Raport roczny 2019

Zarządzanie wpływem działalności organizacji na środowisko naturalne

GRI: [ ]
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Jako Bank Zielonych Zmian dążymy do minimalizowania negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne. Naszymi priorytetami są:

 • redukcja zużycia zasobów i emisji CO 2 ,
 • rosnący zakup energii pochodzącej z surowców odnawialnych,
 • rozwijanie bankowej eko-floty,
 • wdrożenia nowych eko-usprawnień w miejscu pracy.

Spółki należące do Grupy BNP Paribas w swoim funkcjonowaniu skupiają się na poszanowaniu środowiska naturalnego. We wszystkich spółkach obowiązuje Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas, w którym ujęte zostały m.in. ogólne wytyczne dotyczące ochrony środowiska. Monitoring wskaźników środowiskowych jest prowadzony na poziomie Grupy BNP Paribas. Spółki Grupy BNP Paribas w Polsce wdrażają własne polityki oraz dobre praktyki w zakresie minimalizacji zużycia surowców naturalnych.

Spółki w Grupie Kapitałowej Banku BNP Paribas, prowadzące działalność operacyjną, w większości są podnajemcami powierzchni w centralach Banku:

 • BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w centrali Banku przy ulicy Suwak 3 w Warszawie,
 • BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. w centrali Banku przy ulicy Suwak 3 w Warszawie,
 • BNP Paribas Group Service Center S.A. w centrali Banku przy ulicy Suwak 3 w Warszawie,
 • BNP Paribas Solutions Sp. z o. o. w centrali Banku przy ulicy Grzybowskiej 78 w Warszawie.

Implementują one dobre praktyki w zakresie minimalizowania zużycia zasobów obowiązujące w Banku BNP Paribas.

Spółka Campus Leszno zlokalizowana przy ulicy Fabrycznej 1 w Lesznie wprowadziła szereg usprawnień spójnych z założeniami wdrażania eko-usprawnień Banku BNP Paribas.

Aby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne Spółka rozpoczęła proces wyjścia z plastiku. W obiekcie Spółki napoje i soki podawane są naczyniach wielokrotnego użytku: dzbankach, karafkach oraz szklanych dyfuzorach. Spółka podjęła również decyzję o całkowitej rezygnacji z zakupu wody w plastikowych butelkach i zastąpiła ją dyspenserami – wszyscy pracownicy Spółki, jak również goście obiektu mają nieograniczony dostęp do filtrowanej wody pitnej. Spółka wprowadza także redukcję plastiku w zamawianych materiałach promocyjno-reklamowych i artykułach biurowych. W obiekcie wdrażana jest segregacja odpadów, a pracownicy oraz goście są edukowani na temat odpowiedzialnego zużycia zasobów. W spółce prowadzona jest także zbiórka zużytych baterii i tonerów, które przekazywane są do organizacji odzysku, wspierającej Dom Dziecka w Piasecznie. W obiekcie 70% oświetlenia zostało wymienione na ledowe. Zużyte świetlówki przekazywane są do utylizacji.

Spółka z racji prowadzonej działalności usługowej, wiążącej się z pobytem gości w obiekcie oraz organizacją wydarzeń okolicznościowych i towarzyszących im atrakcji, zachowuje wszelką staranność w trosce o otaczające ją środowisko. Pracownicy monitorują i eliminują zachowania zakłócające dobrostan ptactwa i zwierząt. Dbają o zachowanie ekosystemów i siedlisk przyrodniczych oraz dokarmiają żyjącą w okolicy zwierzynę w okresach utrudnionego zdobycia pożywienia.

Spółka w planach na 2020 rok ma eko-pikniki oraz spotkania dla szkół i przedstawicieli lokalnej społeczności w celu promowania eko-postaw i minimalizowania zużycia plastiku, pod hasłem: „Woda? Tak! – Plastik? Nie!”.

W prowadzonym obiekcie Spółka rozpoczyna współpracę z firmą dostarczającą i promującą zdrową żywność oraz naturalne kosmetyki na bazie aloesu.

Wyniki wyszukiwania