Raport roczny 2019

Podejście do transformacji energetycznej

GRI: [ ]

Jako odpowiedzialna instytucja finansowa Bank BNP Paribas świadomie ogranicza swój udział w branżach powszechnie uznanych za szkodliwe i niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Od 2015 roku Bank wychodzi z finansowania sektora energetyki węglowej i nie udziela nowego finansowania grupom energetycznym opartym na energii pochodzącej z węgla. Zaostrzając kolejno regulacje w tym zakresie w roku 2017 podjęto decyzję o zaprzestaniu finansowania wszelkich projektów budowy nowych elektrowni węglowych i kopalni węgla energetycznego, a także, o wspieraniu tylko takich przedsiębiorstw z sektora energetyki węglowej, które są aktywnie zaangażowane w przechodzenie na inne źródła energii.

Podczas szczytu klimatycznego ONZ – COP24, odbywającego się w grudniu 2018 w Katowicach, pięć wiodących globalnych banków, w tym BNP Paribas, podjęło wspólne zobowiązanie dostosowania swoich portfeli kredytowych do globalnych celów klimatycznych poprzez wsparcie celu opisanego w art. 21 c porozumienia paryskiego: „Uzgadnianie przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiej emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatyczne”.

W 2019 roku Grupa BNP Paribas zadeklarowała, iż zwiększy wsparcie na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. W związku z tym określono nowy cel finansowy na poziomie 18 mld euro do 2021 roku.

Bank BNP Paribas mając na względzie odpowiedzialne finansowanie inwestycji monitoruje poziom ryzyka środowiskowego, społecznego oraz związanego z ładem korporacyjnym (ESG – environmental, social and governance) u wszystkich swoich klientów. Dodatkowo, jako część Grupy BNP Paribas, Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG. W tym celu Bank wyróżnił dziewięć sektorów i wprowadził Polityki CSR – definiujące szczególne wymogi wobec klientów w nich działających.

Więcej na temat sektorów wrażliwych oraz odpowiedzialnego finansowania w rozdziale Odpowiedzialność gospodarcza Banku, w części Odpowiedzialne Finansowanie i Zrównoważony Rozwój.

Wyniki wyszukiwania