Raport Zintegrowany 2021

Cel 10:
Mniej nierówności

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
Wzrost gospodarczy nie wystarczy, by obniżyć skalę ubóstwa. Nadal nie wszyscy mają zapewniony równy dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji. Rosną też nierówności wewnątrz poszczególnych krajów. Zrównoważony rozwój wymaga odpowiadania na potrzeby osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju!

 

Wyniki wyszukiwania