Raport roczny 2019

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

GRI: [ ]
  • 102-14

Szanowni Państwo,

miniony rok wieńczy cały szereg zmian, które doprowadziły do powstania BNP Paribas Bank Polska –nowej organizacji czerpiącej to, co najlepsze, z potencjału połączonych instytucji. Jest to Bank, z którym jestem związany od wielu lat. Uczestniczyłem w jego rozwoju już jako prezes zarządu Banku BGŻ, a wcześniej jako prezes zarządu Raiffeisen Centrobank w Warszawie. Obserwując nasz Bank z szerszej perspektywy, ze szczególną radością i satysfakcją patrzę na kolejne etapy jego wzrostu. Serdecznie gratuluję wszystkim Pracownikom, dzięki którym Bank przeszedł z powodzeniem serię połączeń, integracji, fuzji i przejęć! To dzięki Wam można było podejmować te wyzwania i sprostać nim. A wszystko to nie tracąc z oczu najważniejszego celu: utrzymania zaufania i dobra klientów, stałego rozwoju Banku po to, aby móc zaoferować im jak najlepsze i nowoczesne usługi.

Rok 2019 był przełomowy dla rozwoju naszej organizacji. Bank przyjął nową nazwę podkreślając swoją przynależność do BNP Paribas – jednej z największych grup finansowych na świecie.

Zakończona sukcesem fuzja z podstawową działalnością Raiffeisen Bank Polska sprawiła, że również na polskim rynku nasz Bank stał się jednym z wiodących graczy. Widzę, jak zmienia się otoczenie i konkurencja, i widzę, że realizowana przez Bank strategia kieruje go w dobrą stronę. Przynależność do silnej, międzynarodowej grupy finansowej pozwala łączyć globalne doświadczenia z naszą ugruntowaną pozycją i znajomością lokalnego rynku. Nowa skala działania buduje potencjał do dalszego skutecznego konkurowania wśród instytucji działających w Polsce.

Otwieramy kolejny rozdział w naszej historii. BNP Paribas Bank Polska to dziś nowa organizacja o nowej tożsamości i nowej kulturze, otwarta na zmiany i gotowa, aby w ich trakcie wspierać klientów i pracowników. To uniwersalny Bank skupiony na tym, by jak najlepiej służyć klientom, dostarczając im produkty i usługi najwyższej jakości. Jednocześnie nasza instytucja jest świadoma wartości, jaką stanowią pracownicy. Oferuje możliwości rozwoju poprzez szkolenia, warsztaty oraz webinaria, a także benefity odpowiadające rzeczywistym potrzebom. Zespół kompetentnych i zaangażowanych pracowników to nasza ważna przewaga konkurencyjna.

Współtworzymy Bank, który może się szczycić odpowiedzialnym podejściem do prowadzenia biznesu, ale również zaangażowaniem w istotne dla klientów tematy oraz wrażliwością na kwestie ważne społecznie. Przykładem może być zaangażowanie w działania służące ochronie środowiska naturalnego. Obok wolontariatu pracowników i ich udziału np. w akcjach sprzątania lasów, należy wymienić działania stricte biznesowe. Jako Bank Zielonych Zmian konsekwentnie rozwijamy finansowanie transformacji energetycznej i wspieramy klientów w budowaniu gospodarki niskoemisyjnej. W 2019 r. Bank nawiązał współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, która pozwala nam zwiększać zakres finansowania inwestycji z tego obszaru. Bank przystąpił również do programu Gwarancja Biznesmax, który wspiera małe i średnie firmy planujące inwestycje m.in. w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii.

Rok 2020 rozpoczynamy jako Bank, który ma potencjał do wzrostu we wszystkich obszarach swojej działalności. Teraz, jako jedna instytucja, skupiamy się na budowaniu jak najlepszej pozycji na polskim rynku bazując na naszych kompetencjach biznesowych i wartościach, które są ważne dla nas i dla naszych klientów.

Z poważaniem,

Józef Wancer

Przewodniczący Rady Nadzorczej
BNP Paribas Bank Polska SA

Wyniki wyszukiwania