Raport roczny 2019

Inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności

GRI: [ ]
 • 203-1
 • 413-1
Lokalni Ambasadorzy Banku

Lokalni Ambasadorzy Banku to program stworzony w 2018 roku przez Bank BNP Paribas w Polsce, aby inicjować ciekawe i istotne dla lokalnych społeczności działania, jednocześnie budując markę Banku. Tytuł ten otrzymują osoby najbardziej zaangażowane w życie lokalnych społeczności. Projekt rozwija się dynamicznie. Na koniec 2019 roku w całej Polsce działało 90 Lokalnych Ambasadorów Banku: doradców, dyrektorów oddziałów i regionów. Łącznie przepracowali oni na rzecz lokalnych społeczności 5000 godzin.

Renata Rybarczyk Dyrektor Biura Wsparcia Sprzedaży w BNP Paribas Bank Polska SA

Nasi Lokalni Ambasadorzy Banku nie tylko budują markę i pozytywne postrzeganie Banku BNP Paribas wśród lokalnych społeczności, ale są marką samą w sobie! Są rozpoznawalni, zapraszani do lokalnych przedsięwzięć i wydarzeń, które często odbijają się szerokim echem w całej Polsce. Łącznie przepracowali ponad 5 000 godzin na rzecz lokalnych społeczności. Inspiracją do stworzenia programu Lokalnych Ambasadorów była duża aktywność pracowników Banku BNP Paribas, którzy chętnie włączają się w działania lokalne np. Śpiewaj z nami – Ogólnopolski Festiwalu Artystyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Tarnowie, 9 Hills Festiwal w Chełmnie czy program mentoringowy dla młodzieży w ramach współpracy ze Zwolnionymi z Teorii. Szkolenia, będące częścią programu Lokalnych Ambasadorów Banku pozwalają lepiej przygotować naszych pracowników do bycia motorami zmian w swoim otoczeniu. Jestem dumna, że podjęliśmy to wyzwanie w ramach naszej organizacji. Przed nami kolejne edycje programu i jeszcze więcej działań!

Jest to rola wymagająca proaktywności, wysokich umiejętności interpersonalnych, wrażliwości na problemy i chęci współpracy z przedstawicielami lokalnych społeczności i organizacji. Nowi Ambasadorzy – osoby już zaangażowane w rozwój swojego otoczenia i aktywnie działające jako wolontariusze – przechodzą szkolenie, które pomaga im stać się liderem społecznym i daje narzędzia umożliwiające pracę z młodzieżą oraz rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności.

5 000

godzin przepracowanych na rzecz lokalnych społeczności

90

Lokalnych Ambasadorów Banku

Główne inicjatywy, w które angażowali się Lokalni Ambasadorzy Banku w minionym roku w całej Polsce:

 • działania dla najmłodszych: obchody Dnia Dziecka oraz Mikołajki, spotkania w domach dziecka i świetlicach środowiskowych, lekcje przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży przeprowadzone w oddziałach oraz w szkołach;
 • wydarzenia sportowe: biegi okazjonalne, rozgrywki szachowe, zawody pływackie;
 • wydarzenia kulturalne: festiwale, konkursy piosenek dla dzieci z niepełnosprawnością, konkursy recytatorskie, dyktanda;
 • lokalne święta miast i miasteczek;
 • współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami (m.in. z Fundacją Kosmos dla Dziewczynek, z Fundacją Sukces Pisany Szminką, ze Stowarzyszeniem WIOSNA);
 • działania proekologiczne: organizowanie konkursów edukacyjnych, sadzenie drzew;
 • współpraca z kołami gospodyń wiejskich, lokalnymi stowarzyszeniami kobiet;
 • spotkania edukacyjne dla seniorów – współpraca z Uniwersytetami III Wieku;

Szczególną inicjatywą, w którą angażowali się Ambasadorzy, był wakacyjny program RÓŻNORODNOŚĆ prowadzony we współpracy z Fundacją Zwolnieni z Teorii. Młodzi ludzie mogli po raz pierwszy zrealizować własne projekty poświęcone przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Bank przekazał im niezbędną wiedzę merytoryczną: zorganizowano 3 eksperckie webinary, pomoc bezpośrednią dostępną 7 dni w tygodniu oraz wsparcie mentorskie.

Zrealizowane przez młodzież projekty dotyczyły między innymi osób niesłyszących: „Migaj w Mig”; osób z autyzmem „Z autyzmem na TY”; tolerancji „#akcjatolerancja” czy problemu nienawiści „STOP MOWIE NIENAWIŚCI”.

23

projekty zgłoszone do programu

16

ukończonych projektów

90

zaangażowanych licealistów i studentów

26 000

beneficjentów programów

16

Lokalnych Ambasadorów Banku pełniących rolę mentorów
 • 203-1
 • 413-1

Program Grantów Lokalnych

Program Grantów Lokalnych, inicjatywa realizowana przez Bank BNP Paribas już po raz dziewiąty, umożliwia pracownikom sieci oddziałów Banku wybieranie i finansowe wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych. Dzięki Programowi podnosimy jakość życia lokalnych społeczności, umacniając jednocześnie naszą pozycję jako wiarygodnego partnera. W stosunku do 2018 roku podwoiliśmy liczbę przyznanych grantów (do 50), tym samym, zwiększając kwotę wsparcia. W 2019 roku przekazaliśmy organizacjom społecznym 200 000 złotych.

Jako firma odpowiedzialna i świadoma, chcemy wspierać rozwiązywanie najbardziej palących problemów naszego otoczenia i społeczeństwa, dlatego w IX edycji Programu określiliśmy 4 główne cele, na rzecz których działały dofinansowywane organizacje:

 • ochrona środowiska naturalnego i promowanie ekopostaw,
 • promocja zdrowia,
 • minimalizowanie wykluczenia społecznego grup nim zagrożonych, w szczególności dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnością,
 • promowanie przedsiębiorczości oraz  wzmacnianie roli kobiet.

Wnioski o udział w programie – identyfikujące organizacje oraz przedstawiające plan wykorzystania grantu – składają dyrektorzy oddziałów lub Lokalni Ambasadorzy Banku. Z najaktywniejszymi organizacjami nawiązujemy długoterminową współpracę.

116

zgłoszonych wniosków

50

przyznanych grantów

200 tys. zł

przekazanych na realizację grantów

9 lat

trwania programu

1,5 mln zł

wynosi kwota grantów przyznanych od początku programu

Wyniki wyszukiwania