Raport roczny 2019

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

GRI: [ ]

Jednym z obszarów, w którym od lat konsekwentnie realizujemy projekty, jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wierzymy, że w ten sposób wprowadzamy trwałą zmianę i pomagamy lokalnym społecznościom. Realizując projekty, zarówno w obszarze edukacji, kultury i solidarności społecznej – wspieramy w rozwoju dzieci i młodzież pochodzące ze środowisk defaworyzowanych.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 413-1
KLASA

Klasa jest autorskim programem stypendialnym Fundacji BNP Paribas. Zapewnia on uzdolnionym absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów, pochodzącym z mniejszych miejscowości oraz z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich w Polsce. To jeden z najdłużej działających programów stypendialnych w Polsce, dzięki któremu już 770 absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z blisko 300 miejscowości zyskało dostęp do edukacji na najwyższym poziomie, możliwość wszechstronnego rozwoju, a w rezultacie – podjęcia studiów na wymarzonych uczelniach. W roku 2019 do programu dołączyło 33 stypendystów z całej Polski.

Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie nauki w liceum oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Każdy uczestnik ma zagwarantowany pobyt w internacie wraz z wyżywieniem, a także podręczniki, comiesięczne kieszonkowe oraz udział w szkolnych i pozaszkolnych zajęciach dodatkowych. Uczestnicy Klasy biorą udział w integracyjnym obozie językowym, obozie wakacyjnym i mają dostęp do nagród stypendialnych.

Wspieramy i rozwijamy również aktywności wolontariackie uczestników programu. W ramach programu zaangażowania stypendystów – Możesz na mnie polegać – uczniowie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami  i czasem. Uczestnicy programu pozostają pod opieką Banku BNP Paribas, a także otrzymują możliwość dalszego rozwoju w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.

  • VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
  • XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,
  • I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego  w Krakowie,
  • III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,
  • XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.

Aby zostać stypendystą programu Klasa należy spełnić szereg warunków: mieć średnią ocen co najmniej 4.5, pochodzić z miejscowości liczącej do 100 tys. mieszkańców, wykazać dochód w rodzinie nieprzekraczający 1200 zł na osobę, a przy tym przejawiać wolę niesienia pomocy innym osobom. Niezbędne jest również przedstawienie rekomendacji dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Rekrutacja do programu na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się w lutym 2020 roku. Na chętnych czeka 50 miejsc.

111

stypendystów w 2019 roku (w tym 33 nowoprzyjętych do programu)

blisko 1,2 mln zł

przekazanych na stypendia w 2019 roku

>770

stypendystów z ponad 300 miejscowości w ciągu 17 lat realizacji programu

>22 mln zł

zainwestowanych w edukację młodzieży

100 %

zdawalności na uczelnie wyższe
Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz Prezes Zarządu Fundacji BNP Paribas

Głównym celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast. Klasa to także swego rodzaju inwestycja społeczna. Poprzez budowanie społeczności stypendystów, osób związanych z programem oraz motywowanie naszych podopiecznych do zaangażowania społecznego i wspieranie ich autorskich inicjatyw staramy się przygotować ich dopełnienia ról liderów społecznych. W ciągu 17 lat program ukończyło około 600 osób. Ich osiągniecia, a także aktywność Stowarzyszenia Absolwentów Programu Klasa świadczą o skuteczności tych działań. Nie spoczywamy jednak na laurach – jesteśmy w stałym kontakcie ze szkołami partnerskimi i stypendystami, prowadzimy ewaluacje i reagujemy na zmieniające się otoczenie.

Agrotalenty

Kompleksowy system programów stypendialnych Agrotalenty został stworzony dla ambitnych młodych ludzi wiążących swoją przyszłość z rolnictwem. Program umacnia edukację w zakresie rolnictwa i rozwija ofertę szkół rolniczych, jednocześnie wzmacniając lokalne społeczności. Realizowany już od 2012 roku program jest efektem współpracy Fundacji BNP Paribas, instytucji oświaty oraz ekspertów i klientów Banku BNP Paribas. Głównym partnerem Fundacji jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kluczowym elementem Agrotalentów jest program stypendialny dla laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, organizowanej przez 8 najlepszych rolniczych uczelni wyższych. Corocznie, od 2012 roku, wsparcie otrzymuje ok. 40 stypendystów. Rocznie, w ramach programu Stypendiów Pomostowych Edukacyjnej Fundacji Przedsiębiorczości, którego jesteśmy partnerem, fundujemy również 10 stypendiów dla najzdolniejszych studentów studiów rolniczych po III i IV roku.

38

stypendystów
w 2019 roku

150 000

finansowego wsparcia
w 2019 roku

350

stypendystów od 2012 roku

Wiedza do Potęgi – Współpraca z Fundacją Ocalenie

W 2019 roku kontynuowaliśmy realizację programu tutorsko-stypendialnego Wiedza do Potęgi, skierowanego do młodzieży uchodźczej, m.in. z Ukrainy, Czeczenii, Syrii oraz Iraku. Wraz z Fundacją Ocalenie pomagaliśmy młodym ludziom w kontynuowaniu nauki w ramach polskiego systemu edukacji. Dzięki systematycznemu wsparciu przygotowanych przez Fundację Ocalenie tutorów—wolontariuszy, a także warsztatom, wyjściom edukacyjnym i kulturalnym czy letnim półkoloniom oraz stypendiom finansowym młodzież ma szansę ukończyć rozpoczęty etap kształcenia lub zakończyć go z lepszymi wynikami.

Od 2019 program realizowany jest w ramach europejskiej inicjatywy Grupy BNP Paribas na rzecz integracji młodych uchodźców i — dzięki 3-letniemu grantowi z Grupy BNP Paribas — będzie kontynuowany w latach 2019-2021.

Więcej na: www.ocalenie.org.pl

45

uczestników programów
w 2019 roku w wieku
szkolnym

19

zaangażowanych wolontariuszy
w 2019 roku

50 tys. euro

budżetu w 2019 roku
przekazane przez Grupę
BNP Paribas

Dream Up

Na warszawskiej Pradze realizujemy 2. edycję programu Dream Up, zainicjowaną w roku 2018. To inicjatywa stworzona i finansowana przez Fundację BNP Paribas w Paryżu, obecna w 29 krajach na całym świecie. Jej celem jest edukacja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywność artystyczną. 60 osób – dzieci i młodzież, amatorzy, a także osoby z doświadczeniem muzycznym – uczestniczy w regularnych, bezpłatnych zajęciach muzycznych. Obejmują one naukę gry na instrumentach i śpiewu. Dzięki projektowi powstała Praska Orkiestra Dream Up, która nie tylko regularnie się spotyka, ale też koncertuje podczas wydarzeń kulturalnych na Pradze.

2. edycja programu potrwa do 2021 roku.

Zobacz efekty programu

998

godzin zajęć sekcji w ramach stałych warsztatów zrealizowanych w sezonie 2018/2019

60

uczestników 2. edycji w 2019 roku

Program Spotkania z Muzyką Filharmonii Narodowej

Współpraca Banku BNP Paribas, Fundacji BNP Paribas oraz Filharmonii Narodowej trwa od 2003 roku. Wspieramy rozwój muzyki i edukacji muzycznej. Od 2011 roku Fundacja wspiera realizację programu edukacyjnego Spotkania z Muzyką. Dzięki niemu uczniowie z 250 placówek edukacyjnych (szkół, przedszkoli i domów kultury) z mniejszych miejscowości mają regularny kontakt z tą formą sztuki. W każdej z nich, w sezonie odbywa się aż 10 koncertów ze zróżnicowanym programem. Są to swoiste „lekcje muzyki”, podczas których najmłodsi nie tylko poznają zagadnienia związane z muzyką, jej gatunki i style, ale też są angażowani do aktywnego w nich udziału. Programem objęte jest 7 województw.

>2000

spotkań w 2019 roku

300 000

uczestników w 2019 roku

10

programów koncertowych prezentowanych w szkołach na każdy sezon

Warsztaty w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin – „Jak pięknie się różnić”

Fundacja BNP Paribas od 2018 roku współpracuje z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wspierając ofertę edukacyjną tej instytucji. W 2019 roku po raz drugi wsparliśmy organizację warsztatów pt. „Jak pięknie się różnić” adresowanych do szkół i instytucji edukacyjnych. Dzieci uczą się podczas nich, że różnice mogą być bogactwem, z którego można czerpać. Do udziału w warsztatach ponownie zostali zaproszeni pracownicy Banku wraz ze swoimi dziećmi. W warsztatach wzięło udział 50 osób.

Konkurs „Poznajmy się”

W 2019 roku Fundacja BNP Paribas została partnerem ogólnopolskiego konkursu „Poznajmy się”, organizowanego przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni Flow i koalicję organizacji społecznych pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. W ramach Konkursu, dzieci w wieku szkolnym miały za zadanie poznać historie swoich rówieśników reprezentujących mniejszości narodowe i kulturowe oraz przygotować wspólnie projekty, w dowolnej formie, pokazujące ich tradycje i kulturę. Uczniowie z całej Polski zgłosili aż 46 projektów, spośród których najciekawsze zostały nagrodzone podczas Wielokulturowej Gali Finałowej. Fundacja BNP Paribas, jako partner inicjatywy, przekazała 20 tys. zł na jedną z głównych nagród.

Wyniki wyszukiwania