Raport Zintegrowany 2021

Cel 2:
Zero głodu

Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
Chociaż na świecie jest dosyć żywności, by wyżywić wszystkich, liczba osób głodujących wciąż rośnie, a aż 1/3 żywności marnuje się. Konieczne są zmiany w polityce rolnej, leśnej i rybołówstwa, które zagwarantują trwałą wydajność, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska.

Opis działań banku związanych z wymienionym celem można znaleźć w następujących sekcjach i aktualnościach serwisu:

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju!

 

Wyniki wyszukiwania