Raport Zintegrowany 2021

Cel 15:
Życie na lądzie

Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
Lasy zapewniają schronienie dla różnych form życia, a także odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych. Musimy pamiętać jak bardzo nasz los jest zależny od stanu natury - zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo żywnościowe człowieka. Dlatego ważne jest zatrzymanie wylesiania i przeciwdziałanie pustynnieniu.

Opis działań banku związanych z wymienionym celem można znaleźć w następujących sekcjach i aktualnościach serwisu:

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju!

 

Wyniki wyszukiwania