Raport roczny 2019

Transformacja i integracja

GRI: [ ]

Program Transformacji Banku został uruchomiony w 2017 r.

 • 102-10

Jego celem było maksymalne skupienie się na potrzebach klientów, którzy od nowoczesnego banku oczekują przede wszystkim doskonałej jakości usług, świadczonych już nie tylko w tradycyjnie rozumianym oddziale, ale przede wszystkim online, wszędzie tam, gdzie potrzebuje tego klient i o wygodnej dla niego porze, co w naturalny sposób prowadzi bank m.in. do digitalizacji coraz większej ilości usług, upraszczania i automatyzacji powtarzalnych procesów czy do ograniczenia papierowej dokumentacji.

W ramach Cyfrowej Transformacji Banku prowadzonych było 5 programów, w ramach których ukończono do tej pory 72 z planowanych 88 projektów:

 1. E-transformacja – tj. poprawa efektywności modelu operacyjnego – projekt zrealizowany w ponad 95%;
 2. Digitalizacja rozwiązań dla klienta – zrealizowany w ponad 95%;
 3. Dostosowanie systemów informatycznych – zrealizowany w ponad 87%;
 4. Efektywne zarządzanie danymi – zrealizowany w ponad 80%;
 5. Inspirujące miejsce pracy – zrealizowany w ponad 78%.

Najważniejsze osiągnięcia w poszczególnych obszarach programu transformacji w 2019 r.

Kierunek działań

Budowanie spersonalizowanych, łatwych w obsłudze produktów, dostępnych dla klientów 24h na dobę niezależnie od preferowanego przez klienta kanału obsługi.

Główne osiągnięcia

 • Rozwój aplikacji mobilnej GOmobile dla klientów detalicznych:
  • nowe funkcjonalności wdrażane w ciągu roku (m.in.: ubezpieczenie turystyczne GOtravel, limit Odnawialny Allegro dla posiadaczy produktu Raty Od.nowa, obsługa pełnomocników, wpłaty za pomocą kodu BLIK);
  • nowa wersja aplikacji zintegrowanej w ramach omnikanałowej platformy uruchomiona w IV kwartale 2019;
  • wzrost liczby użytkowników aktywnie korzystających z aplikacji i transakcji zrealizowanych przez użytkowników
  • aplikacja jest doceniana przez użytkowników – recenzje sklepów Google Play: 4.2, iTunes: 4.5 (w IV kwartale 2019).
 • GOonline – nowa bankowość online dla klientów detalicznych uruchomiona w lipcu 2019.
  • nowa omnikanałowa platforma zintegrowana z silnikiem procesów sprzedażowych;
  • migracja klientów detalicznych Core RBPL do GOonline – prawie 230 tys. klientów Core RBPL, którzy zalogowali się do nowego systemu od dnia fuzji operacyjnej.
 • Agronomist.pl – kompleksowy i nowoczesny portal Banku, który powstał w I kwartale 2019 w odpowiedzi na potrzeby rolników i przetwórców. Platforma, począwszy od funkcjonalności po wygląd, czy ułożenie poszczególnych narzędzi została stworzona wspólnie z przedstawicielami tych grup. Obecnie z platformy korzysta ok. 2,5 tys. użytkowników.

Kierunek działań

 • Uproszczenie i automatyzacja procesów, efektywne działanie i redukcja do minimum dokumentacji papierowej, a także nowoczesne narzędzia i oddziały;
 • automatyzacja i robotyzacja: kompleksowa automatyzacja procesów, zredukowanie pracy manualnej, uproszczenie i usprawnienie naszej wydajności, automatyzacja procesu reklamacji – poprawa jakości obsługi klientów;
 • transformacja sieci sprzedaży: usprawnienie pracy oddziałów poprzez nowe narzędzia (np. optymalizacja obsługi gotówkowej), lepsze miejsce pracy i przyjazną przestrzeń dla realizacji potrzeb klientów, tak aby wyznaczać nowe standardy jakości obsługi i oferty w bankowości w Polsce.

Główne osiągnięcia

 • Rozwój robotyzacji procesów biznesowych – wdrożenie nowych robotów realizujących procesy głównie dla obszarów Operacji i Personal Finance. Aktualnie w Banku 27 robotów realizuje zadania, wspomagając pracowników w 61 procesach.
 • Usprawnienia w procesach kredytowych, m.in. w ramach projektu paperless, realizowanego we współpracy z firmą Autenti – w pełni elektroniczny proces kredytowy (realizowany przy współpracy ze startupem Autenti) dla klientów korzystających z kredytów ratalnych oraz od II kwartału 2019 także dla kart kredytowych.
 • Transformacja sieci: dalsze wdrażanie nowego typu oddziałów – zmiana filozofii obsługi klientów, w tym zupełnie nowa aranżacja placówek, pozbawiona klasycznych stanowisk obsługi. Oddziały w nowym formacie są w pełni zautomatyzowane, przez co pracownicy mogą skupić się na potrzebach klienta  i wysokiej jakości obsługi. Transakcje gotówkowe są realizowane dzięki znajdującym się w oddziale recyklerom.

Kierunek działań

Stworzenie przyjaznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników Banku opartego na kulturze współpracy i wyposażonego w nowoczesne narzędzia cyfrowe oraz przygotowanie do wprowadzenia zwinnych metodyk pracy.

Główne osiągnięcia

 • Nowe aplikacje mobilne dla pracowników, m.in. do zarządzania urlopami pracowniczymi, do zarządzania i rozliczania delegacji służbowych;
 • Wdrożenie wirtualnych kart dostępu do budynków centrali Banku;
 • Budowa nowej centrali Banku przy ul. Kasprzaka w Warszawie.

Program Cyfrowej Transformacji Banku będzie kontynuowany w latach 2020-2022 i będzie skupiać się głównie na działaniach w obszarach takich jak:

 • Zarządzaniem danymi: udoskonalanie architektury danych, aktualizacja rozwiązań z obszaru CRM, zwiększenie wykorzystania sztucznej inteligencji i zaawansowanych metod analitycznych, rozszerzenie wykorzystania interfejsu API we współpracy z partnerami.
 • Interfejs klienta: zmiany w bankowości internetowej dla firm, udoskonalanie rozwiązań wspierających obsługę klienta indywidualnego w wielu kanałach dystrybucji.
 • Model operacyjny: wdrożenie elektronicznego podpisu Autenti dla wsparcia depapieryzacji procesów banku, wdrożenie systemu zarządzania procesami typu Enterprise Workload Management, zwiększenie liczby robotów do automatyzacji zadań, wzrost oparty o rozwiązania chmurowe.
 • Nowe metody pracy: stopniowo rozszerzany zwinny sposób pracy w całej organizacji.

Połączenie Banków kompleksowym projektem transformacji

31 października 2018 roku nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A., które zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. W 2019 roku nastąpił rebranding marki. Od 1 kwietnia 2019 roku połączona organizacja funkcjonuje pod nazwą BNP Paribas Bank Polska S.A. W 2019 roku nastąpiła także finalizacja fuzji operacyjnej połączonych banków. W ramach integracji i transformacji Banku przeprowadzono m.in. rebranding 568 lokalizacji i 172 systemów.

Ujednolicenie sieci sprzedaży

Rebranding: Marka BNP Paribas

Integracja systemów informatycznych i fuzja operacyjna

Rebranding – BNP Paribas Bank Polska S.A. „Bankiem zmieniającego się świata”

Na początku 2019 roku nastąpił rebranding Banku i wprowadzenie marki BNP Paribas w KRS, we wszystkich materiałach bankowych i systemach informatycznych. Od 1 kwietnia 2019 roku Bank funkcjonuje pod nazwą BNP Paribas Bank Polska S.A. Komunikację tej zmiany wsparła m.in. szeroko zakrojona kampania marketingowa. Zgodnie ze spójnym planem wprowadzenia marki BNP Paribas, stosownej zmianie uległy również nazwy spółek Grupy Banku, a także Fundacji, która od 2019 działa pod nazwą Fundacja BNP Paribas.

Jaką marką chce być BNP Paribas?

Stawiamy człowieka zawsze w centrum naszej uwagi

Obserwujemy i zauważamy zmiany zachodzące w polskim społeczeństwie

Cenimy autentyczność i szczerość; dostrzegamy różne aspekty życia

Chcemy być zrozumiali i niedystansujący

Przesłanie Marki BNP Paribas

BNP Paribas to Bank zmieniającego się świata, który chce razem z Tobą tworzyć Twoją lepszą przyszłość i w pozytywny sposób wpływać na społeczeństwo.

i rozumiemy, jaki mają wpływ na życie naszych klientów i społeczeństwa.

aby ułatwić korzystanie z możliwości, jakie niosą te zmiany. Dzięki temu chcemy polepszać życie prywatne i zawodowe naszych klientów oraz wspierać zrównoważony i sprawiedliwy rozwój społeczny.

Hasło Banku BNP Paribas to „Bank zmieniającego się świata”. Oznacza ono, że jesteśmy z naszymi klientami na różnych etapach ich życia; pomagamy im realizować plany i rozwijać się. Nasi klienci są „agentami zmiany”, a Bank towarzyszy im w zmieniającym się świecie, pozwala im traktować zmiany jako zjawisko pozytywne, dostrzegać w nich szansę. „Bank zmieniającego się świata” to nie slogan, ale deklaracja oznaczająca, że z naszym Bankiem klienci mogą patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Fuzja operacyjna

W listopadzie 2019 roku zrealizowano ostatni etap połączenia banków – pełna integracja systemowa i procesowa. Nastąpiła wówczas fuzja operacyjna, czyli integracja systemów informatycznych i ujednolicenie systemów działalności w całej firmie. Była to jedna z największych tego typu operacji w historii polskiej bankowości. W ten sposób z sukcesem zamknięto ponad roczny proces integracji. Efektem tej, poprzedzonej serią wielu testów i prób generalnych, operacji było połączenie danych o klientach w jednym systemie bankowym i przeniesienie ich do docelowego systemu informatycznego.

Był to najważniejszy etap integracji banków, sprawnie przeprowadzony w jeden weekend. Fuzja zaplanowana była od popołudniowych godzin 8 listopada do przedpołudnia 12 listopada. Jednak, dzięki sprawnemu działaniu całego zespołu migracyjnego, zakończyła się znacznie wcześniej. Już 10 listopada około północy dla klientów indywidualnych dostępne były systemy on-line i mobilne, a w połowie 11 listopada działały aplikacje dla klientów biznesowych.

Valentyna Khokhlova Dyrektor Departamentu Integracji w BNP Paribas Bank Polska SA

Fuzja operacyjna to nie tylko migracja danych – musieliśmy być pewni, że ludzie, procesy, regulacje, klienci są na nią gotowi. W ramach Business Readiness (Gotowości Biznesowej) przeszkoliliśmy ponad 5 tysięcy osób, zaktualizowaliśmy ponad 200 regulacji i instrukcji, poinformowaliśmy ponad 3 miliony klientów o czekających ich zmianach oraz o tym, co się będzie działo w czasie weekendu migracyjnego. I, co najważniejsze, wszyscy wykazaliśmy się wyjątkową solidarnością.

Od 1 kwietnia 2019 roku oddziały sieci sprzedaży funkcjonują pod nowym logo – BNP Paribas Bank Polska S.A. W tym samym czasie uruchomiliśmy ofertę dla nowych klientów połączonego Banku BNP Paribas:

 • dla nowych klientów indywidualnych – Konto Otwarte na Ciebie,
 • nowy rachunek dla klientów micro – Rachunek Otwarty na Biznes i Agrobiznes,
 • nowa wspólna oferta gotówkowa i ubezpieczeniowa.

1 kwietnia 2019 roku wprowadziliśmy jednolity model obsługi klienta. Udostępniliśmy też zdigitalizowany „Przewodnik po ofercie” na tablecie jako docelowy model obsługi klienta. Dodatkowo, nasi doradcy otrzymali nowe scenariusze obsługi klienta (rozmowy sprzedażowej) i zaktualizowane informacje o produktach w jednym narzędziu. Wdrożyliśmy także nowy FrontEnd – GOone, czyli spójne narzędzie do obsługi klientów. Uruchomiliśmy także Wirtualny Oddział, dzięki któremu ekspert banku w zakresie inwestycji poprzez połączenie video służy wiedzą oraz wsparciem. Połączenie może być zainicjowane przez doradcę z poziomu oddziału.

7 października 2019 roku wdrożyliśmy aplikację GOone, która zastąpiła dotychczasowe narzędzie w oddziałach i Contact Center.

Od dnia fuzji operacyjnej 12 listopada obowiązuje jedna wspólna oferta dla wszystkich klientów.

Wiedzę pracowników na temat jakości obsługi klienta wspieramy poprzez projekt grywalizacyjny – platformę „Herosi”. Platforma ma na celu motywowanie pracowników w zakresie poznawania i stosowania standardów jakości obsługi klienta oraz zwiększania sprzedaży. Jej celem jest podnoszenie wiedzy pracowników dotyczącej usług i produktów bankowych. W aplikacji doradcy odnajdą liczne materiały, pytania, zadania i quizy związane ze znajomością produktów oraz modelu obsługi klienta. Platforma służyła także wsparciem podczas procesu integracji – poza elementami związanymi z wiedzą produktową i procesową, podstawiane były tam checklisty weryfikujące gotowość oddziałów do pracy w okresie rebrandingu i fuzji operacyjnej.

W 2019 roku zwiększyliśmy także efektywność sieci oddziałów poprzez wdrożenie Programu GOteam, którego celem są:

 • uporządkowanie i uspójnienie działania całej sieci,
 • wzmocnienie współpracy na linii: Oddział – Region – Makroregion – Centrala,
 • wdrożenie nowej kultury komunikacji w zespołach sprzedażowych.

Program będzie wspieramy przez aplikację GOapp. Za jej pomocą będziemy inspirować, wspierać w realizacji założeń GOteam oraz rozwijać kompetencje menedżerskie.

W celu jak najefektywniejszego przygotowania na zmiany związane z projektami integracji oraz transformacji, przeprowadzono serie szkoleń pracowników sieci sprzedaży. Powołaliśmy zespół trenerów – pracowników sieci do projektu przygotowania do integracji.

Przeprowadziliśmy warsztaty tematyczne dotyczące:

 • sprzedaży ROR i kart debetowych,
 • sprzedaży kredytów gotówkowych dla wszystkich dyrektorów oddziałów i regionów – materiał przygotowany na podstawie wyników analizy preferencji zakupowych naszych klientów.

Przygotowaliśmy program szkoleń dla nowozatrudnionych w oparciu o aktualną wiedzę i trendy. Wdrożyliśmy „Panel dla nowozatrudnionych” w ramach platformy grywalizacyjnej Herosi oraz szkolenie stacjonarne łączące teorię z praktyką.

W ramach szkoleń dla nowozatrudnionych:

 • omawiamy zagadnienia związane z obsługą klientów,
 • zwracamy szczególną uwagę na obsługę klientów z niepełnosprawnościami i wskazujemy stosowane przez Bank usprawnienia (np. umowę pisaną Braille’em, udogodnienia dla niedowidzących jak ramka do składania podpisu czy lupa),
 • radzimy, jak przekazywać wiedzę i umiejętności, by każdy klient bez względu na wiek, mógł swobodnie korzystać z bankowości internetowej i mobilnej, potrafił wpłacać i wypłacać środki z urządzeń samoobsługowych.

Uruchomiliśmy także program „Promotor” promujący aktywnych i efektywnych pracowników wdrażających do pracy Młodszych Doradców Klienta.

W wyniku połączenia Banków i transformacji sieci sprzedaży 31 grudnia 2019 roku w Sieci Oddziałów Bankowości Detalicznej i Biznesowej znajdowało się 514 placówek, w tym 20 oddziałów partnerskich. W 2019 roku przeprowadziliśmy transformację i digitalizację 142 oddziałów. Na koniec grudnia 2019 roku w Pionie Bankowości Detalicznej i Biznesowej, Bank aktywnie współpracował z 14 pośrednikami ogólnopolskimi w oparciu o umowy outsourcingowe, dotyczące akwizycji produktów bankowych oraz z 263 pośrednikami lokalnymi (w oparciu o umowy marketingowe), informującymi potencjalnych klientów o ofercie produktowej Banku.

Już na początku stycznia 2019 roku nastąpiło ujednolicenie sieci sprzedaży połączonych banków. Kolejnym etapem była zakończona 11 listopada 2019 roku pełna integracja, kiedy to przeprowadzono przyłączenie wszystkich klientów do bankowości elektronicznej BiznesPl@net. Połączenie banków stanowiło część kompleksowego projektu transformacji i rozwoju całego obszaru.

Wszystkie etapy integracji zostały zrealizowane zgodnie z planem. Od momentu pełnego wdrożenia fuzji operacyjnej klienci połączonych banków korzystają z identycznych ofert i rozwiązań, w tym z nowoczesnego systemu bankowości internetowej GOonline. Klienci, których dotyczył transfer do systemów GOonline, otrzymali do dyspozycji m.in.:

 • funkcję hurtowego pobierania potwierdzeń z historii operacji;
 • obsługę poczekalni – funkcjonalność pozwalającą na wysyłanie płatności nawet w przypadku braku środków na rachunku;
 • możliwość generowania obszernych wyciągów w trybie offline;
 • obsługę otrzymywania wyciągów i inicjowania transakcji w bankach trzecich;
 • obsługę gotówkową – składanie wniosków dotyczących zamówienia gotówki i konwojów bankowych;
 • funkcjonalność BNP Paribas Connect zapewniającą dodatkowe funkcje wymiany danych (mass payments, pobieranie plików itd.) oraz dodatkową integrację z systemami InsERT i Sage;
 • aplikacje umożliwiające połączenie systemów klienta z Bankiem z wykorzystaniem usługi BNP Paribas Connect;
 • funkcjonalność Pay-by-link (dla klientów z jednoosobowym schematem akceptacji);
 • dostęp do transakcji natychmiastowych FX Today realizowanych online, transakcji FX Tomorrow/FX SPOT (w ramach dostępnego limitu) oraz transakcji terminowych FX Forward (w ramach dostępnego limitu transakcyjnego);
 • rozszerzoną ofertę w zakresie płatności eCommerce wraz z możliwością przyjmowania szybkich przelewów, płatności online oraz akceptacji płatności kartami dla klientów prowadzących sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu;
 • szerokie możliwości realizacji i wsparcia transakcji w obrocie zagranicznym dzięki współpracy jednostkami Grupy BNP Paribas na całym świecie.

W celu jak najefektywniejszego przygotowania na zmiany związane z projektami integracji oraz transformacji, przeprowadzono dwie serie szkoleń pracowników sieci sprzedaży oraz jednostek centralnych. Szkolenia dotyczyły: obsługi systemów Banku, standardów prowadzenia dokumentacji, procedur compliance, oferty produktowej, procesu kredytowego, faktoringu, finansowania handlu, rozwiązań specjalistycznych, self service w systemie bankowości elektronicznej BiznesPl@net, Customer Service i onboardingu, a także raportowania. Ponadto pracownicy sieci sprzedaży i jednostek centralnych uczestniczyli w szkoleniach z zakresu analizy finansowej, technik wykrywania manipulacji i oszustw księgowych, zarządzania zmianą, negocjacji. Przeprowadzono również warsztaty menedżerskie, szkolenia Agile Project Management Foundation oraz Lean Game.

W wyniku fuzji powstała nowa struktura sieci sprzedaży dla segmentu MŚP i Korporacyjnego. Klienci mają ułatwiony dostęp do usług bankowych dzięki dwukrotnie większym Zespołom Doradców, Asystentów i Analityków Biznesowych – to ważny z punktu widzenia jakości obsługi klienta aspekt przeprowadzonej transformacji.

 • Po fuzji Centra Biznesowe MŚP Banku funkcjonują w 37 miastach na terenie całej Polski.
 • Centra Bankowości Korporacyjnej skupione są w 14 największych ośrodkach przemysłowych i usługowych w Polsce.
 • W zakresie działań posprzedażowych nastąpiło przeniesienie obsługi klientów do Strefy Obsługi Biznesu w Rudzie Śląskiej, która jest nową jednostką wyspecjalizowaną w obsłudze operacyjnej klientów MŚP.

Aplikacje bankowe w dobie transformacji

Marcin Bodnar Dyrektor Zarządzający Pionu Bankowości Internetowej w BNP Paribas Bank Polska SA

GOonlie i GOmobile otrzymują dużo pozytywnych komentarzy i feedbacku, które pomagają nam budować odpowiednie priorytety w planach rozwojowych na 2020 rok. W grudniu w aplikacji mobilnej pojawiły się nowe, lepsze funkcjonalności, zlecenia stałe i inwestycje. Zamierzamy nie zwalniać tempa i dalej dynamicznie się rozwijać. Nasze nowe platformy powstały w trakcie procesu łączenia się Banków. Teraz, kiedy zmiana staje się dla nas naturalna, połączenie i integracja nie powstrzymują nas przed dalszym rozwojem, bo jesteśmy zmieniającym się Bankiem zmieniającego się świata i zmiany to nasza codzienność.

W 2019 roku wdrożyliśmy i rozwijaliśmy nowoczesne narzędzia bankowości internetowej oraz mobilnej GOonline oraz GOmobile. To nasze nowe systemy bankowości internetowej – dostępne, prostsze i bardziej przyjazne. Aplikacje zostały zaprojektowane dla klientów i przez nich testowane, odpowiadają na zmieniające się potrzeby współczesnych użytkowników bankowości elektronicznej i świata cyfrowego.

GOonline jest zaprojektowany tak, aby zmieniać się wraz z preferencjami użytkowników, bez przerw technicznych na aktualizacje. Stale rozwijamy aplikację, aby zapewnić maksymalną dostępność, również dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wprowadziliśmy wiele funkcjonalności, które pomogą w szybkim zrozumieniu własnych finansów i oferowanych produktów oraz dobraniu usług do aktualnych potrzeb.

Liczba użytkowników na koniec 2019 roku

426 000 GOmobile

Bankowość mobilna

441 000 GOonline

Bankowość internetowa

W 2019 roku Bank rozpoczął współpracę z Allegro, poprzez wprowadzenie nowego produktu Raty Od.nowa – odnawialnego limitu na zakupy na raty na Allegro. Dzięki temu klienci mogą śledzić na bieżąco w aplikacji GOmobile informacje dotyczące limitu, historii transakcji i zakupów.

W 2019 roku nasz Bank kontynuował prace przygotowawcze do przeprowadzki do nowej siedziby w Warszawie – w ramach projektu Petrus.

Nowa centrala Banku będzie nowoczesna, budowana zgodnie z najnowszymi trendami architektonicznymi, ekologiczna i zielona. Będzie oferować możliwość pracy w otwartych przestrzeniach, ale także pracy cichej i indywidualnej. Pozwoli na organizację spotkań nawet do 240 uczestników dzięki modułowym salom konferencyjnym.

Rozwiązania do nowej centrali konsultowane są z pracownikami Banku. Za pośrednictwem Ambasadorów projektu Petrus pracownicy zapraszani są do projektowania sal konferencyjnych, mebli czy też testowania krzeseł. Ambasadorowie są pośrednikami w komunikacji między pracownikami a zespołem odpowiedzialnym za projekt nowej siedziby.

Wyniki wyszukiwania