Raport roczny 2019

Zarządzanie obszarem odpowiedzialności społecznej

GRI: [ ]

W Banku BNP Paribas odpowiedzialność społeczną rozumiemy jako mądre i aktywne działanie na rzecz otoczenia, w którym funkcjonujemy.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 413-1

Koncentrujemy się na obszarach, w których w najbardziej adekwatny sposób możemy przyczynić się do realnej i pozytywnej zmiany społecznej.

Odpowiedzialność społeczna Banku to zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby klientów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Skupiamy się na działaniach wspierających pozytywne zmiany społeczne, m.in. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, a także wspieraniu edukacji oraz kultury. Jesteśmy dumni z wciąż rozwijającego się społecznego zaangażowania naszych pracowników oraz licznych programów Fundacji BNP Paribas oferujących wsparcie edukacyjne oraz wzmacniających integrację i lokalny kapitał społeczny.

Nasze zobowiązania w ramach filaru odpowiedzialność społeczna Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju.

  • Zwiększanie dostępności produktów i usług.
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poszanowanie praw człowieka.
  • Działania filantropijne na rzecz sztuki, solidarności i środowiska naturalnego.

Za najistotniejsze zadania związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju w obszarze odpowiedzialności społecznej uznaliśmy koncentrację na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie edukacji i kultury, szczególnie w małych społecznościach.

Jako Bank zmieniającego się świata obserwujemy problemy społeczne i reagujemy na ich zmiany zarówno w podejmowanych przez nas działaniach, jak i w prowadzonej komunikacji. Aktywności  i partnerstwa, w które się angażujemy, są długoterminowe. Dzięki temu możemy wprowadzać trwałą zmianę  w otoczeniu. Podstawą tych zmian są pracownicy-wolontariusze, dzielący się swoim czasem i wiedzą.

Odpowiedzialność społeczna jest istotnym tematem dla wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej Banku BNP Paribas. Prowadzą one swoją działalność w zgodzie z najwyższymi standardami odpowiedzialności oraz wytycznymi Grupy BNP Paribas (w tym Kodeksem Postępowania Grupy BNP Paribas), a ich pracownicy angażują się w działania społeczne prowadzone przez Bank.

Rok 2019 w liczbach:

4 872

pracowników-wolontariuszy zaangażowanych społecznie

90

Lokalnych Ambasadorów Banku w całej Polsce, którzy przepracowali 5 000 godzin na rzecz lokalnych społeczności

3 317

wolontariuszy Banku zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka, wspierając ponad 100 rodzin

95

wolontariuszy Banku, którzy przeprowadzili 209 lekcji dla 5016 uczniów w ramach programu BAKCYL

28

oddziałów Banku z Certyfikatem „Obiekt bez barier” i kolejne w procesie certyfikacji

770

stypendystów z ponad 300 miejscowości, w ciągu 17 lat realizacji programu stypendialnego Klasa. 111 stypendystów w samym 2019 roku

900

uczestniczek programu Agro na Obcasach

40 643

kilometry pokonane w ramach 5. edycji akcji Dobre Kilometry

63

litry krwi oddane przez 142 pracowników w ramach akcji Krwinka

60

zwycięskich szkół podstawowych w projekcie Dzieciaki do Rakiet

998

godzin zajęć dla 60 uczestników programu Dream Up w ciągu 3 lat

2 000

dzieci grających w tenisa podczas letniej edycji programu Dzieciaki do Rakiet

180

pracowników – systematycznych darczyńców w programie Wspieram cały rok

45

młodych uchodźców objętych programem tutorsko-stypendialnym Wiedza do Potęgi

138

potencjalnych dawców zarejestrowanych w bazie dawców szpiku Fundacji DKMS

38

stypendystów programu Agrotalenty

900

kilometrów przebiegniętych przez 500 biegaczy w sztafecie Podaj zmianę

1,5 mln zł

darowizn przekazanych w ramach Programu Grantów Lokalnych od 2011 roku

Wyniki wyszukiwania