Raport Zintegrowany 2021

Wzrost organiczny

Pomimo dużej zmienności w otoczeniu wzmocniliśmy fundamenty wzrostu organicznego. Pozyskaliśmy rekordową liczbę Klientów oraz osiągnęliśmy dwucyfrowy wzrost wolumenów kredytowych w bankowości detalicznej i korporacyjnej. Konsekwentna realizacja naszych kierunków strategicznych pozwoliła nam na dalszą poprawę rentowności działalności podstawowej.

4,1 mln

Klientów banku (+5% r/r)

132 mld zł

aktywów (+10,2% r/r)

15 %

wzrostu kredytów Klientów indywidualnych

12 %

wzrostu kredytów Klientów instytucjonalnych

„Bank of the Year in Poland”

według miesięcznika The Banker

Zobacz więcej

Zrównoważone finanse

Jako Bank Zielonych Zmian wspieramy Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz inspirujemy Klientów do podejmowania odpowiedzialnych decyzji finansowych. Konsekwentnie realizujemy strategię finansowania inwestycji wywierających pozytywny wpływ: społeczny, gospodarczy i środowiskowy.

6,1 mld zł

łączna wartość kredytów udzielonych przez bank na projekty wspierające zrównoważony rozwój, z czego 3,9 mld zł w 2021 r.

Pierwszy kredyt SLL

(Sustainability Linked Loan – powiązany ze zrównoważonym rozwojem) dla Grupy Raben o wartości 225 mln EUR

Ponad 16 tys.

instalacji fotowoltaicznych dla Klientów indywidualnych w 2021 r. (+61% r/r)

Ranking
Odpowiedzialnych Firm

1. miejsce (trzeci rok z rzędu w klasyfikacji generalnej)

Zobacz więcej

Pozytywna bankowość

Dążymy do tego, aby być bankiem dostępnym dla każdego, inkluzywnym oraz dbającym o różnorodność. Stale rozwijamy nasze rozwiązania cyfrowe, co znalazło odzwierciedlenie w rosnącej liczbie Klientów korzystających z kanałów zdalnych i skali transakcji cyfrowych. Wzmacniamy well-being i zaangażowanie społeczne pracowników oraz pozytywny wpływ na otoczenie.

Dostępność usług

77 oddziałów z certyfikatem „Obiekt bez barier”, pętle indukcyjne w 50 oddziałach, ponad 600 połączeń z tłumaczem języka migowego

36 %

wzrost liczby Klientów detalicznych korzystających z aplikacji mobilnej oraz ponad 2-krotny wzrost liczby klientów korporacyjnych i MŚP korzystających z aplikacji mobilnej

Społeczne zaangażowanie
pracowników

blisko 25 tys. godzin przepracowanych przez pracowników w ramach zaangażowania społecznego

Inicjatywy pracownicze

Kobiety Zmieniające BNP Paribas, w tym WomenUp, Tato masz to jak w banku!, Pride Poland

Zobacz więcej

W 2021 roku nadal dynamicznie rozwijaliśmy działalność biznesową w obszarze detalicznym i powróciliśmy do wzrostów w bankowości korporacyjnej. Sprzedaż kont osobistych, kredytów hipotecznych oraz saldo kredytów dla firm osiągnęły historyczne poziomy, powyżej notowanych przed pandemią. Konsekwentny wzrost organiczny, dalsza poprawa rentowności i utrzymanie pod kontrolą kosztów funkcjonowania pozwalają nam osiągać bardzo dobre wyniki finansowe na działalności biznesowej.

Przemek Gdański
Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

4,8 mld zł

wynik z działalności bankowej

131,8 mld zł

aktywa

11,4 mld zł

kapitały

52,9 %

koszty/dochody

9,9 %

ROE*

* Wartość znormalizowana wyliczona bez wpływu rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF.

16,9 %

łączny współczynnik kapitałowy

85,5 %

kredyty/depozyty

101 mld zł

depozyty Klientów

89 mld zł

kredyty brutto

13 %

wzrost kredytów brutto

12 %

wzrost depozytów Klientów

1,5 mln

liczba Klientów korzystających z kanałów zdalnych

9 035

osób zatrudnionych w Grupie

1 283

osób nowozatrudnionych

55,7 %

kobiet na stanowiskach kierowniczych

-46 %

redukcja śladu węglowego z działalności operacyjnej (vs. 2019)

3,9 mld zł

zrównoważonego finansowania w 2021 r.

24 767 godzin

poświęconych na inicjatywy społeczne

Kultura organizacyjna

Naszą kulturę tworzą wartości, które pozwalają nam rozwijać się jako organizacji i jako pracownikom. Są one fundamentem naszych działań, pozwalają osiągnąć założone cele i spełniać nasze zobowiązania wobec Klientów.

W 2021 r. zaktualizowaliśmy wartości, które współtworzą kulturę organizacyjną Banku. Są one spójne z wartościami Grupy BNP Paribas, które z kolei opierają się na dokumencie „The BNP Paribas Way”. Dokument ten definiuje nasze mocne strony i kwestie, nad którymi musimy stale pracować, aby sprostać wyzwaniom i zapewnić Grupie BNP Paribas dobrą przyszłość.

Zobacz więcej

Transparentność

Dostarczamy to, na co się umówiliśmy. Zawsze mówimy, jak jest.

Zobacz więcej

Odwaga

Kwestionujemy status quo. Dążymy do celu.

Zobacz więcej

Empowerment

Dzielimy się sprawczością w działaniu. Mamy moc.

Zobacz więcej

Prostota

Wierzymy, że im prościej, tym lepiej.

Zobacz więcej

Współpraca

Wiemy, ze razem znaczy lepiej.

Zobacz więcej

BNP Paribas Bank Polska S.A. nieustannie angażuje się
w realizację i promocję
17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Stanowią one istotną część Modelu tworzenia wartości i nadają kierunek naszym działaniom.

Zobacz więcej

Wyniki wyszukiwania