Raport roczny 2019

Tabela informacji niefinansowych

W odpowiedzi na wymogi Ustawy o Rachunkowości dotyczące raportowania niefinansowego, w Raporcie ujęto następujące informacje:

Zagadnienie Zaraportowanie zagadnienia
1. Model biznesowy link
2. Kluczowe wskaźniki efektywności link
3. Opis ryzyk i zarządzanie ryzykami link, link
4. Główne polityki, procedury i inne dokumenty regulujące zagadnienia na poziomie Grupy Kapitałowej Banku BNP Paribas oraz Banku BNP Paribas:
zagadnienia pracownicze Na poziomie Grupy Kapitałowej Banku:
 • Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas,
 • Zasady odpowiedzialnego biznesu obowiązujące w Grupie BNP Paribas,
 • Polityka Whistleblowing.
Na poziomie Banku:
 • Polityka zarządzania różnorodnością,
 • Polityka antymobbingowa,
 • Zasady postępowania w przypadku zgłoszeń o nękaniu i molestowaniu seksualnym w relacjach zawodowych.
zagadnienia społeczne Na poziomie Banku:
 • Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas,
 • Zasady odpowiedzialnego biznesu obowiązujące w Grupie BNP Paribas.
Na poziomie Banku:
 • Polityka CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu BNP Paribas Bank Polska S.A.
zagadnienia środowiskowe Na poziomie Grupy Kapitałowej Banku:
 • Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas,
 • Zasady odpowiedzialnego biznesu obowiązujące w Grupie BNP Paribas,
 • Polityki sektorowe Grupy BNP Paribas.
Na poziomie Banku Kapitałowej Banku:
 • Polityka CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu BNP Paribas Bank Polska S.A.
poszanowanie praw człowieka Na poziomie Grupy Kapitałowej Banku:
 • Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas,
 • Zasady odpowiedzialnego biznesu obowiązujące w Grupie BNP Paribas,
 • Deklaracja BNP Paribas w sprawie Praw człowieka,
 • Polityka Whistleblowing.
Na poziomie Banku:
 • Polityka CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Polityka zarządzania różnorodnością,
 • Polityka antymobbingowa,
 • Zasady postępowania w przypadku zgłoszeń o nękaniu i molestowaniu seksualnym w relacjach zawodowych.
przeciwdziałanie korupcji Na poziomie Grupy Kapitałowej Banku:
 • Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas,
 • Zasady odpowiedzialnego biznesu obowiązujące w Grupie BNP Paribas,
 • Polityka Whistleblowing,
 • Polityka Przeciwdziałania Korupcji.
Na poziomie Banku:
 • Polityka powiadamiania o incydencie braku zgodności w Banku BNP Paribas S.A.,
 • Zasady przyjmowania i wręczania prezentów przez pracowników Banku BNP Paribas S.A.,
 • Kodeks dobrej praktyki dla pracowników Banku BNP Paribas S.A.
 • Regulamin zarządzania konfliktami interesów Banku BNP Paribas S.A. i Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A.,
 • Regulamin zarządzania ryzykiem konfliktu interesów między Bankiem a Pracownikami.
5. Wyniki wdrażania polityk we wskazanych przez Ustawę o Rachunkowości zagadnieniach:
zagadnienia pracownicze link
zagadnienia społeczne link
zagadnienia środowiskowe link
poszanowanie praw człowieka link
przeciwdziałanie korupcji link, link

Wyniki wyszukiwania