Raport roczny 2019

Interaktywne KPI

GRI: [ ]
  • 201-1

* Wartości znormalizowane wyliczone z wyłączeniem kosztów integracji ponoszonych w związku z realizacją procesów połączeniowych w latach 2015-2019. W roku 2018 wyłączono wpływ kosztów integracji oraz zdarzeń jednorazowych wynikających z przyjętego sposobu rozliczenia transakcji nabycia Podstawowej Działalności RBPL tj.: kosztów odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w związku z przejęciem Podstawowej Działalności RBPL (ECL) oraz zysku z tytułu okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności RBPL (PPA).

Wyniki wyszukiwania