Raport roczny 2019

Zarządzanie obszarem odpowiedzialności w miejscu pracy

GRI: [ ]

W Banku BNP Paribas pod pojęciem odpowiedzialności w miejscu pracy rozumiemy tworzenie środowiska wspierającego rozwój zawodowy i zaangażowanie pracowników. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne zarządzanie obszarem pracowniczym jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu biznesowego.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Chcemy osiągnąć wysoką pozycję wśród najbardziej pożądanych pracodawców w sektorze finansowym w Polsce. Naszą ambicją jest tworzenie miejsca pracy przyjaznego, efektywnego i pożądanego – takiego, w którym pracownicy mają możliwość rozwijania się oraz czerpania satysfakcji z realizowanych zadań, w którym cenione są szacunek, tolerancja i zaufanie. Dbamy o naszych pracowników, inwestując w ich rozwój – poprzez szkolenia, szeroką ofertę warsztatów i programy rozwojowe. Regularnie mierzymy poziom zadowolenia naszych pracowników poprzez badanie ich opinii oraz zaangażowania. Dbamy o naszych pracowników, inwestując w rozwój ich karier – poprzez szkolenia i szeroką ofertę warsztatów. Odpowiedzialność w miejscu pracy wiąże się dla nas również z promowaniem różnorodności, szacunku, otwartości oraz gotowości do mobilności zawodowej.

Nasze zobowiązania w ramach filaru odpowiedzialność w miejscu pracy Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju:

Promowanie różnorodności w miejscu pracy.

Tworzenie przyjaznego miejsca pracy i odpowiedzialne zarządzanie zatrudnieniem.

Bycie firmą uczącą się i wspierającą dynamiczne zarządzanie karierą pracowników.

Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla Banku BNP Paribas z perspektywy tworzenia odpowiedzialnego i przyjaznego miejsca pracy to działania na rzecz: zapewniania godnej pracy i inspirowania rynku do stosowania najlepszych praktyk biznesowych, tworzenia warunków do dobrego zdrowia i jakości życia, promowania równości płci.

Jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata. Mamy świadomość, że odpowiedzialne zarządzanie zatrudnieniem to podstawa dla budowania przewagi biznesowej. Jesteśmy zorientowani na wspieranie naszych pracowników i prowadzonego biznesu. Zależy nam na:

  • stosowaniu najlepszych metod pracy,
  • wdrażaniu narzędzi, ułatwiających skuteczne i efektywne wykonywanie zadań,
  • budowaniu środowiska pozwalającego na maksymalną koncentrację i rozwój.

Rok 2019 w liczbach:

10 437

osób zatrudnionych w Banku BNP Paribas na umowę o pracę

8 899

etatów wynosiło zatrudnienie w Banku BNP Paribas

38,6 lat

to średnia wieku pracowników Banku BNP Paribas

10 951

osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Banku BNP Paribas na umowę o pracę

10 219

etatów wynosiło zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Banku BNP Paribas

39,8

lat to najdłuższy staż pracy w Banku

7 430

kobiet zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Banku BNP Paribas

71

lat to wiek najstarszego pracownika Banku

25,51

godzin szkoleniowych przypadało średnio na jedną osobę zatrudnioną w Banku

3 521

mężczyzn zatrudnionych w Grupie Kapitałowej BNP Paribas

19

lat to wiek najmłodszego pracownika Banku

125 387

uczestników szkoleń obowiązkowych (280 tematów) i 15 465 uczestników szkoleń dodatkowych

Wyniki wyszukiwania