ANKIETA

Agnieszka Gral

Menedżer ds. Jakości i Relacji z Klientami

Twój głos zostanie uwzględniony w analizie podwójnej istotności przy wyborze istotnych tematów w kolejnym procesie raportowania.

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej
BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.

Odpowiedz na 3 pytania i pomóż nam ulepszyć raportowanie.