Raport roczny 2019

Wolontariat i zaangażowanie społeczne

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 413-1

Program wolontariatu pracowniczego

Zaangażuj się tak, jak lubisz

W Banku BNP Paribas działa program wolontariatu pracowniczego, którego motto brzmi „Możesz na mnie polegać”. W ramach programu zachęcamy pracowników do dzielenia się swoim czasem, wiedzą i umiejętnościami – w sposób, który jest najbliższy ich zainteresowaniom.

Każdemu pracownikowi przysługują w ciągu roku 2 dodatkowe dni wolne na działania wolontariackie. Możliwości zaangażowania społecznego są bardzo szerokie. Pracownicy mogą zaangażować się w wolontariat indywidualny, pracując na rzecz wybranej przez siebie organizacji społecznej lub biorąc udział jako edukatorzy w programie Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, koordynowanym przez Warszawski Instytut Bankowości. Mogą również zaangażować się w wolontariat zespołowy, podejmując w grupie działania z własnej inicjatywy, na przykład biorąc udział w Konkursie na projekty wolontariackie lub w projektach realizowanych przez Biuro CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Fundację BNP Paribas.

Wolontariat pracowniczy to korzyści nie tylko dla beneficjentów wspieranych przez nas organizacji, lecz także dla samych pracowników, którzy rozwijają swoje umiejętności, integrują się, uczą się wrażliwości na potrzeby innych.

Program koordynuje Fundacja BNP Paribas oraz Biuro CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Przeczytaj więcej

  • wskaźnik własny
  • wskaźnik własny

Zaangażowanie społeczne w 2019 roku – kluczowe liczby:

4 872

pracowników zaangażowanych społecznie

31 126

przepracowanych godzin w ramach wolontariatu

310

pracowników w wolontariacie indywidualnym

3 317

pracowników wzięło udział w Szlachetnej Paczce

95

wolontariuszy przeprowadziło 209 lekcji dla prawie 5016 uczniów w ramach BAKCYL

34

autorskie projekty zrealizowane przez 174 wolontariuszy w ramach VII edycji Konkursu na projekty wolontariackie

Konkurs na projekty wolontariackie

Od 7 lat zachęcamy pracowników Banku BNP Paribas z całej Polski do wykorzystania znajomości lokalnych społeczności, ich problemów, a także swojej chęci pomagania w celu realizacji własnych inicjatyw pomocowych. Służy temu Konkurs na projekty wolontariackie, którego zwycięzcy otrzymują finansowanie na wdrożenie swoich pomysłów realizowanych we współpracy z organizacjami społecznymi. Wybierane przez nas inicjatywy są zakorzenione lokalnie
i bazują na rozpoznaniu problemów społeczności, a dzięki współpracy wielu podmiotów przynoszą realną zmianę społeczną beneficjentom i całemu otoczeniu.

W 2019 roku 174 wolontariuszy z Banku włączyło się w działania w ramach Konkursu. Zrealizowali oni 34 autorskie projekty skierowane do społeczności lokalnych we współpracy z 34 organizacjami społecznymi. W ramach projektów pracownicy między innymi przez miesiąc, wraz z poznańskim Stowarzyszeniem Zupa, przygotowywali ciepłe posiłki dla bezdomnych i ubogich osób na Dworcu Głównym oraz zbudowali wiaty przeznaczone na Otwarty Warsztat Rowerowy na warszawskiej Pradze we współpracy ze Stowarzyszeniem Mierz Wysoko. Wolontariusze, razem z Kołem Gospodyń Miejskich w Kędzierzynie-Koźlu, założyli także kwietną miejską łąkę, by wzmocnić bioróżnorodność.

Konkurs miał już 7 edycji, w trakcie których pracownicy zrealizowali 158 projektów, przepracowując 7 483 godziny. Projekt jest finansowany i wspomagany merytorycznie przez Fundację BNP Paribas.

Więcej informacji

174

wolontariuszy

34

zrealizowane projekty

740

wolontariuszy
od początku trwania programu

20 000

beneficjentów

BAKCYL

Program Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, którego jesteśmy partnerem już od 2013 roku, to sektorowy program edukacyjny koordynowany przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest przekazywanie młodzieży praktycznej wiedzy i umiejętności wykorzystywania usług finansowych. W ramach programu wolontariusze – na co dzień pracownicy banków partnerskich programu – prowadzą w szkołach lekcje finansów. Stanowią one kompendium wiedzy na temat finansów i przygotowują młodzież do świadomego obywatelstwa.

W 2019 roku z w programie uczestniczyło 95 pracowników Banku BNP Paribas. Dla uczniów szkół podstawowych prowadzili lekcje: „Twoje pieniądze” i „Od oszczędzania do inwestowania”, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych zajęcia: „Rynek finansowy – zaufanie w biznesie”, „Moje finanse – myślę przedsiębiorczo” oraz „Mądre inwestowanie”. Wszyscy wolontariusze zostali przygotowani do roli edukatorów podczas intensywnych szkoleń warsztatowych.

Organizatorem projektu BAKCYL jest Związek Banków Polskich. Obecnie uczestniczy w nim 170 banków partnerskich.

Więcej informacji

95

pracowników zaangażowanych w program w 2019 roku

209

przeprowadzonych lekcji

5 016

uczniów uczestniczących w lekcjach w 2019 roku

1 175

lekcji przeprowadzonych od 2013 roku przez wolontariuszy z Banku BNP Paribas

Bankowe akcje wolontariackie

Akcja ekowolontariatu #TrashChallenge

Pracownicy Banku BNP Paribas wraz z Fundacją Nasza Ziemia i pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wzięli udział w akcji eko-wolontariatu #TrashChallenge, włączając się jednocześnie w 26. ogólnopolskie Sprzątanie Świata. W ramach tej inicjatywy blisko 400 pracowników ze swoimi najbliższymi posprzątało 8 leśnych lokalizacji w Polsce wskazanych przez Lasy Państwowe i znajdujących się w okolicy Warszawy, Krakowa, Rudy Śląskiej, Olsztyna, Lublina, Wrocławia, Poznania i Gdańska. Uczestnicy #TrashChallenge dowiedzieli się również więcej o ekologii i ekosystemie leśnym. Akcja została zorganizowana przez Fundację BNP Paribas w ramach programu edukacyjnego Bank Zielonych Zmian.

400

pracowników i ich
bliskich zaangażowanych
w akcję

8

leśnych lokalizacji w Polsce

„Załączmy” Rudę Śląską

W październiku 2019 roku 20 wolontariuszy Banku BNP Paribas wraz z Fundacją Łąka zasiało ekologiczną łąkę przy Centrum Operacyjnym Banku w Rudzie Śląskiej. Była to kontynuacja akcji wolontariatu „Załączmy nasze miasta” z 2018 roku, w ramach którego sialiśmy ekologiczne łąki kwietne w przestrzeniach publicznych w Warszawie i Krakowie. Inicjatywa została zrealizowana w ramach programu edukacyjnego Bank Zielonych Zmian przy wsparciu Fundacji BNP Paribas.

Szlachetna Paczka

Pracownicy Banku BNP Paribas od lat wspierali Szlachetną Paczkę. Stale rosnąca liczba pracowników-wolontariuszy była jednym z impulsów do rozpoczęcia współpracy na szeroką skalę. Od 2018 roku Bank jest partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki. Oficjalne partnerstwo i ogólnopolski charakter projektu pozwalają efektywnie wykorzystać potencjał wolontariatu pracowniczego w Banku.

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja pomocowa Stowarzyszenia WIOSNA. Jest to jeden z największych projektów społecznych w Polsce (a przy tym największy system pomocy bezpośredniej na świecie), w ramach którego w samym 2019 roku wsparcie otrzymały 14 562 rodziny. Beneficjenci akcji otrzymują paczki odpowiadające na ich realne, sprawdzone potrzeby. Paczki to nie tylko doraźna pomoc, ale też sygnał dla rodziny, że ktoś o niej myśli oraz motywacja do zmiany własnej sytuacji.

W 2019 roku w Szlachetną Paczkę zaangażowało się 3 317 wolontariuszy z Banku, którzy wspólnie skompletowali i przekazali paczki ponad 100 potrzebującym rodzinom z całej Polski. W Banku BNP Paribas akcja wolontariatu pracowniczego w ramach Szlachetnej Paczki trwała blisko 3 miesiące. Przewodzili jej specjalnie przygotowani do tej roli liderzy, którzy najpierw budowali zespoły wolontariuszy, a następnie koordynowali proces kompletowania, pakowania i dostarczania paczki do magazynów Szlachetnej Paczki bądź bezpośrednio do rodziny.

Wszyscy Liderzy zespołów otrzymali od Banku i Fundacji wsparcie w swoich działaniach. Wzięli udział w warsztatach mądrego pomagania i otrzymali StartPaczki – finansowe wsparcie w wysokości 1000 zł, które mogli przeznaczyć na dofinansowanie zakupu produktów do przygotowywanych paczek lub na działania logistyczne.

Do akcji włączyły się również inne spółki Grupy BNP Paribas, m.in. BNP Paribas Securities Services.

To już druga rekordowa akcja wolontariatu pracowniczego w ramach Szlachetnej Paczki w Banku. W ubiegłym roku w akcję zaangażowało się blisko 2000 pracowników.

100

liderów w 2019 roku

>100

przygotowanych paczek dla potrzebujących

3 317

pracowników zaangażowanych w tworzenie paczek

4 564

średnia wartość paczki

Akcji towarzyszyła kampania społeczna, promująca mądre pomaganie, o której piszemy więcej w podrozdziale Tematy społeczne w komunikacji marketingowej

Więcej informacji

Zaangażowanie w cykliczne akcje społeczne

  • 413-1

Krwinka

Ogólnopolska kampania „Twoja krew – moje życie”, promująca honorowe krwiodawstwo, to kolejna z inicjatyw, które Bank BNP Paribas oraz Fundacja wspierają długofalowo. We współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa już po raz 10 zorganizowaliśmy akcję Krwinka, podczas której pracownicy w specjalnych ambulansach oddają krew i rejestrują się w bazie dawców szpiku. W 2019 roku w akcję zaangażowali się pracownicy z pięciu lokalizacji Banku (Warszawa Kasprzaka, Warszawa Suwak, Warszawa Inflancka, Kraków Awatar oraz Ruda Śląska).

Łącznie, od początku trwania programu, w akcjach Krwinka wzięło udział 725 pracowników, oddając ponad 205 litrów krwi.

233

pracowników zaangażowanych w akcję w 2019 roku

142

osoby oddały krew

63

litry zebranej krwi

Dobre Kilometry

Pracownicy Banku BNP Paribas mogą również angażować się w działania społeczne, uprawiając sporty. Służy temu akcja społeczna Dobre Kilometry organizowana corocznie przez Fundację BNP Paribas. W ciągu 30 dni pracownicy starają się pokonać jak największą liczbę kilometrów, jeżdżąc na rowerze, biegając czy uprawiając sport innego rodzaju. Swoje poczynania kontrolują na platformie społecznościowo-grywalizacyjnej Banku. Każdy pokonany kilometr przeliczany jest na środki finansowe przekazane wybranej przez pracowników organizacji społecznej.

W 2019 roku uczestnicy akcji dzięki swojej aktywności fizycznej zebrali 14 tys. zł, z których 12 tys. przekazano Stowarzyszeniu Mali bracia Ubogich, a 2 tys. – Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa. W ramach wszystkich 5 akcji przekazaliśmy w sumie 54 tys. zł.

238

pracowników uczestniczących w akcji w 2019 roku

3 595

podjętych aktywności

40 643

pokonanych kilometrów

Dni Dawców Szpiku

Dni Dawców Szpiku to akcja organizowana we współpracy z Fundacją DKMS, podczas której pracownicy Banku mogą zarejestrować się w bazie dawców szpiku kostnego. Stacjonarne punkty informacyjno-rejestracyjne zostały stworzone w 4 lokalizacjach Banku (Warszawa Kasprzaka, Warszawa Suwak, Kraków Awatar, Ruda Śląska), a w ramach ogólnopolskiej akcji wysyłkowej do chętnych oddziałów zostały wysłane pakiety rejestracyjne. Zaangażowanie naszych pracowników oznacza wymierną pomoc dla chorych, gdyż w aż 75% przypadków jedyną szansą na powrót do zdrowia jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy.

138

zarejestrowanych dawców szpiku

Filantropia pracowników

  • 413-1
Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pionu Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich w BNP Paribas Bank Polska SA

W Banku BNP Paribas od lat prowadzimy działania odpowiadające na trendy i wyzwania społeczne oraz oczekiwania naszych akcjonariuszy. Staramy się, aby każdy z pracowników miał możliwość wpływu na swoje otoczenie. Jednym z programów, które stworzyliśmy jest inicjatywa Wspieram Cały Rok, polegająca na deklaracji regularnego odpisu od pensji określonej przez siebie kwoty na cele społeczne. Dzięki miesięcznie przekazywanym środkom, pracownicy mogą wspierać – co roku wybieraną – organizację społeczną oraz stypendystów programu „Klasa” Fundacji BNP Paribas. Każdy z darczyńców samodzielnie decyduje czy chce przekazać środki na oba cele lub tylko jeden z nich. Ja co roku wspieram zarówno młodych stypendystów „Klasy” jak i organizację wskazaną przez doświadczone osoby z naszej Fundacji. Jestem głęboko przekonana, że nawet niewielki, ale regularny indywidualny wkład każdego z nas pomnożony przez liczbę zaangażowanych pracowników może zapewnić znaczące i stabilne finansowanie ważnych społecznie inicjatyw. Jako że osobiście wierzę w znaczenie zaangażowania i wytrwałości w każdym aspekcie życia jestem ambasadorką akcji Wspieram Cały Rok pośród naszych pracowników.

Pracownikom Banku od 2017 roku dostarczamy proste narzędzie filantropii indywidualnej, dzięki któremu mogą regularnie wspierać finansowo wybraną organizację społeczną oraz stypendystów programu Klasa. Wszyscy chętni mogą złożyć deklarację comiesięcznego odpisu od pensji określonej przez siebie kwoty na cele społeczne. Środki mogą być przekazywane na oba cele lub tylko jeden z nich. Do programu można przystąpić w dowolnym momencie, a jego rezultaty śledzić w kwartalnych newsletterach.

 

Dzięki kwocie uzbieranej w 2019 roku po raz kolejny stypendyści programu Klasa, w 2020 roku wezmą udział w tygodniowym wakacyjnym obozie żeglarsko-językowym. Z kolei Fundacja Onkologiczna Alivia, która została wybrana przez darczyńców w 2019 roku, będzie kontynuować realizację programów na rzecz chorych na choroby nowotworowe. Program koordynuje Fundacja BNP Paribas.

Blisko 180

darczyńców w 2019 roku

>59 tys. zł

przekazanych w 2019 roku przez pracowników Banku

Wyniki wyszukiwania