Raport roczny 2019

List Prezesa Zarządu

GRI: [ ]
  • 102-14

Szanowni Akcjonariusze, Klienci oraz Pracownicy Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska,

w ubiegłym roku zamknęliśmy istotny rozdział budowy Banku, z pewnością jeden z najważniejszych w jego historii. Zmieniliśmy nazwę i przeszliśmy rebranding. Uzyskaliśmy dzięki temu spójność z globalną marką największego banku w strefie euro, staliśmy się pełnoprawnym członkiem rodziny BNP Paribas. Sukcesem zakończyliśmy przejęcie działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska oraz proces integracji. Skomplikowaną fuzję operacyjną przeszliśmy płynnie, zachowując przy tym założoną wcześniej efektywność biznesową.

W minionym roku Grupa Kapitałowa Banku odnotowała rekordowe wyniki, wypracowując zysk netto na poziomie 614,7 mln zł, wyższy o 70,6% niż rok wcześniej.

Rok 2019 był przełomowy dla naszych klientów również na płaszczyźnie codziennych relacji z Bankiem. Naszym flagowym kontem zostało Konto Otwarte na Ciebie, pozwalające na wybór karty dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Wielkie zmiany dotknęły też cyfrowych kanałów dostępu do usług. GOmobile i GOonline przekroczyły milion aktywnych użytkowników, a my, wsłuchując się w ich głos, wciąż staramy się je ulepszać. Proces digitalizacji zmienia Bank nie tylko od zewnątrz, ale również od środka. W minionym roku zautomatyzowane szeregi BNP Paribas zasiliło 27 nowych robotów, na co dzień usprawniających pracę Banku. To element naszej wewnętrznej cyfrowej rewolucji. Nowoczesne rozwiązania przyspieszają coraz więcej procesów, wyręczają pracowników i pozwalają im skupiać się na najbardziej wymagających zadaniach. O zmianach technologicznych zawsze myślimy bowiem przez pryzmat przydatności dla naszych klientów i pracowników.

Jesteśmy bankiem zmieniającego się świata. Zrównoważony i etyczny rozwój to konieczność. Funkcjonując w społeczności, będąc jej nierozerwalną częścią, czujemy się za nią odpowiedzialni. Coraz częściej dajemy temu wyraz w działaniach biznesowych i komunikacyjnych. Jesteśmy Bankiem Zielonych Zmian, co manifestujemy w działaniach wewnętrznych rezygnując z plastiku czy popularyzując wśród pracowników carsharing, jak i zewnętrznie wspierając zrównoważony rozwój, rezygnując z finansowania węgla, finansując transformację energetyczną i promując eko-postawy. W naszych działaniach podkreślamy, jak ważny jest wzajemny szacunek, równość szans i otwartość. Prowadzimy akcje promujące docenianie najbliższych, podkreślające rolę kobiet w społeczeństwie czy zachęcające do równego traktowania każdego, bez względu na dzielące nas różnice. To są wartości, w które wierzymy i w oparciu o które działamy. Świadczą o tym nagrody, w tym najwyższa lokata w Rankingu Odpowiedzialnych Firm czy dziesiątki międzynarodowych wyróżnień dla kampanii „Ostatni Twój Weekend”, którą wspólnie z partnerami walczyliśmy z seksizmem.

Czerpanie z ogromnego potencjału, który zbudowaliśmy przechodząc przez rebranding i fuzję, trzymanie ręki na technologicznym pulsie i rozwój oparty o idee, w które głęboko wierzymy – wiemy na czym będziemy opierać dalszy rozwój Banku. Kwestie zrównoważonego rozwoju, równego traktowania i inkluzywności społecznej nie przestaną być dla nas kluczowe. W oparciu o te wartości i pilne wsłuchiwanie się w głos naszych klientów i pracowników, będziemy usprawniać procesy i obsługę. Stawiamy na rozwój organiczny, a ten nie byłby możliwy bez zaangażowania i profesjonalizmu pracowników BNP Paribas. Dlatego z jeszcze większą uwagą będziemy wspierać ich w realizacji zadań, rozwoju swoich kompetencji i poszukiwaniu równowagi między pracą a domem. To pracownicy stanowią o sile i potencjale Banku. Mam przekonanie, że dzięki elastycznemu podejściu do ich potrzeb, bogatej ofercie szkoleń, warsztatów i benefitów, stajemy się nie tylko atrakcyjniejszym pracodawcą, ale też lepszą, bardziej dynamiczną i efektywną instytucją.

Nie mam wątpliwości, że trud i ogrom pracy włożone w zmiany, będą procentować. W 2019 roku udało nam się zbudować bardzo solidne fundamenty. Teraz, możemy włożyć wszystkie nasze siły w dalszy rozwój i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla naszych klientów.

Z poważaniem,

Przemek Gdański

Prezes Zarządu
BNP Paribas Bank Polska SA

Wyniki wyszukiwania