STRATEGIA
GObeyond

Maria Gawlikowska

Ekspertka ds. Projektów Społecznych

Głównym celem strategii GObeyond na lata 2022-2025, jest dalszy dynamiczny rozwój Banku, który będzie instytucją działającą efektywnie, z zaangażowanymi pracownikami i zadowolonymi Klientami, będąc jednocześnie liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Cele na rok 2025

Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE)

~12%

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)

max. 48%

Udział zrównoważonego finansowania

10%

Realizacja celów finansowych

 • Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE)

  • 3,9 %

   Wykonanie 2022

  • ~ 12 %

   Cel strategiczny 2025

 • Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)

  • 56,8 %

   Wykonanie 2022

  • max. 48 %

   Cel strategiczny 2025

 • Udział zrównoważonego finansowania

  • 7,1 %

   Wykonanie 2022

  • 10 %

   Cel strategiczny 2025

Realizacja celów finansowych
Wykonanie 2022

Cel strategiczny 2025
Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) 3,9% ~12%
Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) 56,8% max.48%
Udział zrównoważonego finansowania 7,1% 10%

Filary strategii GObeyond

Filar UP

Naszym celem jest zwiększanie liczby obsługiwanych Klientów, wzmacnianie pozycji rynkowej i wzrost przychodów.

Filar POSITIVE

Chcemy być liderem zrównoważonych finansów, rozwijając ofertę dedykowanych produktów i usług dla wszystkich linii biznesowych. Konsekwentnie dążymy do własnej neutralności klimatycznej oraz wspieramy w tym samym swoich Klientów. W relacji z Klientami dominować będzie odpowiedzialność, dostępność, transparentność i etyka. Działania na rzecz lokalnych społeczności oraz zaangażowanie w edukację i debatę publiczną, będą wspierać budowę naszej marki.

Filar STRONGER

Poprawiamy wewnętrzne procesy i zmieniamy obszar IT, wykorzystując najnowocześniejsze technologie. Przyspieszamy tempo wdrażania nowych rozwiązań. Naszym celem jest szybka i efektywna kosztowo skalowalność, jako podstawa nowoczesnego cyfrowego Banku. Wspieramy rozwoju biznesu poprzez zaawansowane narzędzia analityczne. Utrzymujemy bezpieczną i optymalną pozycję kapitałową i płynnościową.

Filar TOGETHER

Nowa kultura organizacyjna wspiera rozwój pracowników, ich aktywność i kreatywność, a także zachęca do odważnych decyzji. Zaangażowany i zadowolony pracownik to gwarancja wysokiej satysfakcji Klienta. Rozpoczęliśmy funkcjonowanie w modelu pracy Agile@Scale, który zapewnia równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz dba o zdrowie psychiczne pracowników. Wspieramy rozwój kobiet oraz promujemy różnorodność.

Kluczowe osiągnięcia w realizacji strategii GObeyond

Oferta wysokiej jakości produktów i usług bankowych oraz pozabankowych kluczem do wzrostu bazy Klientów w omnikanałowym świecie. Kreowanie doskonałego doświadczenia Klienta poprzez projektowanie dla niego spersonalizowanych ścieżek.

Realizacja w 2022 roku

 • Wprowadzenie kredytów ze stałym oprocentowaniem: dla mikrofirm (kredyt gotówkowy) oraz rolników (kredyt obrotowy)

 • Pierwszy w Polsce kredyt hipoteczny z 10-letnią stałą stopą procentową

 • Finansowanie młodych firm technologicznych („scale-upów”) kredytem od 500 tys. zł do 2 mln zł

 • Mikrofaktoring we współpracy z firmą Fandla

 • Niezwłoczne (4 dni od wybuchu wojny) dostosowanie oferty i procesu otwarcia rachunku do potrzeb Ukraińców

 • GOdealer – nowa aplikacja mobilna do wymiany walut. Szybkie zawieranie transakcji walutowych
  w telefonie dla wszystkich Klientów – od osób indywidualnych po największe przedsiębiorstwa

 • Pierwsze miejsce w kategorii Bankowość Tradycyjna w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka

 • Drugie miejsce w rankingu Bank Przyjazny Firmie magazynu Forbes

Strategiczne zobowiązania i ich realizacja

Wskaźnik
Wykonanie 2022

Cel strategiczny 2025
NPS – bankowość detaliczna i Personal Finance
7. miejsce (badanie grupowe)
TOP 3
% kluczowych procesów dla Klienta indywidualnego dostępnych w kanałach zdalnych
66%
90%
Liczba aktywnych Klientów (Klienci indywidualni i firmy mikro)
4,0 mln
4,5 mln
Sprzedaż przez kanały cyfrowe (Klienci indywidualni)
25,5%
>50%
Udziały rynkowe w nowej sprzedaży (rachunki ROR, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne)
 • rachunki ROR: 5,5% (średnia po 3 kwartałach)
 • kredyty gotówkowe: 5,1%
 • kredyty hipoteczne: 7,1%
7%
Liczba aktywnych firm mikro
272 tys.
340 tys.
Liczba firm mikro aktywnych w kanałach cyfrowych
165 tys.
230 tys.
Utrzymanie pozycji lidera w segmencie rolników (udział w rynku kredytów)
26,4%
>25%
Wzrost liczby aktywnych przetwórców żywności [vs 2021]
+17%
+30%
Wzrost liczby aktywnych Klientów (bankowość korporacyjna i MŚP) [vs 2021]
+5%
>18%
Wzrost liczby aktywnych Klientów międzynarodowych [vs 2021]
+9%
>22%
Liczba Klientów aktywnych w kanałach cyfrowych (bankowość korporacyjna i MŚP)
30,1 tys. (GOonline Biznes)
37 tys.
Wzrost wolumenów kredytowych (bankowość korporacyjna i MŚP 2025-2021)
+11%
+6% średniorocznie

Odpowiedzialny i zaufany partner finansowy wspierający pozytywny i zrównoważony rozwój Klientów, biznesu i społeczeństwa. Przewodnik dla Klientów w świecie cyfrowej i zrównoważonej transformacji.

Realizacja w 2022 roku

 • 3 znaczące transakcje typu Sustainability-Linked Loan, czyli finansowania celów ogólnych, powiązane z poprawą wskaźników w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG)

 • ESG Rating-Linked Loan – nowy typ finansowania powiązany z poprawą wyniku ratingu ESG i nawiązanie partnerstwa z agencją ratingową EcoVadis

 • Nowe umowy na wsparcie projektów w dziedzinie efektywności energetycznej we współpracy z EBI

 • Najlepszy wynik ratingu ESG wśród polskich banków, przeprowadzony przez Sustainalytics

 • Wzmacnianie zaangażowania pracowników: uruchomienie platformy online do zarządzania wolontariatem pracowniczym

 • 103 Centra Klienta certyfikowane jako „Obiekt bez barier”

Strategiczne zobowiązania i ich realizacja

Wskaźnik
Wykonanie 2022

Cel strategiczny 2025
Udział zrównoważonego finansowania [vs 2021: 4,5%]
7,1%
10%
Łączna wartość emisji zielonych i zrównoważonych obligacji Klientów Banku [vs 2021: 0]
0
1 400 mln zł
Udział zrównoważonych aktywów w zarządzaniu [vs 2021: 5%]
19%
30%
Zaangażowanie społeczne pracowników (średnia roczna na pracownika)
3 godziny 51 minut
4 godziny
Centra Klienta z certyfikatem „Obiekt bez barier” [vs 2021: 18%]
25%
50%
Redukcja emisji CO2 z działalności operacyjnej [vs 2019]
43%
55%

Globalna siła Grupy BNP Paribas oraz dynamiczny rozwój technologiczny w połączeniu z optymalizacją procesów E2E podstawą organicznego wzrostu oraz wysokiej satysfakcji Klienta.

Realizacja w 2022 roku

 • Optymalizacja procesu reklamacyjnego. Spadek liczby reklamacji o 11% r/r oraz pozytywne oceny procesu przez Klientów

 • Nowoczesne sposoby obsługi Klientów (wprowadzenie voicebota na infolinii Banku, rosnące wykorzystanie chatbota w GOonline)

 • BLIK – dalszy rozwój funkcjonalności (spłata raty i karty kredytowej, przelew na telefon)

 • Agregator rachunków z innych banków (otwarta bankowość)

 • Ochrona Klientów przed wyłudzeniami: pierwsza w Polsce weryfikacja tożsamości pracownika Banku i Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej, z wykorzystaniem powiadomień push w aplikacji mobilnej. Wdrożenie analizy behawioralnej w GOonline

 • Udogodnienia dla mikroprzedsiębiorców: nowoczesny system GOksięgowość, terminal płatniczy w telefonie (SoftPOS), całkowicie zdalne otwieranie rachunku firmowego z wykorzystaniem biometrii i podpisu elektronicznego

 • Digital Fraud Innovation Lab: współpraca z firmami zewnętrznymi w celu skuteczniejszej walki z cyberzagrożeniami

Strategiczne zobowiązania i ich realizacja

Wskaźnik
Wykonanie 2022

Cel strategiczny 2025
Łączne inwestycje w technologię do 2025 r.
350 mln zł
1,5 mld zł
Optymalizacja wszystkich kluczowych procesów end-to-end
19 procesów
38 procesów
Wzrost efektywności operacji [vs 2021]
+23%
>10% rocznie
Liczba przypadków użycia wykorzystujących sztuczną inteligencję lub zaawansowaną analitykę danych
58
>200

People first: stawiamy na ludzi. Zaangażowany i zadowolony pracownik gwarantuje wysoki poziom satysfakcji Klienta. Agile@Scale i nowa kultura organizacyjna fundamentem dla różnorodnego i inkluzywnego środowiska pracy, bazującego na zaufaniu, odwadze i kreatywności.

Realizacja w 2022 roku

 • Poprawa satysfakcji pracowników mierzona wskaźnikiem eNPS o 27 punktów w ciągu jednego roku

 • Zaangażowanie Banku i pracowników w inicjatywy wspomagające osoby uchodźcze (ponad 1,4 tys. pracowników zaangażowanych w wolontariat dla Ukrainy)

 • Budowa kompetencji przyszłości: szkolenia „UniversITy” z obszaru Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa

 • Wspieranie sieci pracowniczych: „Kobiety zmieniające BNP Paribas”, „BNP Paribas Pride Poland”, „Tato, masz to jak w banku”, „Wiek Agawy” – sieć stworzona przez pracowniczki i pracowników 50+

Strategiczne zobowiązania i ich realizacja

Wskaźnik
Wykonanie 2022

Cel strategiczny 2025
Udział kobiet w Zarządzie Banku [vs 2021: 22%]
22%
30%
Zmniejszenie luki płacowej między kobietami a mężczyznami [vs 2021: 7,3%]
6,5%
<4,0%
eNPS – wskaźnik Net Promoter Score pracowników [vs 2021: -9]
18
20
Osoby pracujące w ramach Agile@Scale
~1 400
>1 300

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.