Zintegrowany raport roczny 2022

 • 441 mln zł
  zysk netto
 • 5,4 mld zł
  wynik z działalności bankowej
 • 151,5 mld zł
  aktywa
 • 7,1 %
  udział zrównoważonego finansowania

Tomasz Sepołowicz

IT Chapter Leader

Strategia GObeyond – filar UP

Rozwijamy się razem z naszymi Klientami

 • 4,2mln Klientów Banku
 • 437tys. Klientów z Ukrainy (+35,5% r/r)
 • 93,1mld zł kredytów brutto (+4,2% r/r)
 • 119,5mld zł depozytów Klientów (+18,4% r/r)

Joanna Guellard

Ekspertka ds. Ryzyka Kredytowego

Strategia GObeyond – filar POSITIVE

Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju

 • 6,5mld zł zrównoważonego finansowania
 • 43% redukcja emisji CO2 z działalności operacyjnej w 2022 r. w stosunku do 2019 r.
 • 25% Centrów Klienta z certyfikatem „Obiekt bez barier”

Joanna Łukasik

Menedżerka ds. Jakości i Relacji z Klientami

Strategia GObeyond – filar STRONGER

Wdrażamy innowacyjne rozwiązania

 • 1,6mln Klientów korzystających z kanałów zdalnych
 • 1,1mln Klientów detalicznych korzystających z GOmobile
 • 30,1tys. Klientów korzystających z GOonline Biznes (bankowość korporacyjna i MŚP)
 • 250mln zł łącznych inwestycji w technologię

Mateusz Lewandowicz

Doradca Klienta Korporacyjnego ds. Cash Management

Strategia GObeyond – filar TOGETHER

Razem lepiej odpowiadamy na potrzeby Klientów

 • 8,6tys. pracowników w Grupie
 • 53,2% kobiet na stanowiskach menadżerskich
 • 6,5% luka płacowa między kobietami a mężczyznami
 • 1,4tys. osób pracujących w elastycznym modelu Agile@Scale

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.