Raport roczny 2019

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

GRI: [ ]

Troska o środowisko naturalne jest jednym z kluczowych zobowiązań Banku BNP Paribas. Wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od nas samych, dlatego każdego dnia przywiązujemy ogromną wagę do działań na rzecz naszej planety.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Grupa BNP Paribas w 2011 roku za kluczowy priorytet uznała działania wokół zapobiegania zmianom klimatu i podjęła zobowiązanie do rozszerzenia działań na rzecz różnorodności biologicznej, wody, powietrza, zasobów naturalnych i gospodarki o obiegu zamkniętym.

W ramach przeciwdziałania zmianom klimatu prowadzimy szereg działań, m.in. oferujemy produkty wspierające inwestycje ekologiczne, ograniczamy negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko oraz promujemy postawy ekologiczne wśród pracowników, klientów i kontrahentów. Ważną częścią naszych działań jest nawiązywanie partnerstw i promowanie sprawiedliwości klimatycznej w ramach inicjatyw i wydarzeń branżowych.

Od czasu przejęcia działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska systematycznie ujednolicamy procedury dotyczące odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego. Wdrażamy rozwiązania i dobre praktyki najlepsze z punktu widzenia organizacji oraz pracowników.

Bank Zielonych Zmian

Po wielu latach intensywnych działań na rzecz środowiska naturalnego, w kwietniu 2019 roku zainaugurowaliśmy Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe aktywności organizacji na rzecz klimatu. Program Bank Zielonych Zmian składa się z wewnętrznej kampanii edukacyjnej kierowanej do pracowników wszystkich obszarów Banku, realnych zmian  w funkcjonowaniu organizacji (tzw. eko-usprawnień) oraz nieustannie rozwijanej oferty proekologicznych produktów i usług.

Nasze zobowiązania w ramach filaru odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju:

Współpraca z klientami w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko.

Zwiększanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz środowiska.

Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla Banku BNP Paribas z perspektywy działań na rzecz środowiska naturalnego to finansowanie inwestycji wspierających dostęp do energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wspieranie rozwoju zrównoważonych miast i społeczności oraz czynny udział w partnerstwach i inicjatywach na rzecz sprawiedliwości klimatycznej.

Rok 2019 w liczbach:

2 500

pracowników wzięło udział w kampanii edukacyjnej Bank Zielonych Zmian

1 844

osoby wzięły udział w quizach tematycznych dotyczących wiedzy o ekologii, 448 osób rozwiązało quiz finałowy

blisko 50

pomysłów na eko-usprawnienia w organizacji i życiu prywatnym zgłoszonych przez pracowników Banku

400

pracowników i ich bliskich wzięło udział w akcji wolontariackiej #TrashChallenge

>30 mln

osób, do których dotarliśmy w Internecie z kampanią „Zmiany klimatu kosztują”, ponad 8,5 mln osób obejrzało spoty kampanii

50 000

drzew tlenowych zostanie posadzonych na nieużytkach w 2020 roku

34 000 km

przejechanych kilometrów w ramach usługi carsharing

699

przejazdów zrealizowanych przez pracowników Banku w ramach usługi carsharing

56

nowych samochodów z alternatywnym napędem zasili flotę Banku

>200

pracowników przeszkolonych w ramach Akademii Bezpiecznej Jazdy

10 000

sfinansowanych instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych

16 640,5 MWh

zużycie energii w Banku pochodzącej z odnawialnych źródeł energii

9

pszczelich domów w „Pasiece pod gwiazdami”

450 000

pszczół pod opieką Banku BNP Paribas

250 kg

miodu wyprodukowanego w naszej pasiece od 2017 roku

Wyniki wyszukiwania