Raport roczny 2019

Dobre praktyki Spółek Grupy BNP Paribas w Polsce

Inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Odpowiedzialność społeczna jest istotnym tematem dla wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej Banku BNP Paribas. Prowadzą one swoją działalność w zgodzie z najwyższymi standardami odpowiedzialności oraz wytycznymi Grupy BNP Paribas (w tym z Kodeksem Postępowania Grupy BNP Paribas), a ich pracownicy angażują się w działania społeczne.

Zgodnie z Polityką Grupy, Spółka BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. prowadzi działania aktywizujące pracowników i angażujące ich w działania filantropijne i altruistyczne. W roku 2019 w działania społeczne zaangażowało się 120 pracowników Spółki. W ramach Programu CSR „Włącz się!” przeprowadzili oni m.in. remont w domu dziecka, zbiórkę okularów dla mieszkańców Afryki, warsztaty matematyczne dla uczniów klas 7-8, zbiórki paczek dla weteranów oraz prezentów dla pacjentów Centrum Onkologii w Warszawie. Wolontariusze we współpracy z Fundacją Rak’n’Roll zorganizowali biblioteczki czytelnicze na Oddziałach Onkologicznych w 5 miastach w Polsce oraz mecz piłki nożnej dla dzieci w województwie pomorskim. Aktywnie brali udział w: biegu charytatywnym w Warszawie na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka, w Szlachetnej Paczce, a także w pikniku integracyjnym organizowanym przez Spółkę dla podopiecznych Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Młodzieży i Osób Dorosłych z Wadami Genetycznymi i Rozwojowymi NADZIEJA w Olsztynie. Spółka BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. na działania społeczne przeznaczyła 37,2 tys. zł.

Pracownicy Spółki BNP Paribas Group Service Center S.A. wzięli udział w corocznej akcji Szlachetna Paczka, przygotowując paczki dla potrzebujących rodzin.

Dodatkowo, w spółce zmodyfikowano politykę benefitów dla pracowników. Wprowadzone zostały nowe, korzystne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowia i życia. Pracownicy zostali też objęci rozszerzoną prywatną opieką medyczną oraz możliwością korzystania z karty sportowej i prowadzonego przez wydawcę programu promującego zdrowy tryb życia.

Spółka Campus Leszno Sp. z. o. o. wsparła remont w miejscowym domu kultury oraz praktyki dla młodzieży ze Szkoły Specjalnej w Lesznie. Spółka w celach integracji lokalnej społeczności udostępniała mieszkańcom społeczności lokalnej swoje tereny: park oraz staw.

Dobre praktyki z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju spółek Grupy BNP Paribas w Polsce

Spółka BNP Paribas Lease Group Sp. z o. o. prowadziła działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu razem ze Spółką BNP Paribas Leasing Services.

Wśród przeprowadzonych działań były: remont domu dziecka, zbiórka okularów dla mieszkańców Afryki, warsztaty matematyczne dla uczniów klas 7-8, zbiórki paczek dla weteranów oraz prezentów dla pacjentów Centrum Onkologii w Warszawie, organizacja biblioteczek na Oddziałach Onkologicznych oraz meczu piłki nożnej dla dzieci w województwie pomorskim.

Ponadto, pracownicy Spółki brali aktywny udział w biegu charytatywnym w Warszawie na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka, w Szlachetnej Paczce, a także w pikniku integracyjnym organizowanym przez Spółkę dla podopiecznych Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Młodzieży i Osób Dorosłych z Wadami Genetycznymi i Rozwojowymi NADZIEJA w Olsztynie.

W zakresie odpowiedzialności w miejscu pracy Spółka oferowała pracownikom liczne benefity, m.in:

 • usługi concierge,
 • piłki fitness i karty sportowe,
 • świeże i ciepłe posiłki oraz owocowe środy,
 • elastyczny czas pracy,
 • opiekę medyczną i szeroką ofertę ubezpieczeniową,
 • program wymiany międzynarodowej,
 • ofertę półkolonii dla dzieci pracowników i sfinansowanie wspólnego przejazdu dla dzieci.

Dodatkowo zorganizowano:

 • warsztaty dotyczące rozwoju kompetencji miękkich dla kobiet w ramach obchodów Dnia Kobiet,
 • Tydzień Różnorodności oraz Włączania w październiku – podczas wydarzeń pracownicy mogli uczestniczyć w warsztatach poświęconych tolerancji, rodzicielstwu oraz równości, a także w rozgrywkach sportowych.

Aby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi działań operacyjnych na środowisko naturalne Spółka prowadzi kwartalne kontrole zużycia papieru, emisji CO 2 przez flotę samochodową oraz podczas podróży służbowych. Nową praktyką zainicjowaną w roku 2019 jest redukcja plastiku w zamawianych materiałach promocyjno-reklamowych, artykułach biurowych oraz usługach cateringowych. Spółka regularnie aktualizuje polityki środowiskowe, a także prowadzi edukację nt. segregacji odpadów skierowaną do pracowników. W obszarze zakupów ocena CSR, w tym pod kątem wymogów związanych z ochroną środowiska to istotne kryterium wyboru dostawców.

Spółka angażuje się także w działania na rzecz odpowiedzialności gospodarczej – bierze udział w komitetach organizowanych przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą poświęconych odpowiedzialnemu biznesowi oraz dobrym praktykom polskich przedsiębiorstw, aby wspólnie budować kulturę opartą o społeczną odpowiedzialnośći zrównoważony rozwój. W 2019 roku zainicjowano korporacyjny projekt dotyczący współfinansowania biopaliw do transportu ciężkiego, a także źródeł energii odnawialnej.

Spółka BNP Paribas Securities Services prowadzi szereg działań wzmacniających odpowiedzialność społeczną organizacji. W 2019 roku opracowała i wdrożyła kompleksowy program edukacyjny dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych „To się liczy”. Jego celem jest między innymi rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości u dzieci oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji do nauki matematyki. W ramach IOC Integration Weekends Spółka zorganizowała 5 wyjazdów dla 400 pracowników, którzy w 5 szkołach podstawowych stworzyli ścieżki edukacyjne w ramach programu „To się liczy”. Podczas wyjazdów pracownicy zaadaptowali przestrzeń szkół i placówek, m.in. tworząc tematyczne murale i miejsca do gier naziemnych oraz zabaw edukacyjnych.

Podczas dwóch sesji Bake&Sale kilkudziesięciu pracowników sprzedawało przygotowane przez siebie wypieki. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na działalność charytatywną. Pracownicy Spółki wykonywali także pocztowe kartki okolicznościowe – dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest na pokrywanie kosztów akcji CSR. Wolontariusze przygotowali również blisko 30 plecaków na nowy rok szkolny dla dzieci z domu opieki dziennej w ramach corocznego projektu „Back to school”.

Przed Bożym Narodzeniem pracownicy Spółki wzięli udział w projekcie „Letters to Santa”, przekazując kilkanaściorgu dzieciom z warszawskiego Oratorium im. Aniołów Stróżów paczki świąteczne z wymarzonymi prezentami oraz organizując spotkanie ze Świętym Mikołajem w siedzibie firmy.

Ponad 600 wolontariuszy wzięło udział w akcji Szlachetna Paczka, przygotowując 10 paczek dla potrzebujących. Dary były warte ponad 40 000 zł, z czego firma wsparła każdą paczkę kwotą 1 000 zł.

Spółka zaangażowała się także w organizowane przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Dni CSR. W ramach CSR & Conduct Week w ciągu 5 dni, 300 pracowników wzięło udział w 16 spotkaniach i warsztatach, dotyczących zagadnień CSR & Conduct w 3 lokalizacjach.

Dzięki wsparciu Fundacji BNP Paribas pracownicy Spółki zrealizowali 3 projekty wolontariackie. Wolontariusze zaangażowali się również w zbiórkę karmy dla zwierząt, akcesoriów oraz środków finansowych dla podopiecznych Fundacji dla Szczeniąt Judyta.

Spółka zaangażowała się także we wsparcie finansowe koncertu świątecznego SGH – cyklicznego wydarzenia charytatywnego, z udziałem pracowników firmy i potencjalnych kandydatów do pracy.

W ramach odpowiedzialności w miejscu pracy Spółka zorganizowała Diversity Week, czyli serię 5 wydarzeń w trakcie Tygodnia Różnorodności Grupy BNP Paribas.

W obszarze oddziaływania na środowisko naturalne Spółka w 2019 roku aktywnie uczestniczyła w akcji Grupy BNP Paribas „Zero plastic 2020”. Tym samym całkowicie zrezygnowała z zakupu i serwowania wody w plastikowych opakowaniach, wyeliminowała z wyposażenia kuchni jednorazowe plastikowe naczynia i sztućce oraz wynegocjowała z dostawcami maszyn wendingowych rezygnację z wszelkich przekąsek i napojów, które są pakowane w plastik jednorazowego użytku.

Spółka podjęła także współpracę ze stowarzyszeniem Dom – Rodzina – Człowiek w zakresie recyklingu plastikowych zakrętek. Dwa razy do roku Spółka przekazuje kilkadziesiąt kilogramów nakrętek, aby pozyskane z ich sprzedaży środki były przeznaczane na zakup wózków inwalidzkich i protez dla potrzebujących.

Na tarasie technicznym wieżowca Wronia 31 Spółka zamontowała 2 ule z 40 000 pszczół. Poprzez „adopcję” owadów przyczyniła się do wzbogacenia lokalnego ekosystemu i ochrony zagrożonego gatunku. O tym jakie znaczenie pszczoły mają dla ekosystemu pracownicy dowiedzieli się podczas profesjonalnych warsztatów z pszczelarzem.

Pracownicy Spółki zaangażowali się również w wolontariat w Ogrodach Polsko-Niemieckich, w których na zaproszenie Ambasady Niemiec w Polsce, sadzili rośliny i porządkowali teren zielony.

W obszarze społecznym Spółka prowadziła działania promujące wrażliwość społeczną:

 • Podświetlając na czerwono zarządzane budynki promowała wystawę rowerową Rolling2Zwrotnik Fundacji Rak’n’Roll.
 • Podświetlając na niebiesko zarządzane budynki w ramach budowania świadomości autyzmu w Międzynarodowy Dzień Autyzmu.

Spółka zorganizowała pomoc dla fundacji Window of Life, czyli charytatywną sprzedaż ręcznie wykonanych aniołków wśród pracowników w celu wsparcia sierocińca w Ugandzie.

Spółka podjęła się także organizacji w imieniu swojego klienta charytatywnego rajdu rowerowego Turawa Park. Liczba przejechanych przez uczestników kilometrów zamieniona została na pieniądze przeznaczone na realizację marzeń podopiecznych Fundacji Mam Marzenie.

Pracownicy Spółki wzięli również udział w charytatywnym turnieju piłki siatkowej branży nieruchomości Beach Volleyball Charity Tournament oraz zaangażowali się w akcję Szlachetna Paczka.

W ramach odpowiedzialności w miejscu pracy Spółka zrealizowała program #Wellbe, który miał na celu poprawę komfortu pracy pracowników oraz promocję zdrowego trybu życia. W ramach programu pracownicy mogli korzystać z usług masażysty, dietetyczki oraz brać udział w zajęciach sportowych. Organizowane były również warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

W ramach minimalizowania wpływu na środowisko naturalne Spółka zaangażowała się w akcję „Zrzuć zbędne kilowaty”. W ramach akcji w wybranych budynkach biurowych i magazynowych zarządzanych przez Spółkę zbierane były elektroodpady. W ramach kampanii „Don’t be plastic” organizacja promowała minimalizowanie zużycia plastiku.

W 2019 Spółka angażowała się w liczne akcje charytatywne:

 • Pracownicy Spółki wzięli udział akcji Szlachetna Paczka, przygotowując paczki dla potrzebujących rodzin.
 • W ramach akcji „Pomoc pogorzelcom” przeprowadzona została zbiórka artykułów pierwszej potrzeby na rzecz mieszkańców spalonego rodzinnego domu dziecka w Żyrardowie.
 • Spółka zorganizowała wsparcie rzeczowe i finansowe dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku w ramach akcji „Faktor pomaga”. W działania pracowników włączył się Zarząd Spółki deklarując podwojenie zebranej kwoty i przekazanie w formie wsparcia finansowego na rzecz ośrodka. Do akcji włączyli się również pracownicy Banku BNP Paribas i Spółki leasingowej pracujący w siedzibie Spółki przy ul. Suwak w Warszawie. W sumie przekazano 18 400 zł.

W zakresie odpowiedzialności w miejscu pracy Spółka zrealizowała program szkoleniowy skierowany do Zarządu, menedżerów i pracowników. Program zapoczątkował proces wdrożenia nowej kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, szczerej i otwartej komunikacji, motywacji do usprawniania procesów i rozwoju osobistego pracowników.

Dodatkowo w spółce wprowadzono:

 • politykę benefitów dla pracowników Spółki – nowe, korzystne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowia i życia, pracownicy zostali też objęci rozszerzoną prywatną opieką medyczną.
 • możliwość udziału w akcji „Dwie godziny dla Rodziny” dla pracowników etatowych.

Aby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne biura wyposażone zostały w szklanki i karafki, dzięki czemu Spółka całkowicie zrezygnowała z zakupu wody w plastikowych butelkach. Wszyscy pracownicy biura mają nieograniczony dostęp do filtrowanej wody pitnej. Przez cały rok, 2 razy w tygodniu, do biura są dostarczane owoce sezonowe, dzięki czemu Spółka znacznie obniżyła wśród pracowników spożycie i zakup wysoko słodzonych i pakowanych w plastik, batonów z pobliskich dystrybutorów. W ramach działań prozdrowotnych oraz walki z otyłością i cukrzycą, w grudniu 2019 Spółka udostępniła pracownikom platformę wellbeingową Fitqbe, dzięki której pracownicy mogą uczestniczyć w rywalizacjach sportowych (grupowych i indywidualnych) i wzajemnie się motywować. Platforma jest też, dzięki zamieszczanym tam artykułom edukacyjnym, źródłem promocji zdrowego stylu życia.

Spółka BNP Paribas Cardif, chcąc działać na rzecz odpowiedzialności społecznej w 2019 roku:

 • po raz kolejny wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, biorąc udział w aukcji charytatywnej.
 • wsparła wyprawę organizowaną przez Fundację Rak’nRoll, która jest ukoronowaniem fundacyjnego programu sportowo-terapeutycznego Rak’n’Rolling. Jego celem jest propagowanie aktywności fizycznej i podróżowania, jako motywacji do przejścia przez nowotwór i powrotu do normalnego życia po chorobie. To także inspiracja dla osób w trakcie leczenia onkologicznego. Przekazane przez nas środki zamieniają się w spełnione marzenia i niezwykłą moc, która innym da siłę do walki z chorobą.
 • objęła patronatem akcję Zaczytani.org, fundując Zaczytaną Biblioteczkę, która umożliwia pacjentom szpitali dziecięcych stały dostęp do literatury.

BNP Paribas Cardif w Polsce kieruje swoją pomoc także do najmłodszych. Aktywnie wspiera Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w Warszawie, gdzie przekazane zostały rowery dla dzieci. Podopieczni z placówek wzięli również udział w imprezie mikołajkowej organizowanej przez firmę BNP Paribas Cardif w Polsce.

W ramach odpowiedzialności w miejscu pracy Spółka zorganizowała sportowy konkurs Endomondo dla pracowników, który promował zdrowy styl życia połączony z pomocą potrzebującym. Każdy przebyty przez pracowników kilometr w wybranych dyscyplinach sportowych przeznaczony był na cel charytatywny wskazany przez uczestników konkursu.

W ramach akcji Różowy Październik pracownicy otrzymali segregatory medyczne, w których mogą zbierać w jednym miejscu informacje dotyczące ich zdrowia. Ponadto, dzięki współpracy z Warsaw Genomics pracownicy mieli możliwość zrobienia testu genetycznego opartego o najnowsze osiągnięcia światowej nauki.

W 2019 roku Spółka dołączyła także do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce.

Odpowiadając na wyzwania środowiskowe BNP Paribas Cardif w Polsce zrezygnowało z używania wody w plastikowych butelkach zastępując ją wodą w karafkach z dystrybutorów rozmieszczonych w kuchniach.

Pracownicy spółki Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. regularnie angażują się w aktywności mające na celu wspieranie osób potrzebujących. W ramach akcji „Słodkie poniedziałki” pracownicy-wolontariusze piekli ciasta i przygotowywali słone przekąski. Datki za zakup wypieków przekazane były na wybrane cele: wsparcie Schroniska na Paluchu oraz akcję „Nie bądź sknera, kup pampera” – zbiórkę dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku. W działania zaangażowani zostali również najemcy budynku przy ul. Wołoskiej 24 w Warszawie. Jesienią spółka zorganizowała akcję „Wietrzenie szaf” i zbierała ubrania codzienne oraz biznesowe dla kobiet przebywających w Domu Samotnej Matki na Białołęce.

Pracownicy spółki wzięli także udział w akcjach:

 • Szlachetna Paczka, tworząc paczkę dla potrzebującej rodziny.
 • Dzień Dziecka dla dzieci z Pragi na stadionie Polonii, zbierając słodycze i prezenty dla dzieci pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
 • W biegach charytatywnych – funkcjonująca w Spółce grupa biegowa zdeklarowała dodatkowo m.in. 3 starty w biegach w ramach akcji charytatywnych.

Pracownicy aktywnie korzystali z aplikacji FITQBE. Za pierwszy przekroczony próg 1000 sportowych aktywności pracowników, spółka przekazuje 10.000 zł na wybrany przez nich cel społeczny.

W ramach odpowiedzialności w miejscu pracy pracownicy spółki uczestniczyli w szkoleniach z ergonomii pracy. Przeprowadzony został audyt stanowisk pracy, dostosowanie krzeseł i monitorów do rzeczywistych potrzeb pracownika. Dodatkowo, chętne osoby mogły poddać się badaniom kontrolnym i szczepieniom.

W celu przeciwdziałania zmianom klimatu spółka wprowadziła szereg eko-usprawnień. Od 2019 roku:

 • woda kupowana jest wyłącznie w szklanych butelkach;
 • wyeliminowano plastikowe naczynia oraz sztućce;
 • prowadzona jest zbiórka zużytych baterii;
 • obowiązuje segregacja śmieci (wstawiono pojemniki do segregacji śmieci, zlikwidowano pojedyncze śmietniki przy biurkach);
 • gdy okna są otwarte klimatyzacja jest automatycznie wyłączana.

Spółka prowadzi także działania na rzecz minimalizowania zużycia papieru oraz redukcji zużycia wody – w tym celu zamontowane zostały perlatory w kranach i fotokomórki z czujnikiem ruchu.

Wyniki wyszukiwania