Raport roczny 2019

Agata Komender Dyrektor Biura Rekrutacji i Employer Brandingu w BNP Paribas Bank Polska SA

Nasza organizacja przywiązuje dużą wagę do jakości rekrutacji. Poszukujemy i zatrudniamy pracowników zgodnie z obowiązującym prawem i najlepszymi praktykami rynkowymi. Pragniemy docierać do jak najszerszego grona utalentowanych kandydatów, dlatego jesteśmy obecni tam, gdzie oni – na targach pracy, na uczelniach oraz w mediach społecznościowych. Osobom bez doświadczenia zawodowego oferujemy możliwość odbycia praktyk i staży. Pracownikom z dużym doświadczeniem proponujemy udział w rekrutacji wewnętrznej, odgrywającej ważną rolę w procesie obsady stanowisk menedżerskich. To ważne, by pracownicy, którzy cenią sobie rozwój zawodowy, mogli zrealizować swoje plany w naszej organizacji

W 2019 roku zatrudniliśmy w ramach procesów rekrutacji prowadzonych w Banku na umowę o pracę ponad 2000 osób.

Dokładamy wszelkich starań, aby kandydaci uczestniczący w procesie rekrutacji wynieśli z niego spójne, pozytywne doświadczenia. Podczas rozmów rekrutacyjnych wyposażamy kandydatów w komplet niezbędnych informacji dotyczących Banku oraz roli, na którą aplikują. Do każdego procesu angażujemy przedstawicieli biznesu, których wkład merytoryczny jest niezwykle istotny dla budowania wizerunku Banku w oczach kandydatów. Szczególną wagę przywiązujemy do pozostawania z kandydatem w kontakcie podczas całego procesu oraz udzielania informacji zwrotnych po każdym etapie rekrutacji.

W procesie rekrutacji kładziemy szczególny nacisk na poszanowanie różnorodności ze względu na wiek, płeć, tożsamość seksualną, narodowość, kolor skóry, wyznanie, stan zdrowia, stan cywilny, przekonania polityczne oraz inne preferencje i cechy osobiste. Decyzje w procesie rekrutacji podejmowane są przy zachowaniu obiektywizmu zawodowego i bezstronności. Proces rekrutacji jest procesem poufnym, wszystkie informacje w nim uzyskane są chronione i nie ujawniane bez odpowiedniego upoważnienia.

Od lat budujemy swoją markę pożądanego pracodawcy (Employer Branding). W 2019 roku kontynuowaliśmy działania mające na celu budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, skierowane do obecnych oraz potencjalnych pracowników.

Z myślą o umacnianiu wizerunku Banku jako pożądanego pracodawcy w 2019 roku przeprowadziliśmy po raz kolejny badanie opinii pracowników pokazujące potrzeby osób zatrudnionych w naszej organizacji. Zostało przeprowadzonych wiele szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz programów rozwojowych. Kontynuowaliśmy projekt wdrożenia kultury feedbacku i otwartego, wielokierunkowego sposobu komunikacji, wzmacniającego rozwój pracowników. Realizowaliśmy również inicjatywy zewnętrzne dotyczące budowania marki pracodawcy przez nasz Bank – praktyki i programy stażowe dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych.

Inicjatywy wewnętrzne

Dni Rozwoju Zawodowego

Dni Rozwoju Zawodowego to lokalna odsłona International Mobility Days, corocznego programu odbywającego się równocześnie w kilkudziesięciu krajach Grupy BNP Paribas. Inicjatywa odbyła się od 1 do 12 kwietnia 2019 roku i miała za zadanie przybliżenie pracownikom Banku tematyki rozwoju osobistego i zawodowego. Oferta zawierała wykłady inspiracyjne, warsztaty, webinary oraz indywidualne spotkania z menedżerami, HR Biznes Partnerami oraz rekruterami.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • marka osobista,
 • rekrutacyjny savoir-vivre,
 • psychologia pozytywna,
 • kompetencje przyszłości,
 • wstęp do programowania,
 • rozwój poprzez doświadczenia.

Największe wydarzenia odbyły się w Warszawie, Krakowie, Rudzie Śląskiej, Olsztynie, Poznaniu oraz Szczecinie. Często towarzyszył im live streaming dla wszystkich pracowników. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 750 osób.

Inicjatywy zewnętrzne

Program współpracy z uczelniami skierowany do studentów. Studenci przez 2 semestry współpracują z Bankiem, prowadząc szereg aktywności promocyjnych na uczelniach. Uczestnikom programu przysługuje wynagrodzenie w postaci stypendium, a na najlepsze duety czekają atrakcyjne nagrody.

Do programu Ambasadorskie Duety rekrutowane są osoby, które wyróżniają się energią, chęcią do działania oraz wielością pomysłów na promowanie Banku w swoim środowisku uczelnianym. Wyposażeni w wiedzę z zakresu działalności Banku oraz tematyki employer brandingu, rekrutacji, mediów społecznościowych czy budowania marki osobistej – ambasadorzy reprezentują Bank BNP Paribas na swoich uczelniach. Do ich zadań należy m.in. organizowanie standów oraz wydarzeń promujących Bank, konkursów oraz warsztatów dla innych studentów, badanie wizerunku Banku wśród swoich kolegów i koleżanek.

W czerwcu 2019 roku zakończyła się II odsłona programu Ambasadorskie Duety. We wrześniu ruszyła kolejna, poszerzona edycja. Do dotychczasowych 6 uczelni – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Gdańskiego, dołączyły 4 kolejne:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Na 10 uczelniach w Polsce pojawiły się Bankowe #Strefy Zielonych Zmian. W przygotowanych z ekologicznych materiałów i wypełnionych zielenią boksach studenci mogli spotkać nasze Duety Ambasadorskie oraz przedstawicieli działu HR i dowiedzieć się więcej o ofertach praktyk i pracy w Banku. Na odwiedzających czekały również atrakcyjne nagrody w konkursach. Wydarzenia były efektem współpracy zespołów z departamentów HR, Marketingu oraz Sprzedaży.

Więcej informacji o akcji

Od 21 do 25 stycznia 2019 roku stand promocyjny Banku BNP Paribas gościł na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Było to związane z akcją BUW dla Sów, kiedy to przygotowujący się do egzaminu studenci mogą korzystać ze zbiorów biblioteki przez całą noc, aż do godziny piątej rano. Odwiedzający stoisko mogli spotkać się z Ambasadorskim Duetem, by dowiedzieć się więcej o ofertach praktyk i pracy w Banku, a w strefie relaksu odpocząć przy kawie, rozwiązując łamigłówki lub grając w piłkarzyki.

Dni otwarte w Rudzie Śląskiej odbyły się 11 września oraz 26 października 2019 roku. Miały za zadanie promowanie pracy w Centrum Operacyjnym oraz budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. Osoby, chcące poznać specyfikę pracy w Centrum Operacyjnym, miały okazję zwiedzić biuro, porozmawiać z menedżerami, wysłuchać przemówienia ciekawego gościa oraz wziąć udział w grze rekrutacyjnej.

W 2019 roku Bank BNP Paribas wziął udział w Targach Pracy w trzech miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie i Katowicach, w każdym dwukrotnie.

Emplocity to platforma rekrutacyjna połączona z inteligentnym czatbotem (Emplobotem) opartym na komunikacji dwustronnej na messengerze. Czatbot jest zamieszczony na firmowej stronie Kariera – w tym miejscu każda osoba odwiedzająca stronę może porozmawiać z botem, odpowiadając na zadawane przez niego pytania. Na tej podstawie czatbot przygotowuje CV kandydata i dopasowuje daną osobę do aktywnych procesów rekrutacyjnych. Dzięki czatbotowi proces pozyskania kandydatów jest znacznie uproszczony, a w konsekwencji tego skuteczność pozyskiwania CV z firmowej strony Kariera jest większa. Ponadto, działanie takie pomaga w budowaniu marki BNP Paribas jako nowoczesnego pracodawcy i Banku zaawansowanego technologicznie.

Programy stażowe

Program płatnych praktyk letnich, skierowany do studentów co najmniej II roku studiów. W ciągu 2 miesięcy praktykanci mają szansę na zdobycie wiedzy z zakresu bankowości poprzez czynny udział w zadaniach i projektach wybranego departamentu, pod okiem dedykowanego opiekuna. Praktyki odbywają się we wszystkich obszarach biznesowych Banku, na terenie całego kraju.

W 2019 roku program rozpoczął się spotkaniem wprowadzającym do organizacji, w trakcie którego uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o Banku BNP Paribas, a także lepiej się poznać. Podczas 2 dni warsztatów, studenci zapoznali się z historią, kulturą organizacyjną oraz działalnością wybranych jednostek Banku, wzięli udział w szkoleniu design thinking oraz spotkali się z Katarzyną Wągrowską, autorką książki „Życie zero waste”. Na zakończenie programu studenci mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowym szkoleniu z budowania marki osobistej. W programie wzięło udział 80 praktykantów.

Akademia Talentów to cykl comiesięcznych warsztatów z praktykami pozwalający na poznanie świata bankowości od środka. To świetna okazja dla studentów, by poszerzyć swoją wiedzę na temat ekonomii, bankowości i rynków finansowych oraz zdobyć certyfikat.

W 2019 roku Akademie Talentów odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Krakowie.

W roku akademickim (2018/2019) w Akademii Talentów w Krakowie udział wzięło 30 osób. W roku akademickim 2019/2020 uczestniczyło w niej 32 studentów, a jej tematy obejmowały następujące zagadnienia:

 • Jakość – standard obsługi klienta;
 • Moja emerytura – plany inwestycyjne;
 • Podstawowe techniki sprzedaży;
 • Ubezpieczenia;
 • Rekrutacja;
 • Warsztaty radzenia sobie ze stresem i pracy pod presja czasu.

W 2019 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zakończyła się VI edycja Akademii, w której wzięło udział 17 uczestników. Uczestnicy mogli zgłębić następujące zagadnienia:

 • Klient Banku – perspektywa klienta oczami współczesnego bankowca.
 • Faktoring to więcej niż finansowanie – zasady funkcjonowania produktów faktoringowych oraz możliwości ich zastosowania w przedsiębiorstwach.
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym – wykorzystanie myślenia modelowego do podejmowania decyzji.
 • Co robią w Banku specjaliści produktowi? – efektywne wykorzystanie produktów skarbowych oraz bankowości transakcyjnej.
 • Model doradczy – doradztwo i techniki sprzedaży.
 • Standardy obsługi klienta – znaczenie jakości w budowaniu relacji klienta z Bankiem.
 • Specyfika pracy z przedsiębiorcami – czym różni się pogląd na finanse klienta firmowego od detalicznego, czego oczekują firmy, jak im skutecznie doradzać.
 • Coaching – rozwijanie umiejętności i kompetencji pracowników w Banku.
 • Co robią w Banku specjaliści private banking? – przybliżenie tematyki bankowości prywatnej.
 • Rekrutacja bez tajemnic – praktyczne wskazówki dotyczące skutecznego udziału w rekrutacji do Banku.

Studia dualne

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu prowadzone są studia dualne z Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Są to dwuletnie studia magisterskie prowadzone zarówno przez praktyków z Banku, jak i wykładowców z Uczelni. Studia wystartowały 1 października 2018 roku. W pierwszej edycji bierze udział 27 studentów. 1 października 2019 roku ruszyła druga edycja, w której uczestniczy 18 studentów.

Wyniki wyszukiwania