Raport roczny 2019

Odpowiedzialne zużycie zasobów

W ramach programu Bank Zielonych Zmian w Banku wdrożono szereg eko-usprawnień – inicjatyw wpływających na minimalizowanie szkodliwości funkcjonowania organizacji wobec natury.

 • 301-1
 • 303-1
 • 307-1

Bank BNP Paribas podjął walkę z plastikiem. Z platform zakupowych wycofano możliwość zamówienia jednorazowych, plastikowych kubków, sztućców, talerzy itp., oraz napojów w plastikowych butelkach. Centrale, centra biznesowe i oddziały wyposażono w dystrybutory z wodą, karafki i szklanki. Trwa proces minimalizowania zużycia plastiku w kantynach w centralach Banku: organizacja promuje przychodzenie po posiłek z własnym pojemnikiem, a plastikowe sztućce i opakowania wymienia na ekologiczne i kompostowalne.

W kantynie Paribar w centrali Banku w Warszawie przy ul. Kasprzaka rozpoczęto pilotażowy program kompostowania odpadów. Wytworzony kompost nawozi okoliczne trawniki. Pracownicy mogą zabrać go do domu, by odżywić swoje rośliny.

Dokładamy wszelkich starań, by produkty dostępne w maszynach wendingowych w centralach Banku zapakowane były w opakowania przyjazne środowisku. W automatach dostępne są napoje w szklanych butelkach i puszkach.

W placówkach Banku segregujemy odpady w podziale na frakcje zgodne z ustawą i regulacjami gmin. Zachęcamy naszych pracowników do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami i stosowania, zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy, zasad 5R:

 • REFUSE – Odmawiaj tego, czego nie potrzebujesz;
 • REDUCE – Ograniczaj to, co jest ci potrzebne;
 • REUSE – Użyj ponownie tego, co już posiadasz;
 • RECYCLE – Oddaj do recyklingu to, czego nie możesz już użyć;
 • ROT – Kompostuj to, co nie nadaje się już do spożycia.

Bank odpowiedzialnie podchodzi do planowania gadżetów marketingowych – promuje i produkuje zrównoważone gadżety: wielorazowe lunchboxy, bidony i ekotorby. Zdezaktualizowane materiały promocyjne otrzymują drugie życie lub przekazywane są organizacjom społecznym. Materiały wielkoformatowe po kampanii rebrandingowej zostały powtórnie przetworzone na akcesoria użytkowe m.in. torby i plecaki.

We wrześniu 2019 roku wprowadziliśmy ekologiczną alternatywę dla folii służącej do wyklejania witryn naszych oddziałów – pozbawioną PCV i szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych. Obecnie stosowana folia ekologiczna odbierana jest z oddziałów i przerabiana na granulat, który można ponownie wykorzystać do produkcji wszelkich materiałów polipropylenowych, takich jak: przewody i zbiorniki do wody, akcesoria medyczne, np. strzykawki, dywany i wykładziny, wszelkiego rodzaju obudowy i izolacje kabli, części samochodowe np. zderzaki oraz zabawki.

Rozważnie podchodzimy do planowania drukowanych materiałów informacyjnych. Od września 2019 roku nowe ulotki i inne formaty reklamowe drukowane są na certyfikowanym papierze, pochodzącym w 100% z recyklingu. W ten sposób oszczędzamy zasoby i chronimy planetę przed wylesianiem.

Dodatkowo, zrezygnowaliśmy z ekspozycji ulotek i innych materiałów drukowanych w oddziałach transformowanych. W 142 oddziałach naszej sieci sprzedaży detalicznej wszelkie informacje marketingowe, dostępne są w wersji zdigitalizowanej – na ogólnodostępnych tabletach.

W 2019 roku dzięki wdrożeniu nowego narzędzia E-delegacje całkowicie zrezygnowaliśmy z papierowych i drukowanych wniosków delegacyjnych. Proces został zdigitalizowany, a nowe funkcjonalności usprawniły prace oraz wyparły papierowe druki.

W budynkach centrali Banku używamy papieru ekologicznego o obniżonej gramaturze. Zachęcamy naszych pracowników oraz klientów do korzystania z dokumentów w formie elektronicznej i drukowania materiałów jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne. W celu ograniczenia zużycia papieru wdrażamy zasady dotyczące elektronicznej dystrybucji korespondencji oraz pracy na dokumentach elektronicznych zapisanych na zasobach sieciowych.

W Banku BNP Paribas klient ma możliwość otrzymywania wyciągów do swojego rachunku w wersji elektronicznej poprzez dostęp do bankowości elektronicznej, czy też wysyłanie ich na adres e-mail wskazany przez klienta. Wersja elektroniczna wyciągów jest obecnie najczęstszą formą wybieraną przez naszych klientów. Oczywiście, istnieje możliwość otrzymywania wyciągów w wersji papierowej i do tych klientów Bank kieruje dodatkową komunikację zachęcającą ich do przechodzenia na wersję elektroniczną m.in. doradcy informują klientów o korzyściach w przypadku wybrania wersji elektronicznej wyciągu np. szybki, bezpieczny dostęp do danych. Dodatkowo, na wyciągach papierowych umieszczane są komunikaty informujące o możliwości dokonania takiej zmiany. W ramach prowadzonych kampanii, Bank kieruje również informacje do swoich pracowników zachęcając ich do rezygnacji z papierowych wyciągów nie tylko tych bankowych, ale również w telekomie czy u innych dostawców usług.

W 2019 roku nastąpił wzrost zużycia papieru w Banku do urządzeń drukujących o 26%. Wzrost był spowodowany zwiększeniem skali organizacji (m.in. liczba pracowników, oddziałów, klientów) po przejęciu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. Warto zaznaczyć, że w przeliczeniu na liczbę etatów, zużycie papieru spadło o 2% na jeden etat w stosunku do 2018 roku.

Całkowite zużycie papieru w Banku BNP Paribas (w tonach)
2018 2019
Suma 239,8 302,8

W biurach BNP Paribas wdrażamy rozwiązania dotyczące zmniejszania wykorzystania wody. Używane urządzenia hydrauliczne posiadają mechanizmy kilkakrotnie zmniejszające zużycie wody. Używane w Banku sprzęty dają możliwość zastosowania ekologicznych programów zmywania.

W 2018 roku Bank BNP Paribas zużył 64 334 m³ wody, a Grupa Kapitałowa Banku BNP Paribas  67 188 m³ wody.

W 2019 roku Bank BNP Paribas zużył 79 015 m³ wody, tj. o 14 681 m³ więcej niż w roku poprzednim.

Grupa Kapitałowa Banku BNP Paribas zużyła 81 222 m³ wody, tj. zwiększyła zużycie wody o 14 034 m³ w porównaniu z 2018 rokiem.

Wzrost zużycia wody w Banku BNP Paribas i Grupie Kapitałowej Banku BNP Paribas spowodowany jest zwiększeniem skali organizacji (m.in. liczba pracowników, placówek Banku) po przejęciu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

W 2019 roku na Bank oraz Grupę nie zostały nałożone kary ani sankcje pozafinansowe za nieprzestrzeganie prawa oraz regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Efektywność energetyczna

W celu zmniejszenia zużycia energii w naszej organizacji używamy wysoko energooszczędnych urządzeń oraz sprzętu komputerowego. Do zmniejszenia zużycia energii przyczyniają się również systematyczna wymiana sprzętu w Centrum Przetwarzania oraz zastosowanie techniki wirtualizacji, która umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych. Dodatkowo, systematycznie edukujemy naszych pracowników w obszarze energooszczędnych postaw w codziennej pracy.

W 2019 roku zrealizowaliśmy m.in.:

 • wprowadzanie oświetlenia LED,
 • zmianę systemów ogrzewania,
 • zmianę w systemach ogrzewania wody,
 • zakupy zielonej energii, pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Rozpoczęliśmy również działania pilotażowe w celu uruchomienia usługi ISEE – inteligentnego sterowania efektywnością energetyczną w czterech oddziałach Banku. W ramach sześciomiesięcznego pilotażu identyfikujemy możliwe do uzyskania oszczędności zużycia energii.

 • 302-4
 • 302-1
Całkowite zużycie energii w 2019 roku w Banku BNP Paribas (produkcji własnej lub zakupionej)
Wartości (MWh)
energia elektryczna 27 295,30
energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej) 21 764,18
Suma zużycia 49 059,49

 

 • W 2018 roku Bank BNP Paribas zużył 47 093 MWh energii cieplnej i elektrycznej.
 • W 2019 roku Bank BNP Paribas zużył 49 059,49 MWh energii cieplnej i elektrycznej.
 • W roku 2019 zużycie energii cieplnej i elektrycznej w Banku BNP Paribas zwiększyło się o 1 966,49 MWh w porównaniu z 2018 rokiem.
 • Wzrost zużycia energii w Banku BNP Paribas i Grupie Kapitałowej Banku BNP Paribas spowodowany jest zwiększeniem skali organizacji (m.in. placówek Banku) po przejęciu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
Całkowite zużycie energii w 2019 roku w Grupie Kapitałowej Banku BNP Paribas (produkcji własnej lub zakupionej)
Wartości (MWh)
energia elektryczna 27 601,12
energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej) 22 908,43
Suma zużycia 50 509,55

 

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych w 2019 roku w Grupie Kapitałowej Banku BNP Paribas
Surowiec Wartości (MWh)
Węgiel (jeżeli liczymy zużycie pośrednie) 27 123,81
Gaz ziemny 6 461,63
Olej opałowy 283,57
Suma zużycia 33 869,01

 

Grupa Kapitałowa Banku zużyła w 2018 roku 47 583 MWh energii, a w 2019 roku 50 509,55 MWh, w tym 16 640,5 MWh energii z surowców odnawialnych.

Emisje dwutlenku węgla

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

W 2017 roku Bank przyłączył się do globalnego programu Grupy BNP Paribas Carbon Reduction 2020. Celem Grupy BNP Paribas była redukcja emisji CO 2 o 25% na jednego pracownika do 2020 roku w porównaniu z rokiem 2012. Dzięki zaangażowaniu i wspólnym działaniom stan neutralności emisyjnej w ujęciu globalnym Grupa BNP Paribas osiągnęła w 2017 roku.

W Banku BNP Paribas nieustannie prowadzimy działania poprawiające efektywność energetyczną organizacji oraz mające na celu osiągnięcie maksymalnej redukcji emisji CO 2 . W tym celu:

 • likwidujemy piece węglowe i olejowe w placówkach Banku,
 • stopniowo przechodzimy – tam gdzie jest to możliwe – na korzystanie z ogrzewania miejskiego,
 • z roku na rok zwiększamy zakup energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.
 • 305-2
Pośrednia emisja CO 2 w 2019 roku [tCO 2 e]
Bank BNP Paribas Grupa Kapitałowa Banku BNP Paribas
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej 8 337,67 8 576,52
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii cieplnej 5 339,32 5 746,67
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii użytej do chłodzenia lub pary 0 0
Suma emisji pośrednich 13 676,99 14 323,19
 • 305-5
Suma emisji pośrednich w Banku BNP Paribas w 2018 roku 11 362 [tCO 2 e]
Suma emisji pośrednich w Banku BNP Paribas w 2019 roku 13 676,99 [tCO 2 e]
Suma emisji pośrednich w Grupie Kapitałowej Banku BNP Paribas w 2018 roku 12 612 [tCO 2 e]
Suma emisji pośrednich w Grupie Kapitałowej Banku BNP Paribas w 2019 roku 14 323,2 [tCO 2 e]
 • W 2019 roku emisje pośrednie Banku BNP Paribas wzrosły o 2 314,99 ton CO 2 w porównaniu z rokiem 2018.
 • W 2019 roku emisje Grupy Kapitałowej Banku BNP Paribas wzrosły o 1 711,20 ton CO 2 w porównaniu z rokiem 2018.
 • Wzrost emisyjności CO 2 Banku BNP Paribas i Grupy Kapitałowej Banku BNP Paribas spowodowany jest zwiększeniem skali organizacji (m.in. placówek Banku) po przejęciu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

Wyniki wyszukiwania