Raport roczny 2019

Proekologiczne produkty i usługi

Jako odpowiedzialna instytucja finansowa Bank BNP Paribas świadomie ogranicza swój udział w branżach powszechnie uznanych za szkodliwe i niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Naszym kluczowym zobowiązaniem w zakresie odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jest wsparcie klientów w transformacji energetycznej, a tym samym rozwój pro-ekologicznych produktów i usług. Bank BNP Paribas nieustannie rozwija ofertę produktów i usług pomagających klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

Już od 2008 roku finansujemy małe i średnie projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE): elektrownie wiatrowe, biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne.

Nasz Bank specjalizuje się w finansowaniu projektów realizowanych przez małe i średnie podmioty, w tym rolników. Zespół ekspertów ds. OZE i Agro wspiera klientów, którzy planują przedsięwzięcia proekologiczne, sprzyjające zrównoważonemu systemowi ekonomicznemu i transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

W 2019 roku w naszej ofercie znajdowały się liczne proekologiczne produkty i usługi.

Od 2017 roku oferujemy kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii. Oferta jest skierowana do klientów detalicznych i umożliwia sfinansowanie zakupu: instalacji fotowoltaicznych, podgrzewaczy wody, pomp ciepła, rekuperatorów oraz przydomowych elektrowni wiatrowych.

Szczególnie dumni jesteśmy z rozwoju finansowania instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych. Oferta dostępna jest w blisko 1 200 punktach sprzedaży naszych partnerów, na terenie całego kraju. Okres kredytowania pozwala na rozłożenie spłaty pożyczki do kwoty 60 tys. zł nawet do 120 miesięcy.

W 2019 r. w programie Fotowoltaika dla prosumentów wprowadzono usprawnienie w postaci upowszechnienia procesu paperless jako wiodącej formy zawarcia umowy z klientem indywidualnym oraz możliwość odroczenia płatności pierwszej raty o 1 miesiąc w stosunku do standardowego harmonogramu.

Dynamiczny rozwój oferty kredytów na instalacje odnawialnych źródeł energii dla klientów indywidualnych pozwolił w grudniu 2019 r. osiągnąć wynik ponad 10 000 sfinansowanych instalacji dla gospodarstw domowych oraz zdobycie pozycji lidera tego segmentu na rynku.

Rolnicy z sektora micro mogą skorzystać z oferty na finansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach: Kredytu obrotowego w rachunku kredytowym Rzeczówka Light, Pożyczki hipotecznej Agro Lider, Kredytu inwestycyjnego Agro Progres.

Kredyt powstał we współpracy BNP Paribas Bank Polska z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Kredyt z Premią BGK skierowany jest do Wspólnot Mieszkaniowych zamierzających poprawić klasę energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kredyt inwestycyjny Zielona Energia został stworzony z myślą o wspieraniu inwestycji w odnawialne źródła energii. Jest przeznaczony na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, fotowoltaicznych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub energii cieplnej z biomasy albo z biogazu. Z kredytu mogą korzystać podmioty prowadzące lub podejmujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednym z warunków wykorzystania kredytu jest przedstawienie przez klienta promesy koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (jeśli jest wymagana przepisami prawa).

Firmy, które chcą wdrożyć nowe technologie własne lub nabyte, mające na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, mogą sięgnąć po bezzwrotną dotację do 6 mln PLN w ramach programu unijnego, w którym uczestniczy nasz Bank. Kredyty na innowacje technologiczne, bo o nich mowa, są owocem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udzielającym bezzwrotnej premii technologicznej, która spłaca częściowo kapitał kredytu będąc zachętą do wdrażania bardziej ryzykownych innowacyjnych inwestycji.

W latach 2011-2019 BNP Paribas Bank Polska we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i w oparciu o Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF) umożliwiał finansowanie przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej w formie kredytów inwestycyjnych oraz leasingów z premią ekologiczną. Produkt skierowany do MŚP finansował inwestycje zmniejszające zużycie energii o min. 20%. W ramach programu przygotowano innowacyjne narzędzie w formie ogólnodostępnej listy maszyn i urządzeń energooszczędnych LEME. Ponadto, przez cały proces realizacji inwestycji eksperci PolSEFF oferowali przedsiębiorcom bezpłatne wsparcie inżynieryjne i doradzali przy wyborze technologii zmniejszającej zużycie energii. W ramach programu sfinansowano ponad 2 tysiące projektów.

Bank BNP Paribas popiera rozwiązania inwestycyjne zaprojektowane nie tylko pod kątem spełnienia celu inwestycyjnego, ale także w sposób, który jest społecznie odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska. Bank postanowił wziąć udział w kampanii, której celem jest posadzenie 1 drzewa za każde 1000 EUR wydane w ramach społecznie odpowiedzialnych inwestycji.

Poprzez promocję inwestycji Bank zachęca do udziału w rekultywacji leśnej części obszaru w województwie wielkopolskim, który został zniszczony podczas trąby powietrznej w 2017 r. Wskazany obszar zostanie zalesiony w ramach tej akcji prowadzonej przez firmę Reforest’Action, w kwietniu 2020 roku.

Wyniki wyszukiwania