Raport roczny 2019

Inicjatywy na rzecz ekomobilności

GRI: [ ]
Marek Andruchów Dyrektor Biura Administracji w BNP Paribas Bank Polska SA

Od kilku lat Bank BNP Paribas wprowadza do bankowej floty samochodowej auta hybrydowe, umożliwiające ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska. Sukcesywnie dostarczamy naszym pracownikom nowoczesne samochody hybrydowe. W 2019 roku, w odpowiedzi na oczekiwania pracowników bankową flotę zasiliły samochody w 100% elektryczne. Są one do dyspozycji pracowników, którzy muszą przemieszczać się między warszawskimi biurami. Dzięki nowo wybudowanym stacjom szybkiego ładowania auta są niemal nieprzerwanie gotowe do użytkowania.

Akademia Bezpiecznej Jazdy

Od 2017 roku prowadzimy szkolenia z zakresu bezpiecznej i ekologicznej jazdy dla wszystkich użytkowników samochodów służbowych w Banku. Dla pracowników, którzy nie korzystają z samochodów służbowych, odbywają się comiesięczne konkursy dotyczące bezpiecznej jazdy oraz prawa ruchu drogowego, w których nagrodą główną jest uczestnictwo w całodniowym szkoleniu Akademii. Inicjatywa daje realne efekty w postaci zmniejszenia szkodowości, jednocześnie zwiększa eko-świadomość na drodze, a przede wszystkim bezpieczeństwo naszych pracowników korzystających z samochodów służbowych.

Akademię Bezpiecznej Jazdy tworzą najbardziej doświadczeni instruktorzy w Polsce. Adrenalina i dobra zabawa, ale też bezpieczeństwo i nauka panowania nad samochodem w najtrudniejszych sytuacjach – to gwarantowane elementy szkolenia. Nad pracownikami, biorącymi udział w szkoleniach czuwa zespół profesjonalnych instruktorów techniki jazdy, składający się z zawodników znanych z tras rajdowych i wyścigowych.

W 2019 roku w ramach Akademii Bezpiecznej Jazdy:

  • przeszkoliliśmy ponad 200 osób,
  • zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem projektem objęliśmy 3 nowe lokalizacje – Kraków, Warszawę oraz Poznań,
  • podczas Dni CSR zorganizowaliśmy dodatkowe wykłady i warsztaty inspiracyjne, podczas których 300 naszych pracowników zweryfikowało swoje umiejętności na specjalnie przygotowanych do tego celu symulatorach.

Carpooling

W ramach programu Carpooling pracownicy mogą dojeżdżać do pracy wspólnie. Pracownicy korzystający z carpoolingu wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, oszczędzają pieniądze, bo koszty paliwa dzielone są pomiędzy wszystkich, a także czas. Dodatkowo, wspólna podróż stwarza okazje do nawiązywania nowych znajomości i lepszego poznania współpracowników.

Carsharing

Usługa wprowadzona w 2018 roku dedykowana pracownikom wybranych oddziałów sieci sprzedaży, w których pełni rolę ekwiwalentu samochodu służbowego. Pozytywne doświadczenia usługi wynajęcia auta na godziny czy nawet minuty przy zachowaniu mobilności oraz bezpieczeństwa, przyniosło efekt w postaci rozszerzenia usługi na terenie kraju.

699

przejazdów w ramach programu carsharing

34 000

łącznie przejechanych kilometrów

Dzięki programowi przyczyniamy się do natężenia ruchu w godzinach szczytu komunikacyjnego – jeden samochód carsharingowy może zastąpić od 8 do 20 samochodów prywatnych. Dodatkowo, optymalne wymiary aut ułatwiają parkowanie w przestrzeni miejskiej, a najnowocześniejsze silniki pozwalają na dynamiczną jazdę przy zachowaniu niskiego spalania i emisji CO 2 .

Rowerem do pracy

Promocja rowerów jako ekologicznego środka transportu w codziennych dojazdach do pracy jest już stałym elementem promowania eko-transportu w Banku. W centralach pracownicy Banku mają do dyspozycji strzeżone parkingi rowerowe i prysznice. Naszym pracownikom i klientom zapewniliśmy także dostęp do stojaków rowerowych przed większością placówek.

W 2019 roku przeprowadziliśmy cykl szkoleń informacyjnych dla pracowników, dojeżdżających do pracy rowerami. Budowaliśmy ich motywację do aktywności rowerowych w celu poprawy zdrowia i ochrony środowiska naturalnego.

W Banku, w ramach oszczędzania zasobów i poszanowania środowiska naturalnego, promujemy także odpowiedzialne planowanie podróży służbowych, dostępność telekonferencji i wideokonferencji oraz ograniczanie wyjazdów szkoleniowych poprzez prowadzenie szkoleń e-learningowych.

Podróże służbowe

  • 301-1
Podróże służbowe w 2019 roku, dane dotyczące Banku BNP Paribas (w km)
2018 2019
samochód 23 391 258 29 355 508
samolot 2 592 917 2 605 895
pociąg 3 451 987 5 751 479

 

Zużycie benzyny i oleju napędowego w Banku BNP Paribas (w litrach)
2018 2019
benzyna 1 076 029 1 462 146
Olej napędowy 596 454 536 373

 

  • W 2019 roku liczba kilometrów przejechanych samochodami w ramach podróży służbowych wzrosła o 5 964 250 w porównaniu z rokiem 2018.
  • W 2019 liczba kilometrów przebytych samolotami w ramach podróży służbowych wzrosła o 12 978 w porównaniu z rokiem 2018.
  • W 2019 roku liczba kilometrów przejechanych pociągami w ramach podróży służbowych wzrosła o 2 299 492 w porównaniu z rokiem 2018.

Zwiększenie w 2019 roku liczby przejechanych w ramach podróży służbowych kilometrów ma związek ze zwiększeniem liczby pracowników o 29%, która nastąpiła w ramach połączenia Banku po przejęciu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska. Jednocześnie poziom podróży służbowych w przeliczeniu na pracownika jest na poziomie o 0,3% – niższym niż w roku 2018 (w przeliczeniu na jednostkę jednego etatu).

  • W 2019 roku zużycie benzyny wzrosło o 386 117 litrów porównaniu z rokiem 2018.
  • W 2019 roku zużycie oleju napędowego zmniejszyło się o 60 081 litrów.

W 2019 roku w Banku BNP Paribas zużycie oleju napędowego na jednostkę jednego etatu zmniejszyło się o 30% w stosunku do 2018 roku. Pomimo wzrostu liczby pracowników po fuzji o 29% oraz liczby samochodów służbowych o 50%, wzrost zużycia benzyny zwiększył się tylko o 6% (w przeliczeniu na jednostkę jednego etatu).

Wyniki wyszukiwania