzenie możliwości dostarczenia polisy od nieruchomości za pośrednictwem GOonline
 • Wdrożenie funkcjonalności Moje ID (tożsamość elektroniczna)/ profil zaufany
 • Karta multiwalutowa, karta wirtualna debetowa oraz kredytowa: widoczność i zarządzanie poprzez bankowość internetową
 • Rozwój strony internetowej Banku bnpparibas.pl
  • najmniejszy ślad węglowy; strefa zielonych produktów
  • dostępność w czasie rzeczywistym informacji na temat natężenia ruchu na infolinii oraz czacie
  • dostęp do czatu z poziomu strony logowania do bankowości internetowej
  • możliwość zdalnego umawiania wizyt w oddziale poprzez stronę internetową Banku: 21 tys. w 2021
  • możliwość wykonania szybkiego przelewu z Banku oraz przelewu za pośrednictwem BLIK na rzecz Szlachetnej Paczki
 • Karta kredytowa / kredyt – zarządzanie produktem poprzez zdalne kanały bankowości (harmonogram spłaty kredytu w pdf oraz historia kredytowa, zadłużenie karty kredytowej – rozłożenie na raty, rezygnacja z karty kredytowej / potwierdzenie spłaty karty, spłata raty kredytu z innego banku)
 • Self-service oraz zarządzanie produktami poprzez zdalne kanały bankowości
  • konto bankowe: zaświadczenia o posiadaniu i saldzie na rachunku
  • dane Klienta: zmiana telefonu do kontaktu oraz do autoryzacji
  • dashboard GOmobile: personalizacja
  • zajęcia egzekucyjne oraz ich szczegóły widoczne w GOmobile
  • fundusz inwestycyjny: widoczność kwoty i stopy zwrotu, realizacja transakcji giełdowych 24/7
  • przelewy: płatność zegarkiem
 • Klient Micro w GOonline: możliwość realizacji przelewu natychmiastowego w EURO, pełna wiedza o pełnomocniku
 • „Sentry User Feedback” – udostępnienie Klientom bezpośrednio w aplikacji możliwości zgłaszania błędów w GOmobile
 • nowe produkty: Family Banking, kredyt na zielone zmiany dla firm, lokata strukturyzowana, we współpracy z Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. oferta „Moje Auto” oraz leasing samochodów elektrycznych

Oferta produktowa dla Klientów detalicznych

Bank świadczy usługi dla Klientów indywidualnych koncentrując się na ofercie rachunków ROR, depozytów terminowych, kredytów hipotecznych oraz produktów consumer finance (tj. kredyt gotówkowy, limit w rachunku, karta kredytowa, ubezpieczenia). Oferta obejmuje wszelkie formy bieżącej obsługi bankowej, oszczędzania, inwestowania i kredytowania.

W obszarze zarządzania ofertą produktową bankowości detalicznej Bank koncentrował się na poprawie efektywności działania, innowacyjności oferty produktów i usług oraz ich rentowności.

W ofercie konta osobistego dla Klienta detalicznego na koniec 2021 r. funkcjonowały 4 plany taryfowe:

flagowy rachunek bieżący, który w tym okresie zajmował jedno z najwyższych miejsc w rankingach kont osobistych największych serwisów internetowych, w tym stanowił najlepszą ofertę na rynku dla osób podróżujących

rachunek bieżący dla Klientów Bankowości Premium, który drugi rok z rzędu ponownie został wybrany najlepszym rachunkiem dla Klientów segmentu Premium

dla Klientów segmentu Bankowości Prywatnej

oferta skierowana do dzieci w wieku 0-18 lat

W ramach rachunku Konto Otwarte na Ciebie istnieje możliwość wydania trzech kart debetowych:

 dedykowanej osobom o niższych dochodach, szukających tanich i przejrzystych rozwiązań finansowych

dla osób często kupujących w Internecie, korzystających ze zdalnych kanałów dostępu do Banku i dbających o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni; karta posiada bezpłatne Ubezpieczenie Cyber Pomoc

skierowanej do osób często podróżujących za granicę, ceniących sobie wygodę i niższe koszty związane z dokonywaniem transakcji w walutach obcych, karta obejmuje unikalną ofertę ubezpieczenia od rezygnacji z podróży

Od momentu wprowadzenia flagowej oferty Konta Otwartego na Ciebie w 2019 r., jest to wciąż najchętniej otwierany rachunek osobisty dla Klientów indywidualnych (88% rachunków otwieranych dla Klientów indywidualnych stanowią Konta Otwarte na Ciebie). W 2021 r. Bank otworzył 322 tys. nowych kont osobistych, co stanowi wzrost o 25% r/r. Konto otwierane było w ponad 95% przypadków wraz z kartą debetową. Głównym kanałem sprzedaży rachunków były oddziały Banku (ok. 86% udziału w sprzedaży), pozostała część to Klienci, którzy otworzyli rachunek poprzez kanały digital – wnioski internetowe na stronie Banku lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile z wykorzystaniem wideoweryfikacji.

W analizowanym okresie dużym zainteresowaniem ze strony Klientów cieszyła się również oferta Konta Samodzielniaka. Jest ona skierowana do dzieci – szczególnie tych w wieku 7-13 lat dzięki możliwości wydania karty płatniczej w formie np. opaski zbliżeniowej – i młodzieży do 18 roku życia. Bank prowadzi już ponad 33 tys. Kont Samodzielniaka, przy czym w 2021 r. otwartych zostało prawie 30 tys. takich kont.

Oferta depozytowa Banku dla Klientów detalicznych w I półroczu 2021 r. obejmowała rachunki oszczędnościowe (Konto Lokacyjne, Rachunek Sejf, Rachunek oszczędnościowy Autooszczędzanie) oraz lokaty terminowe (standardowe w PLN oraz w walutach obcych, internetowe – dostępne za pośrednictwem bankowości internetowej, lokaty promocyjne, lokaty progresywne oraz specjalne – dostępne dla m.in. wybranych segmentów Klientów Banku). W II półroczu 2021 r. oferta została uproszczona i z oferty wycofany został Rachunek Sejf, a posiadanie konta oszczędnościowego zostało uzależnione od posiadania konta osobistego. Z oferty lokat terminowych wycofane zostały: lokaty promocyjne i progresywne.

W I półroczu 2021 r. Bank koncentrował się na stabilizacji portfela oszczędności Klientów detalicznych oraz kontynuacji optymalizacji marży odsetkowej. W ślad za wprowadzanymi przez Radę Polityki Pieniężnej zmianami wysokości stóp procentowych, Bank kontynuował politykę optymalizacji marży odsetkowej na produktach depozytowych w segmencie Bankowości Detalicznej. Przeprowadzone zostały cykliczne zmiany cen oferowanych lokat terminowych. W IV kwartale 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy od 10 lat podjęła decyzję o podwyższeniu stóp procentowych. W celu dostosowania oferty do zmian rynkowych zmodyfikowane zostały warunki negocjowania oprocentowania lokat terminowych oraz wprowadzono oferty specjalne dla Klientów segmentu Premium. Działania prowadzone w 2021 r. skutkowały zmianą struktury portfela produktów depozytowych.

Optymalizacja marży dotyczyła również portfela GOoptima – marki, będącej częścią Banku, specjalizującej się w oferowaniu produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych w modelu direct. Na przestrzeni 2021 r. średnie nominalne oprocentowanie portfela depozytów w tym segmencie obniżono do poziomu 0,03%. Wolumen depozytów zgromadzonych przez GOoptima na koniec 2021 r. wynosił 2,1 mld zł, co w porównaniu do końca 2020 r. oznacza spadek o 0,6 mld zł, tj. 22% r/r.

Bank systematycznie proponował Klientom Bankowości Premium oraz Bankowości Prywatnej atrakcyjne cenowo oferty dla wybranych terminów Moją Lokatę Premium na Start, Moją Lokatę Premium oraz oferty specjalne.

Bank posiadał także dedykowaną ofertę lokat terminowych, dostępnych wyłącznie w aplikacji mobilnej GOmobile oraz bankowości internetowej GOonline. Klienci mogli skorzystać z całej rodziny internetowych Lokat GOonline oraz cieszącej się szczególnym zainteresowaniem Lokaty GOmobile.

Ponadto w 2021 r. Bank:

 • Kontynuował, wdrożoną w 2020 r., strategię dla Klientów segmentu Premium, z dedykowaną ofertą produktów: Moje Konto Premium, Platynowa Karta Kredytowa i ubezpieczenie „Plan wsparcia w chorobie – Premium”,
 • We współpracy z Fundacją na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego przeprowadził zewnętrzną certyfikację EFPA EIP (Europejski Praktyk Inwestycyjny) Doradców Klienta Premium,
 • Rozszerzył ofertę dla Wspólnot Mieszkaniowych o kredyt inwestycyjny zabezpieczony gwarancją EBI, co pozwoliło na zwiększenie kwoty udzielanego finansowania,
 • Kontynuował realizację programu partnerskiego „Bank at Work”. Program przeznaczony jest dla m.in. pracowników podmiotów będących Klientami Banku w obszarach Bankowości Korporacyjnej, Bankowości MŚP, pracowników uczelni publicznych, uczelni niepublicznych, pracowników podmiotów prowadzących pośrednictwa finansowe, pracowników instytucji finansowych, służb mundurowych, pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • Organizował liczne akcje edukacyjne oraz promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości finansowej wśród rodziców i dzieci, promując sprzedaż kont osobistych dla najmłodszych Klientów (0-18 lat). Przeprowadzone oferty promocyjne to m.in.:  „Kieszonkowe dla Samodzielniaka”, „Moneyback dla rodzica”, „Moneyback z kieszonkowym”, „Styczeń z BNP Paribas”, „Luty z BNP”, „Moneyback z ratą”, „Moneyback z kredytem”,

 

 • We współpracy z firmą Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. (spółką z Grupy BNP Paribas) oferował dla Klientów detalicznych i biznesowych długoterminowy wynajem pojazdów. Rozpoczęto sprzedaż oferty MOJE AUTO – skierowanej do Klientów indywidualnych oraz zbudowano w pełni internetowy proces wnioskowania i podpisania umowy o najem długoterminowy – bez konieczności wizyty w Oddziale Banku, z wykorzystaniem podpisu Autenti po stronie Arval. W 2021 r. zawarto łącznie 243 umów o wynajem pojazdów (wzrost o 42% r/r),
 • Współpracował z Agencjami Pośrednictwa Pracy oraz pośrednikami finansowymi w zakresie akwizycji produktów detalicznych (konto osobiste, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne oraz kredyty mikro),
 • Wdrożył kolejne etapy zdalnego procesu online ubiegania się o kredyt hipoteczny. Umożliwiono Klientom zawnioskowanie o kredyt z przekazaniem pełnej dokumentacji kredytowej oraz możliwość zdalnego podpisania umowy kredytowej (paperless) przy użyciu rozwiązania Autenti. Tym samym Klienci mogą przejść zdalnie przez cały proces udzielania kredytu hipotecznego od wniosku do zawarcia umowy kredytowej,
 • Wdrożył kolejne procesy zdalnej obsługi Klientów, w tym możliwość samodzielnego generowania wybranych zaświadczeń.

Dedykowana oferta kredytowa dla Klienta detalicznego w I półroczu 2021 r. obejmowała: kredyty i pożyczki hipoteczne w PLN w tym ofertę „Zielona Hipoteka” na finansowanie nieruchomości energooszczędnych, a także ofertę z okresowo stałą stopą procentową na 5 lat, kredyty w koncie osobistym (kredyty odnawialne), produkty Consumer Finance (opisane szerzej w Rozdziale Bankowość Personal Finance).

W związku z trwającą pandemią koronowirusa Bank kontynuował zintensyfikowane prace nad udostępnianiem Klientom kolejnych serwisów sprzedażowych i posprzedażowych w formie zdalnej. Poza wygodą dla Klientów, rozwiązania te mają na celu ograniczenie do minimum konieczności wizyt w placówkach Banku oraz bezpośredniego kontaktu. Dodatkowo pozwalają one zmitygować ewentualny negatywny wpływ pandemii na poziom realizowanych wyników sprzedażowych i finansowych Banku.

W 2021 r. Bank udostępnił m.in. kolejne etapy zdalnego procesu hipotecznego tj. możliwość zawarcia umowy kredytowej w formie zdalnej (paperless) przy wykorzystanie podpisu Autenti, wprowadził możliwość uzyskania wybranych opinii i zaświadczeń do posiadanych produktów bezpośrednio w aplikacji GOonline oraz wdrożył uniwersalne rozwiązanie umożliwiające podpisywanie z Klientami dowolnych dokumentów za pośrednictwem aplikacji GOmobile i/lub GOonline. Prowadzone przez Bank w sposób ciągły działania i kolejne usprawnienia przyczyniły się w ocenie Banku do uniknięcia negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na realizowane wyniki biznesowe w obszarze bankowości detalicznej. W 2021 r. Bank osiągnął istotne wzrosty sprzedażowe mierzone również w stosunku do okresu z przed pandemii.

Bankowość Prywatna - BNP Paribas Wealth Management

W ramach Bankowości Prywatnej obsługiwani są Klienci z aktywami przekraczającymi 1 mln zł oraz dedykowany subsegment Klientów z aktywami powyżej 10 mln zł – Family Fortunes. BNP Paribas Wealth Management oferuje indywidualne podejście do każdego Klienta oraz dodatkowo podejście holistycznie i relacyjne tzw. „family approach”, obejmujące również najbliższych członków rodziny czy też majątek zgromadzony w prywatnych spółkach i innych wehikułach inwestycyjnych.

BNP Paribas Wealth Management korzysta z 40-letniego doświadczenia w zakresie obsługi Klientów zamożnych, pozycji rynkowej i najlepszych praktyk Grupy BNP Paribas, która jest numerem 1. w dziedzinie Wealth Management w Strefie Euro.

Klienci BNP Paribas Wealth Management obsługiwani są przez doświadczony i wykwalifikowany zespół – wszyscy doradcy legitymują się certyfikacją EFPA na poziomie EFA i najwyższym – EFP. Posiadanie certyfikatu organizacji EFPA jest niezbędne i wymagane na stanowisku doradcy Wealth Management. Klienci mają zagwarantowany najwyższy poziom dyskrecji, m.in. poprzez usługę utajnienia kartoteki Klienta Wealth Management.

W ramach bankowości codziennej Wealth Management ofertuje ekskluzywną kartę kredytową Mastercard World Elite. Karta posiada najwyższy pakiet ubezpieczeń (30 mln zł), obejmujący również

 • Wariant COVID-19 gwarantujący pokrycie kosztów leczenia ubezpieczonych i współubezpieczonych, w tym także wnuków,
 • Assistance medyczny,
 • Ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub wcześniejszego powrotu z podróży, nawet w przypadku, gdy płatność za nią nie została zrealizowana kartą Mastercard World Elite.

Karta oferuje również szereg ułatwień w podróżach lotniczych, takich jak bezpłatny i nielimitowany dostęp do ponad 1 100 stref VIP LoungeKey, usługę Fast Track będąca szybką ścieżką kontroli bezpieczeństwa na lotnisku Chopina w Warszawie, bądź dostęp do ponad miliona hotspotów Boingo Wi-Finder na świecie, w tym na lotniskach, w hotelach oraz na pokładzie wybranych samolotów. Dzięki specjalnej platformie Travel, Klienci mają również możliwość zapłaty punktami lojalnościowymi za bilety lotnicze czy pokój w hotelu. Aktywni użytkownicy karty mogą także zyskać nagrody i rabaty w programie mamBONUS.

Jednym z wyróżników oferty BNP Paribas Wealth Management w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym jest kompleksowe, holistyczne podejście do zarządzania majątkiem – nie tylko w zakresie aktywów finansowych ulokowanych w Banku. Klient otrzymuje wsparcie w kwestiach związanych z majątkiem prywatnym i firmowym.

W związku z sytuacją spowodowaną przez pandemię COVID-19, w ramach Wealth Management, zostało uruchomione Centrum Kompetencji dla Klientów będących w relacji Wealth Management i firmowej. Klientom Wealth Management oferowaliśmy bezpłatne konsultacje udzielane przez eksperta Wealth Management, np. na temat rządowych programów pomocowych. Obecnie Wealth Management wspiera Klientów w zakresie pakietu przepisów Polskiego Ładu w kontekście pojawiających się wątpliwości odnośnie wpływu otoczenia regulacyjnego na kwestie majątkowe. BNP Paribas Wealth Management umożliwia również dostęp do bezpłatnej usługi wealth planning świadczonej przez ekspertów, którzy doradzają Klientom w zakresie sukcesji majątkowej.

Globalna i silna pozycja Grupy BNP Paribas na rynku międzynarodowym i polskim jest gwarancją bezpieczeństwa i stabilności dla Klientów Banku. BNP Paribas Wealth Management jako jeden z pierwszych na rynku polskim zastosował organizację pracy pozwalającą na pełne utrzymanie dostępności doradców, wsparcie dla Klientów w okresie turbulencji na rynkach kapitałowych. Wdrożone i rozszerzone zostały natychmiastowo procesy zdalne pozwalające zachować pełną ciągłość obsługi oraz biznesową. Szczególnym rozwiązaniem jest wdrożenie w Wealth Management usługi e-podpisu Autenti, dzięki której Klienci mogą podpisać dokumenty drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w Centrach Wealth Management.

Ponadto w 2021 r. zostały wdrożone nowoczesne usprawnienia i rozwiązania produktowe:

 • Klienci otrzymali możliwość otwierania depozytu dwuwalutowego oraz zawierania umów lokat strukturyzowanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej GOonline; Wealth Management oferuje swoim Klientom również preferencyjne kursy wymiany walut;
 • Umożliwiono inwestowanie w produkty wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju, np. certyfikaty strukturyzowane, które dają szanse na atrakcyjny zysk i wspierają działania służące środowisku naturalnemu. Są to inicjatywy, jak np. budowa Międzynarodowej Stacji Polarnej na Oceanie Arktycznym, realizowana przez Fundację Tara Ocean lub akcja zalesiania terenów na obszarze Polski i Europy;
 • Wdrożono mobilną kartę debetową, która umożliwia wykonywanie płatności zbliżeniowych na urządzeniach mobilnych, poprzez dodanie karty do elektronicznych portfeli Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay oraz SwatchPAY!. Kartą można realizować płatności internetowe oraz wypłacać gotówkę w bankomatach z czytnikiem zbliżeniowym;
 • Dostępność platformy FX Pl@net w wymiarze 24/7;
 • Usprawniono procesy i funkcjonalności dostępne dla Klientów Wealth Management w infolinii Private Line, np. Click2Call – za pośrednictwem GOmobile pozwala na bezpośrednie połączenie z Konsultantem Private Line, bez dodatkowej weryfikacji; możliwość zmiany metody weryfikacji w GOonline z SMS-a na mobilny Token; zgłoszenie wypłaty gotówki i jej anulowanie.
 • Luty – BNP Paribas Wealth Management zostaje laureatem ratingu Forbes’a – 5 gwiazdek dla najlepszego private bankingu na rynku polskim.
 • Maj – karta kredytowa Mastercard World Elite wydawana przez BNP Paribas Wealth Management po raz kolejny na podium w prestiżowym rankingu czarnych kart kredytowych magazynu Forbes’a.
 • Sierpień – Bank z tytułem Best Private Bank in Poland w międzynarodowym konkursie Global Private Banking Innovation Awards 2021 organizowanym przez magazyn The Digital Banker.

Oferta produktowa dla Klientów biznesowych

Oferta Banku dla Klientów biznesowych obejmuje zarówno rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowe – Rachunek pomocniczy lokacyjny w PLN oraz w walutach obcych, jak i lokaty terminowe, dostępne w wielu okresach lokacyjnych oraz kanałach sprzedaży. Bank zaoferował również swoim Klientom biznesowym produkty inwestycyjne dopasowane do ich profilu i potrzeb.

W 2021 r. rachunek bieżący dla mikroprzedsiębiorców został uznany za najlepszy na rynku co wraz z prowadzonymi akcjami promocyjnymi przyczyniło się do wzrostu akwizycji nowych Klientów w drugiej połowie roku. Dodatkowo Bank promował usługi dodatkowe dla mikroprzedsiębiorców tj. ofertę terminali płatniczych przy współpracy z partnerem Banku firmą Elavon oraz oferty najmu samochodów we współpracy ze spółką Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. Bank rozszerzył również zakres usług związanych z wygodną wymianą walut oferując dostępność platformy FX Pl@net w wymiarze 24/7. Równolegle Bank udostępnił swoim Klientom możliwość zdalnego wnioskowania i obsługi dotacji w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 1.0 oraz 2.0

Oferta przeznaczona na finansowanie bieżące i inwestycyjne adresowana jest zarówno do mikroprzedsiębiorstw, małych firm (rozliczających się na zasadach uproszczonych), jak również do rolników indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych.

W skład podstawowej oferty kredytowej wchodzą: kredyty w rachunku bieżącym (zabezpieczone i niezabezpieczone), kredyty obrotowe odnawialne/nieodnawialne, kredyty gotówkowe (fixed term), kredyty inwestycyjne oraz kredyty konsolidacyjne. Dodatkowo Klienci biznesowi (mikro firmy oraz rolnicy indywidualni) mogli korzystać z kredytów unijnych, kredytów preferencyjnych, gwarancji oraz produktów pozwalających na zarządzanie ryzykiem walutowym.

Bank oferuje również produkty minimalizujące ryzyko prowadzonej działalności rolniczej – ubezpieczenia sezonowe upraw rolniczych. Zawierając umowę ubezpieczenia upraw rolnik zyskuje ochronę ubezpieczeniową i bezpieczeństwo finansowe.

Klienci w ramach finansowania korzystają z szerokiej oferty Banku z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z dofinansowania 90% kosztów poniesionych na wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na wykonanie inwestycji termomodernizacyjnej. Dofinansowanie odbywa się w ramach projektu ELENA w oparciu o Program Ramowy Unii Europejskiej – Horyzont 2020.

W 2021 r. Bank prowadził kampanie marketingowe „Biznes Ofensywa” i „Agro Ofensywa”, które przyczyniły się do wzrostu nowej sprzedaży.

W całym 2021 r. Bank wspierał przedsiębiorców kontynuując sprzedaż kredytów z gwarancją de minimis BGK na specjalnych warunkach cenowych – gwarancja zabezpiecza do 80% kwoty kredytu.

Gwarancje bankowe

W 2021 r. Bank wystawił 18 gwarancji bankowych na zlecenia Klientów Obszaru Bankowości Biznesowej na łączną kwotę 2,1 mln zł.

Wolumeny komercyjne

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. depozyty Klientów segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej w ujęciu skonsolidowanym wyniosły 56 313 009 tys. zł i były o 1 908 316 tys. zł wyższe w porównaniu do stanu na koniec 2020 r. Rachunki bieżące wzrosły o 4 578 340 tys. zł. Spadek odnotowano w przypadku środków na rachunkach oszczędnościowych (o 697 275 tys. zł) oraz depozytów terminowych (o 1 900 177 tys. zł).

Struktura procentowa podstawowych kategorii produktowych uległa zmianie: wzrósł udział rachunków bieżących (o 6,5 p.p. do poziomu 55,3%) przy jednoczesnym spadku udziału rachunków oszczędnościowych (o 2,5 p.p. do 34,3%) oraz depozytów terminowych (o 3,8 p.p. do poziomu 9,5%) i lokat overnight (o 0,2 p.p. do poziomu 0,9%).

W IV kwartale 2021 r. w konsekwencji wzrostu stóp procentowych nastąpiło odwrócenie obserwowanej na przestrzeni całego roku tendencji wzrostu udziału depozytów bieżących kosztem depozytów terminowych. W przypadku kontynuacji podwyżek stóp procentowych tendencja ta będzie przybierała na sile.

Depozyty i Kredyty Bankowości Detalicznej i Biznesowej*

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020 zmiana r/r
tys. zł
zmiana r/r
%
Rachunki bieżące 31 160 552 26 582 212 4 578 340 17,2%
Rachunki oszczędnościowe 19 300 990 19 998 265 (697 275) (3,5%)
Depozyty terminowe 5 363 338 7 263 515 (1 900 177) (26,2%)
Lokaty overnight 488 129 560 701 (72 571) (12,9%)
Rachunki i depozyty 56 313 009 54 404 693 1 908 316 3,5%
Kredyty konsumpcyjne 10 447 106 9 201 591 1 245 515 13,5%
Kredyty inwestycyjne 6 404 482 6 536 144 (131 662) (2,0%)
Kredyty w rachunku bieżącym 2 818 811 2 761 117 57 694 2,1%
Kredyty mieszkaniowe 26 555 347 22 397 224 4 158 123 18,6%
Należności leasingowe 2 724 712 1 879 183 845 529 45,0%
Karty kredytowe 1 036 825 1 163 185 (126 359) (10,9%)
Inne kredyty 8 060 5 193 2 867 55,2%
Kredyty i pożyczki (netto) 49 995 342 43 943 636 6 051 706 13,8%
* Wolumeny depozytów i kredytów wybranych segmentów zostały zaprezentowane na podstawie danych z systemów informacji zarządczej, z uwagi na dostępność bardziej szczegółowych informacji produktowych. Dla zachowania porównywalności dane wg stanu na 31.12.2020 r. zostały zaprezentowane zgodnie z segmentacją obowiązującą w 2021 r. Wolumen depozytów nie zawiera sald niektórych instytucji kredytowych, które w sprawozdawczości zarządczej traktowane są jako depozyty międzybankowe, natomiast w sprawozdawczości finansowej ujęte są w depozytach Klientów; ponadto salda nie zawierają odsetek naliczonych niezapadłych.

Wartość portfela kredytów i pożyczek netto segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej w ujęciu skonsolidowanym wyniosła na 31 grudnia 2021 r. 49 995 342 tys. zł, co oznacza wzrost o 13,8% (+6 051 706 tys. zł) w stosunku do końca 2020 r. Wartościowo największy wzrost dotyczył kredytów mieszkaniowych  (+4 158 123 tys. zł, +18,6%).

Wolumen mieszkaniowych kredytów walutowych brutto (wycofanych z oferty w latach 2008-2009) w analizowanym okresie wyniósł  4 569 608 tys. zł (na koniec 2020 r. 4 872 443 tys. zł). Kredyty udzielone w CHF stanowiły 99,2% tego portfela. Zmniejszenie wartości portfela było efektem spłat i nastąpiło pomimo osłabienia PLN w stosunku do CHF (kurs wzrósł z 4,2641 na koniec 2020 do 4,4484 na koniec 2021 r.). Wartość portfela wyrażona w CHF zmniejszyła się w porównaniu do końca 2020 r. o 9,9%.

 

Wynik brutto segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej

W 2021 r. segment Bankowości Detalicznej i Biznesowej zanotował ujemny wynik brutto -710 148 tys. zł (wobec -313 616 tys. zł straty w 2020 r.) przede wszystkim w związku z obciążeniem wyników kosztami  rezerw na ryzyko związane z postępowaniami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF (było ono wyższe o 877 148 tys. zł r/r). Bez uwzględnienia tego negatywnego wpływu zysk brutto segmentu wyniósłby 335 157 tys. zł w porównaniu do straty w kwocie 145 460 tys. zł w 2020 r.

Było to możliwe dzięki poprawie wyniku z tytułu odsetek i prowizji, obniżeniu kosztów ryzyka kredytowego (w następstwie m.in. mniejszego negatywnego wpływu COVID-19 na sytuację gospodarki i Klientów), a także w efekcie zmniejszenia kosztów BFG w porównaniu do 2020 r.

Segment Bankowości Detalicznej zanotował w 2021 r. istotny wzrost sprzedaży produktów i usług, w większości przypadków powyżej poziomu z 2019 r. Dotyczyło to przede wszystkim kredytów mieszkaniowych (+18,4% r/r), gotówkowych (+34,8% r/r) oraz kont osobistych (+25,2% r/r) oraz produktów inwestycyjnych (+13,8% i +35,3% bez uwzględnienia depozytów inwestycyjnych).

Wynik z działalności bankowej Bankowości Detalicznej i Biznesowej w 2021 r. wyniósł  2 390 190 tys. zł i był o 6,7% (tj. o 149 514 tys. zł) wyższy w porównaniu do 2020 r. Wynik ten stanowił 49,7% wyniku z działalności bankowej Grupy w analizowanym okresie. Obszar Personal Finance wypracował 30,9% wyniku z działalności bankowej segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

Wynik brutto segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej*

tys. zł 12 miesięcy
do 31.12.2021
12 miesięcy
do 31.12.2020
zmiana r/r
tys. zł
zmiana r/r
%
Wynik z tytułu odsetek 1 747 419 1 714 399 33 020 1,9%
Wynik z tytułu prowizji 557 486 468 236 89 250 19,1%
Wynik z działalności handlowej i pozostałej 85 285 58 040 27 245 46,9%
Wynik z działalności bankowej 2 390 190 2 240 675 149 514 6,7%
Wynik odpisów z z tytułu utraty wartości (148 295) (512 572) 364 277 (71,1%)
Rezerwy na ryzyko prawne portfela CHF (1 045 304) (168 156) (877 148) 521,6%
Koszty działania i amortyzacja (1 154 202) (1 223 999) 69 797 (5,7%)
Alokacja kosztów (580 917) (483 811) (97 106) 20,1%
Wynik na działalności operacyjnej (538 529) (147 862) (390 666) 264,2%
Podatek od instytucji finansowych (171 619) (165 753) (5 866) 3,5%
Wynik brutto segmentu (710 148) (313 616) (396 532) 126,4%

* Dane w oparciu o notę segmentacyjną ujętą w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2021 r.

Wyniki wyszukiwania