Raport roczny 2019

Wsparcie Klientów w rozwoju

Nasi klienci mogą na nas polegać nie tylko w kwestiach dotyczących bezpośrednio produktów i usług, z których u nas korzystają. Staramy się być dla nich aktywnym, rozumiejącym stojące przed nimi wyzwania i ich potrzeby partnerem, który wspiera merytorycznie ich plany rozwoju i inspiruje do podejmowania kolejnych ambitnych celów.

Program Handlu Zagranicznego

Coraz więcej polskich firm ma ambicje i plany międzynarodowe. Bank BNP Paribas pragnie wspierać i stymulować ekspansję krajowych przedsiębiorstw na zagraniczne rynki. Program Handlu Zagranicznego prowadzony jest przez Obszar Bankowości Korporacyjnej i MŚP Banku BNP Paribas wspólnie z partnerami – Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Bisnode Polska, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz dziennikiem „Rzeczpospolita”.

W ramach Programu na terenie całej Polski organizowane są konferencje poświęcone konkretnym rynkom zagranicznym. W trakcie spotkań eksperci – dyplomaci, prawnicy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowiska akademickiego – przybliżają uczestnikom praktyczne zagadnienia.

W 2019 roku, odbyło się 31 spotkań poświęconych rynkom: francuskiemu, włoskiemu, belgijskiemu, a także dotyczące rynków arabskich (w ramach przygotowania przedsiębiorców do EXPO 2020 w Dubaju) z udziałem 3500 przedstawicieli segmentu MŚP i korporacyjnego.

Jerzy Śledziewski Wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas, odpowiedzialny za Obszar Bankowości Korporacyjnej oraz Obszar Bankowości MŚP

Program Handlu Zagranicznego tworzą organizacje o ogromnym doświadczeniu w handlu zagranicznym, a także sami uczestnicy – przedsiębiorcy, którzy są niezwykle otwarci na zdobywanie wiedzy. Wspólnie wykreowaliśmy atrakcyjną przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń. Z tym większą satysfakcją obserwujemy wyniki polskiego eksportu, który po 10 miesiącach 2019 r. zwiększył się w ujęciu rocznym o 5,3%. Codziennie rozmawiamy z firmami i dostrzegamy rosnącą energię polskich korporacji jak i firm MŚP, które co raz odważniej podbijają zagraniczne rynki.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie Banku.

Partnerstwo Strategiczne Stowarzysznie Inicjatywa Firm Rodzinnych

W 2019 roku Bank BNP Paribas dołączył do grona Partnerów Strategicznych Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR). Współpraca ma na celu promocję działań na rzecz polskich firm rodzinnych, ich edukacji oraz wspierania rozwoju polskiej gospodarki. Partnerstwo obu instytucji podkreśla rolę i wartości firm rodzinnych w Polsce. Partnerzy Stowarzyszenia wspierają inicjatywy społeczne i gospodarcze w celu budowy zaufania społecznego, poprzez popieranie i praktykowanie: etycznego biznesu z podkreśleniem lokalności, współpracy międzypokoleniowej i przedsiębiorczości rodzinnej.

Śniadania Biznesowe – pracownicze plany kapitałowe

W każdym roku Obszar Bankowości Korporacyjnej i MŚP przygotowuje serię Śniadań Biznesowych, podczas których omawiane są zmiany w przepisach prawa istotne z punktu widzenia przedsiębiorców. W 2019 roku istotną zmianą dla przedsiębiorców były regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. W związku z tym, w 2019 roku zorganizowaliśmy spotkania w 8 miastach Polski z udziałem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz kancelarią prawa pracy, które miały na celu wspieranie codziennego biznesu klientów, poprzez dostarczanie aktualnej, eksperckiej wiedzy.

Konkurs Innowacyjny Klient Banku BNP Paribas

Innowacyjny Klient Banku BNP Paribas to konkurs, w ramach którego Bank przyznaje nagrody w kategorii Innowacyjność biznesowa, Innowacyjność społeczna oraz Ekspansja Międzynarodowa. W tym roku, jako Bank Zielonych Zmian, dodaliśmy kolejną kategorię – Innowacja Ekologiczna.

Celem konkursu jest promowanie innowacyjności jako sposobu nie tylko na sukces przedsiębiorstwa, ale również na sukces społeczności, w której przedsiębiorstwo działa.

Innowacyjność biznesowa rozumiana jest jako wdrożenie w przedsiębiorstwie nowych bądź udoskonalonych produktów i usług, wprowadzenie nowego procesu technologicznego lub sposobu dystrybucji, w tym będących wynikiem zastosowanych prac badawczych lub rozwojowych, które finalnie doprowadziły do wzrostu efektywności produkcji.

Innowacyjność społeczna jest definiowana jako nowatorski pomysł na rozwiązanie istotnego problemu społecznego w danym środowisku.

Ekspansja międzynarodowa definiowana jako odnoszenie sukcesów na rynkach światowych przez przedsiębiorstwa działające na terytorium Polski.

Innowacyjność ekologiczna to wprowadzenie w firmie linii produktów zaliczanych do żywności ekologicznej i/lub procesów organizacyjnych i technologicznych, które docelowo wpływają na zmniejszenie lub zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne.

FirmApp

FirmApp to platforma komunikacji między Bankiem a klientami MŚP. Celem stworzenia aplikacji była potrzeba posiadania wygodnego narzędzia dostępnego na smartfonie każdego nowoczesnego biznesmena.

Aplikacje mobilne wspierają różnorodne obszary w biznesie oraz ułatwiają pracę i komunikację, zarówno wewnętrznie, jak i między firmą a jej klientami. FirmApp to aplikacja, której celem jest budowanie relacji i która przeznaczona jest dla obecnych oraz potencjalnych klientów korporacyjnych i z segmentu MŚP. Jest to ważna i innowacyjna platforma komunikacji z firmami, dzięki której wzmacniamy pozycję naszego Banku w tym sektorze.

FirmApp podzielona jest na 3 strefy:

Strefę Biznesu
znajdują się tu m.in. informacje o aktualnych zmianach w prawie i podatkach, kalendarium terminów opłat i zobowiązań przedsiębiorcy oraz przydatne przeliczniki wynagrodzeń, walut i stref czasowych.
Strefę Wiedzy
klient może skorzystać m.in. z bezpłatnych zaproszeń na konferencje i szkolenia, dzięki którym ma możliwość poszerzenia przydatnej mu wiedzy, np. o zmianach w ustawodawstwie lub najnowszych trendach w zarządzaniu.
Strefę Rozrywki
znajdują się tu m.in. bilety i zaproszenia na najciekawsze wydarzenia ogólnopolskie i lokalne.

Wyniki wyszukiwania