Raport roczny 2019

Kluczowe informacje o Banku i Grupie

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest silnym Bankiem lokalnym o globalnym zasięgu, pełniącym rolę spółki dominującej w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

  • 102-1
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 102-2
  • 102-3
  • 102-4
  • 102-5
  • 102-6
  • 102-7

Od maja 2011 roku nasze akcje są notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 88,76% z nich należy pośrednio i bezpośrednio do międzynarodowej Grupy BNP Paribas, której jesteśmy częścią. Nasza główna siedziba zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16.

Naszą misją jest oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą naszym klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę.

Jesteśmy bankiem uniwersalnym z pełną ofertą produktową dla polskich i międzynarodowych korporacji, segmentu MŚP, rolników oraz klientów indywidualnych. Oferujemy:

klientom indywidualnym:

produkty oszczędnościowo-inwestycyjne, szeroką gamę kredytów, w tym kredytów mieszkaniowych i konsumenckich. Bank posiada również kompleksową ofertę z zakresu ochrony, pomnażania i optymalizacji majątku.

przedsiębiorstwom mikro, MŚP i korporacyjnym:

rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym.

Zajmujemy wiodącą pozycję w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej i infrastruktury regionalnej. Wyróżnia nas szeroka oferta dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Jesteśmy Bankiem wiodącym w segmencie konsumpcyjnym i jednym z najchętniej wybieranych przez klientów w sektorze dużych firm oraz międzynarodowych korporacji.

Grupa Kapitałowa

Nasz Bank oraz jego spółki zależne tworzą Grupę Kapitałową BNP Paribas Bank Polska S.A. („Grupa Kapitałowa”), która zajmuje szóstą pod względem sumy bilansowej pozycję w sektorze bankowym w Polsce. Dajemy zatrudnienie ponad 10 tys. pracownikom.

Świadczymy usługi poprzez ogólnopolską sieć oddziałów oraz alternatywne kanały dystrybucji, obejmujące m.in. systemy bankowości internetowej i mobilnej dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska w liczbach

110 mld zł

aktywa

3,9 mln

klientów

514

oddziałów

10,2 tys.

etatów

Na 31 grudnia 2019 r. w skład Grupy Kapitałowej wchodził BNP Paribas Bank Polska S.A. – jako jednostka dominująca oraz  wymienione poniżej spółki zależne konsolidowane metodą pełną:

bnpObszar roboczy 1@4x bnpObszar roboczy 1@4x

* 31.12.2019 nastąpiło połączenie BNP Paribas Group Service Center S.A. (Spółka przejmująca) z BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o. (Spółka przejmowana).
** BGZ Poland ABS1 DAC („SPV”) z siedzibą w Irlandii, 3RD Floor Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin. Spółka celowa, z którą Bank przeprowadził transakcję sekurytyzacji części portfela kredytowego. Grupa nie posiada zaangażowania kapitałowego w tej jednostce. Spółka jest kontrolowana przez Bank jedynie w rozumieniu MSSF 10.

Jesteśmy częścią wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. należy do wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

Grupa BNP Paribas prowadzi działalność w kluczowych obszarach: Rynki Macierzyste (Domestic Markets) i Międzynarodowe Usługi Finansowe (International Financial Services), które są świadczone przez Bankowość Detaliczną i Usługi (Retail Banking & Services) oraz Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (Corporate & Institutional Banking).

72

kraje

200 tys.

pracowników

155 tys.

pracowników w Europie

Grupa BNP Paribas wspiera swoich klientów (indywidualnych, samorządy, przedsiębiorców, małe i średnie przedsiębiorstwa, korporacje oraz instytucje) w realizacji projektów, oferując im bogaty wachlarz produktów finansowych, inwestycyjnych i oszczędnościowych oraz ochrony ubezpieczeniowej. W Europie działa na czterech rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg), a także jest liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Grupa BNP Paribas rozwija swój model zintegrowanej bankowości detalicznej w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Środkowo-Wschodniej i poprzez rozbudowaną sieć placówek  w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W obszarze Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej (Corporate  & Institutional Banking) oraz Międzynarodowych Usług Finansowych (International Financial Services) BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w rejonie Azji i Pacyfiku.

Obecność grupy bankowej
BNP Paribas na świecie

W Polsce Grupa BNP Paribas działa w wielu obszarach usług finansowych, takich jak: bankowość, fundusze inwestycyjne, usługi powiernicze, faktoring, leasing, ubezpieczenia, nieruchomości oraz zarządzanie flotą samochodową.

Grupa BNP Paribas jest świadoma swojej roli w czterech ważnych obszarach wpływu: gospodarka, pracownicy, społeczeństwo, środowisko naturalne. We wszystkich regionach prowadzonej działalności Grupa aktywnie angażuje się  w życie społeczności lokalnych.

Poza Grupą Kapitałową BNP Paribas Bank Polska S.A., której dotyczy ten raport, w Polsce działają także inne Spółki Grupy BNP Paribas:

Spółka jest filią BNP Paribas Lease Group S.A., niekwestowanego lidera na rynku francuskim w dziedzinie finansowania wyposażenia dla przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą. W ramach linii biznesowej Equipement & Logistics Solutions finansuje przede wszystkich maszyny rolnicze i maszyny budowlane. Ofertę spółki uzupełnia druga linia biznesowa, Technology Solutions, która zajmuje się finansowaniem sprzętu IT, sprzętu medycznego. BNP Paribas Leasing Solutions proponuje swoim partnerom najlepsze rozwiązania finansowania i wsparcia sprzedaży ich produktów. Oferta Spółki obejmuje produkty: od leasingu, leasingu zwrotnego, poprzez pożyczkę, pożyczkę europejską, dzierżawę, do najmu. Usługi finansowania środków trwałych dla różnych gałęzi przemysłu świadczy bezpośrednio na rzecz przedsiębiorstw i klientów instytucjonalnych oraz za pośrednictwem partnerów – producentów i dystrybutorów. Od 2010 roku jest liderem w finansowaniu maszyn rolniczych.

Arval Service Lease Polska powstał w 1999 roku i jest jednym z założycieli Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), który kształtuje i wywiera wpływ na rozwój branży wynajmu i leasingu pojazdów oraz zarządzania flotą pojazdów. Flota należąca do Arval Service Lease Polska liczy już ponad 38 000 samochodów, co czyni Arval Service Lease Polska liderem na rynku CFM z największą flotą na rynku polskim. Potwierdzają to liczne nagrody uzyskane w 2019 roku: Fleet Derby 2019, Fleet Awards 2019, Diament Forbesa 2019, Orzeł Wprost. Będąc zawsze blisko kierowców, Arval aktywnie uczestniczy w rewolucji elektromobilności. Łączna flota leasingowana przez Arval na całym świecie to 1,3 mln pojazdów. Firma powstała 30 lat temu we Francji, dziś jest obecna w 29 krajach i zatrudnia ponad 7000 pracowników.

Obecna w Warszawie od marca 2008 roku część Grupy BNP Paribas specjalizująca się w obsłudze operacji na papierach wartościowych oraz funduszach inwestycyjnych dla inwestorów instytucjonalnych, instytucji finansowych oraz największych firm. Dziś BNP Paribas Securities Services funkcjonuje w ramach dwóch linii biznesowych: International Operations Centre (IOC) – zarządzania aktywami i funduszami dla klientów instytucjonalnych z całej Europy oraz Custody & Clearing Services – profesjonalnego prowadzenia usług powierniczych dla instytucji finansowych. Zajmuje się m.in. prowadzeniem rachunków oraz obsługą papierów wartościowych, usługami księgowymi dla funduszy, obliczaniem i potwierdzaniem wartości aktywów oraz rozliczaniem kapitału i gotówki. Weryfikuje także zgodność operacji z polityką inwestycyjną oraz obsługuje polecenia kupna i sprzedaży jednostek funduszy.

Firma ubezpieczeniowa, obecna na rynku polskim od 1998 roku, specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie oraz bancassurance. W ofercie BNP Paribas Cardif znajduje się szeroki zakres wysokiej jakości produktów i usług ubezpieczeniowych sprzedawanych za pośrednictwem sieci partnerów: banków, firm leasingowych, telekomunikacyjnych oraz partnerów detalicznych. Ścisła współpraca z partnerami pozwala na tworzenie rozwiązań ubezpieczeniowych odpowiadających na potrzeby klientów.

Spółka faktoringowa, należąca do Grupy BNP Paribas Factoring, lidera na międzynarodowym rynku faktoringu, dysponującego ponad 50-letnim doświadczeniem. W Polsce działa od 2006 roku i jest jedną z najszybciej rosnących instytucji finansowych na rynku. Jest członkiem Polskiego Związku Faktorów oraz Factors Chain International, międzynarodowego stowarzyszenia firm faktoringowych. Oferowane przez spółkę usługi spełniają wszystkie międzynarodowe standardy. BNP Paribas Faktoring swoją ofertę kieruje do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz rolno-spożywczych prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

Działalność spółki jest oparta na sześciu liniach biznesowych obejmujących cały cykl życia nieruchomości: inwestycje budowlane, transakcje, doradztwo, wyceny, zarządzanie nieruchomościami oraz zarządzanie inwestycjami. Na terenie Europy Środkowo-Wschodniej BNP Paribas Real Estate świadczy usługi w zakresie: rynków kapitałowych, zarządzania nieruchomościami, wynajmu powierzchni komercyjnych, wycen i transakcji. Wszystkie serwisy są wspierane przez Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa, który dostarcza informacji, ułatwiając klientom BNP Paribas Real Estate podejmowanie najlepszych długoterminowych decyzji biznesowych.

Wyniki wyszukiwania