O BANKU

Andrzej Budasz

Dyrektor Departamentu Wsparcia Realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Jesteśmy bankiem uniwersalnym – oferujemy produkty dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw zarówno mikro, małych, średnich oraz dużych korporacji. Powiązanie z globalną Grupą finansową BNP Paribas umożliwia nam stosowanie najlepszych praktyk międzynarodowych, by sprostać potrzebom rynku lokalnego i oczekiwaniom Klientów Banku.

Misja Banku

Wprowadzamy pozytywną bankowość w życie naszych Klientów, odpowiadając na ich potrzeby finansowe i ułatwiając im realizację ich celów. W sposób prosty, przemyślany i bezpieczny. Z troską o społeczeństwo i środowisko.

Kluczowe liczby

6.

bank w Polsce pod względem aktywów

151,5mld zł

aktywów

6,1%

udział w rynku kredytów

4,2mln

Klientów

11,3mld zł

kapitałów własnych

6,2%

udział w rynku depozytów

8,6tys.

osób zatrudnionych w Grupie

410

Centrów Klienta

6,5mld zł

zrównoważonego finansowania (7,1% portfela kredytowego)

30,3tys.

godzin poświęconych inicjatywom społecznym

103

Centra Klienta z certyfikatem „Obiekt bez barier”

43%

redukcja emisji CO2 z działalności operacyjnej

Struktura Grupy

BNP Paribas logo

BNP Paribas Bank Polska SA

100 %

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

100 %

BNP Paribas Group Service Center S.A.

100 %

BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.

100 %

Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Sp. z o.o. w likwidacji

100 %

Campus Leszno
Sp. z o.o.

0 %

BGZ Poland
ABS1 DAC (SPV) 1

  • BGZ Poland ABS1 DAC (SPV) – spółka celowa, z którą Bank przeprowadził transakcję sekurytyzacji części portfela kredytowego. Grupa nie posiada zaangażowania kapitałowego w tej jednostce. Spółka jest kontrolowana przez Bank jedynie w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 10.

Model biznesowy