Raport Zintegrowany 2021

Cel 17:
Partnerstwa na rzecz celów

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju
Cele Zrównoważonego Rozwoju dotykają złożonych aspektów naszego życia, dlatego warto łączyć się we współpracy z innymi. Bez współpracy między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim nie uda się osiągnąć równowagi i zrealizować wizji sprawiedliwej i bezpiecznej przyszłości wielkiej ludzkiej rodziny.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Wyniki wyszukiwania