Raport Zintegrowany 2021

Cel 13:
Działania w dziedzinie klimatu

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
Skutki zmian klimatu są widoczne gołym okiem. Stanowisko nauki jest w tej kwestii jednoznaczne – to człowiek odpowiada za zwiększenie emisji gazów cieplarnianych, a tym samym za wzrost średniej temperatury na naszej planecie. Zapobieganie zmianom klimatycznym to obowiązek nas wszystkich. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym, wymagającym skoordynowanej współpracy i rozwiązań wypracowanych na szczeblu międzynarodowym.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju!

 

Wyniki wyszukiwania