Raport roczny 2019

Przeciętne stopy procentowe stosowane w Banku

Przeciętne stopy procentowe Banku w 2019 r.*
PLN EUR
Produkt 2019 2018 2019 2018
Depozyty 0,77% 1,04%
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne** 0,81% 1,05%
Przedsiębiorstwa 0,71% 1,04%
Kredyty 4,48% 4,50% 1,37% 1,29%
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne** 5,17% 5,03% 1,92% 1,96%
Przedsiębiorstwa 3,29% 3,41% 1,35% 1,27%
* Na podstawie sprawozdawczości obowiązkowej Banku na rzecz Departamentu Statystyki NBP.
** Zawierają depozyty i kredyty przedsiębiorców indywidualnych i rolników.

Wyniki wyszukiwania