Raport roczny 2019

Rozwój obszarów Food & Agro

GRI: [ ]

Jesteśmy liderem w finansowaniu sektora rolno-spożywczego.

  • 203-1

Grupa BNP Paribas ma bogate międzynarodowe doświadczenie w obsłudze tego sektora, jest europejskim liderem w finansowaniu leasingu maszyn rolniczych. W Turcji i USA banki Grupy BNP Paribas należą do wiodących banków pod względem finansowania działalności firm z sektora Food & Agro.

Oferta produktowa dla klientów Food & Agro

W 2019 roku wprowadziliśmy nowe produkty do oferty dla klientów z sektora Food & Agro.

Naszym celem jest wspieranie klientów w prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony, ograniczający negatywny wpływ na środowisko naturalne. Obecnie, w obliczu narastającej na świecie suszy, ważnym elementem naszych działań biznesowych staje się finansowanie odpowiedzialnie podejmowanych rolniczych inwestycji w nawadnianie. Niemal 97% zasobów wody na świecie stanowi woda słona. Zaczyna brakować wody słodkiej, której nieracjonalne zużywanie, w połączeniu z coraz częstszymi suszami, może prowadzić do wyczerpania tego cennego zasobu i braku wody np. do nawodnień. Należy temu przeciwdziałać przez inwestycje w inteligentne nawadnianie. Stosowanie nawadniania uzupełniającego w odpowiednim okresie wegetacji roślin uprawnych, gwarantuje opłacalność produkcji i bezpieczeństwo funkcjonowania gospodarstwa na przestrzeni kilku lat.

We wrześniu 2019 roku uruchomiliśmy promocję kredytów dla rolników, którzy planują inwestycje w systemy nawodnieniowe połączoną z kampanią informacyjno-edukacyjną. Chcieliśmy w ten sposób podkreślić jak ważna jest troska o zasoby wodne. Do kampanii o racjonalnym zarządzaniu zasobami wodnymi w rolnictwie zaprosiliśmy partnerów, tym samym zwiększając zasięg informacyjny działania.

Rolnicy, którzy planują inwestycje w systemy nawodnieniowe mogli do końca roku skorzystać z wielu dostępnych w naszym banku możliwości finansowania:

  • Kredyt Unia+ dla gospodarstw,
  • Kredyt preferencyjny (z linii RR),
  • Kredyt Agro Progres,
  • Pożyczka leasingowa (europejska i zwykła).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Banku.

Przygotowaliśmy ofertę produktów przeznaczonych na finansowanie instalacji paneli solarnych w gospodarstwach. Rolnicy z sektora micro mogą korzystać z oferty na finansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach produktów:

  • Kredyt Agro Progres – kredyt inwestycyjny
  • Agro Rzeczówka Light – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
  • Agro Lider – pożyczka hipoteczna

Naszym celem było dodatkowo informowanie naszych klientów o możliwości uniezależnienia się od zmian cen prądu, dzięki inwestycji w fotowoltaikę – technologię przetwarzania światła słonecznego w energię elektryczną. Poza korzyściami finansowymi, zyskuje także środowisko – średnia instalacja fotowoltaiczna to rocznie 4 tony mniej dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery.

Informacje o oferowanych produktach dla sektora Food&Agro dostępne są tu oraz tu.

Agro Hub

Agro Hub Grupy BNP Paribas rozpoczął działalność w kwietniu 2018 roku, a jego celem jest stworzenie centrum kompetencji dla sektora Food & Agro dla Banków i klientów z Grupy BNP Paribas w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce.

Agro Hub Grupy BNP Paribas staje się platformą międzynarodowej współpracy, źródłem inspiracji dla konkurencji oraz odpowiedzialnym stymulatorem rozwoju, poszerzenia produkcji i zdobywania nowych rynków zbytu dla przemysłu rolno-spożywczego. Działania Agro Hubu obejmują m.in. definiowanie strategii sektorowej, proponowanie kompleksowych produktów i optymalnych rozwiązań, współpracę z podmiotami zajmującymi się tematyką Food & Agro w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce oraz działalność edukacyjno-informacyjną.

W związku ze wzrostem populacji oraz realizowanymi reformami gospodarczymi władze Egiptu podjęły działania zmierzające do intensyfikacji rozwoju sektora rolnego oraz małej i średniej przedsiębiorczości. Oferta Centrum Kompetencji Agro Hub Grupy BNP Paribas w Warszawie okazała się najlepsza w międzynarodowym konkursie na wsparcie dla Banku Centralnego Egiptu w rozwoju bankowości dla sektora rolnego w segmencie MŚP.

Prace projektowe były realizowane w Warszawie oraz bezpośrednio w Egipcie. Oprócz warsztatów w siedzibach banków zrealizowano także wizyty u lokalnych producentów rolnych. Wsparcie projektowe dla klienta ze strony BNP Paribas objęło m.in. obszary: product development, planowania wdrożenia, marketingu, modelowania finansowego, zarządzania i organizacji sprzedaży.

Agronomist

Agronomist to kompleksowy i nowoczesny portal stworzony z udziałem i na potrzeby rolników i przetwórców. To unikatowa platforma w branży rolno-spożywczej, która gromadzi w jednym miejscu rzeczową bazę wiedzy oraz szeroki zestaw profesjonalnych narzędzi przydatnych rolnikom i firmom przetwórczym. Codziennie dostarcza kilku tysiącom zarejestrowanych użytkowników informacje z Polski i ze Świata. Portal informuje również o interesujących wydarzeniach, a także dostarcza najnowsze rozwiązania ułatwiające prowadzenie gospodarstwa i biznesu przetwórczego.

Portal Agronomist został uruchomiony 1 kwietnia 2019 roku jako efekt wielu konsultacji jak i warsztatów z partnerami oraz z klientami Banku z sektora Food & Agro. Aby zrozumieć potrzeby tej grupy odbiorców przebadano ponad 200 osób oraz zorganizowano warsztaty ze starannie wyselekcjonowaną grupą, zróżnicowaną pod względem wieku, płci, wielkości gospodarstwa, kierunku produkcji i miejsca zamieszkania. Dzięki temu Agronomist jest portalem unikatowym w skali całego kraju, który odpowiada na prawdziwe potrzeby interesariuszy sektora rolno-spożywczego. O jego coraz silniejszej pozycji wśród specjalistycznych portali sektora rolno-spożywczego świadczy liniowo rosnąca liczba użytkowników.

Agronomist jest jedynym portalem, który oferuje szeroką bazę wiedzy, przede wszystkim w zakresie analiz rynkowych przygotowanych przez zespół analityków Banku BNP Paribas, trendów globalnych i lokalnych w zakresie różnych sektorów produkcji rolniczej oraz przetwórstwa. Ponadto, na portalu użytkownicy znajdują wiele praktycznych informacji dotyczących zielonej energii, bioróżnorodności czy też zrównoważonej produkcji. Dzięki temu portal staje się źródłem profesjonalnej wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają produkcję, a jednocześnie pozwalają wpływać pozytywnie na środowisko naturalne oraz zmiany klimatyczne. W kwestiach problematycznych użytkownicy mogą skorzystać z porady profesjonalnych ekspertów poprzez portal, a dzięki temu szybko otrzymać odpowiedz.

Jednocześnie portal to źródło nowoczesnych narzędzi wspomagających rolników w podejmowaniu decyzji w zakresie produkcji rolniczej. Narzędzia te wspierają rolników aby mogli uzyskiwać lepsze wyniki ekonomiczne swoich gospodarstw poprzez bieżące informacje rynkowe, ale także poprzez oszczędności w zakresie zużycia środków produkcji, w oparciu o bieżący monitoring maszyn, zużycia środków produkcji i środków ochrony produkcji w systemie zarządzania gospodarstwem czy satelitarny monitoring zasobności azotu. Narzędzia te pomagają również rolnikom prowadzić produkcję w sposób zrównoważony środowiskowo. W ramach portalu jego użytkownicy mają również możliwość uzyskania precyzyjnej prognozy pogody ustalonej dla swojego gospodarstwa, a także ustawić alerty przymrozkowe, co pozwala podjąć im odpowiednie działania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie.

Food & Agro Trends

Food & Agro Trends to nowa, cykliczna publikacja przygotowywana przez analityków sektora rolno-spożywczego Banku BNP Paribas przedstawiająca średnioterminową sytuację w najważniejszych branżach przemysłu rolno-spożywczego (zbożowej, mlecznej, mięsnej, owocowo-warzywnej) w Polsce. Materiały wzbogacone są o prognozy cen wybranych surowców rolnych. Publikowana jest kwartalnie, w formie elektronicznej, na portalu Agronomist. Food & Agro Trends stanowi dopełnienie do dwutygodnika Food & Agro News, w którym analizujemy bieżącą sytuację w tym sektorze.

Agro Akademia

Bank BNP Paribas organizuje bezpłatne spotkania merytoryczne dla rolników, podczas których współpracujący z Bankiem eksperci z różnych dziedzin dzielą się z klientami obiektywną wiedzą na aktualne tematy dotyczące polskiego rolnictwa.

W marcu 2019 roku zrealizowaliśmy IV edycję Agro Akademii – Horyzont zmian. Tematyka spotkań poświęcona była bieżącym tematom interesującym branżę oraz zmianom czekającym polskie rolnictwo w najbliższym czasie. Eksperci Banku zaprezentowali analizę sytuacji i perspektyw rozwoju wybranych rynków rolnych w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Zagadnienia poruszone przez pozostałych prelegentów dotyczyły mi.in. kosztów energii w gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem korzyści jakie może przynieść produkcja własnej energii z OZE, nowej dyrektywie azotanowej zapobiegającej zanieczyszczeniu środowiska, korzystaniu z danych, którymi dysponuje Biuro Informacji Kredytowej S.A. i uchronieniem się przed dłużnikami.

7 spotkań

rolników z ekspertami

1 000 rolników

zaproszonych do udziału w spotkaniach

Dodatkowo, w listopadzie 2019 r. w ramach Agro Akademii odbyło się spotkanie przeznaczone wyłącznie dla kobiet. Poruszane tematy obejmowały m.in.: omówienie wybranych rynków rolnych wobec Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r., kobiece aspekty sukcesji, wpływ na zdrowie żywności ekologicznej oraz raport z najbardziej kompleksowego badania o kobietach w Polsce – pięć segmentów współczesnych Polek.

Agrokonferencja

Agrokonferencja, której pomysłodawcą jest Bank BNP Paribas, to pierwsza konferencja skierowana do sektora Food & Agro. Agrokonferencja jest spotkaniem przedstawicieli ekosystemu rolno-spożywczego, w trakcie której poruszamy tematy, wpływające w największym stopniu na uwarunkowania prowadzenia działalności przez firmy z tego sektora. Organizowane od 2006 roku wydarzenie stało się ważnym, dorocznym spotkaniem Banku z klientami i instytucjami z tej branży.

Bartosz Urbaniak Szef Bankowości Agro BNP Paribas Bank Polska SA na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę

Agrokonferencje przeznaczone są dla praktyków z branży rolno-spożywczej i ekspertów zajmujących się tym obszarem. Są okazją do wymiany poglądów oraz merytorycznych dyskusji na bieżące tematy. Jako Bank z największym udziałem w polskim rynku rolno-spożywczym i wieloletni, aktywny uczestnik tego ekosystemu, co roku staramy się, aby program wydarzenia odpowiadał aktualnym potrzebom naszych klientów. W 2019 roku wprowadziliśmy pewną nowość. Głos uczestników konferencji został ujęty w przygotowanym przez nas raporcie na temat sektora.

Ewolucja czy rewolucja w ekosystemie dostawca – dystrybutor – konsument? to temat konferencji w 2019 roku, na którą składały się panele dyskusyjne dotyczące m.in. roli innowacji z punktu widzenia producenta i dystrybutora, strategii eksportowej polskich przedsiębiorstw oraz współczesnych modeli współpracy pomiędzy dostawcą, czyli producentem, a dystrybutorem. W konferencji wzięło udział 270 przedstawicieli firm z sektora produkcji żywności.

Prezentowane i dyskutowane na Agrokonferencji treści były wynikiem kilkumiesięcznych badań, w trakcie których poprosiliśmy o opinię wiodących przedstawicieli firmy z sektora rolno-spożywczego oraz przebadaliśmy ok. tysiąca konsumentów, analizując ich zachowania podczas dokonywania zakupów produktów spożywczych. Agrokonferencja jako projekt jest platformą dialogu z branżą rolno-spożywczą.

Czytaj więcej na stronie Banku

Agro Kurier

Wydawany dwa razy w roku, w nakładzie 50 000 egzemplarzy, Agro Kurier to magazyn nowoczesnego rolnika, którego pomysłodawcą i wydawcą jest Bank BNP Paribas. Egzemplarze magazynu dostępne są w oddziałach Banku najchętniej odwiedzanych przez rolników oraz na kluczowych wydarzeniach rolniczych.

W czasopiśmie można znaleźć artykuły merytoryczne, komentarze analityków Banku, kalendarium targów i imprez dla rolników, reportaże, ciekawostki oraz stałe rubryki o charakterze rozrywkowym. Magazyn powstaje w Banku, ale jest redagowany we współpracy z wybranymi dziennikarzami.

Kampania „Bezpieczne Finansowanie” dla rynku Agro

Bank BNP Paribas od lat związany jest z finansowaniem rynku Agro. Nasi eksperci nieustannie obserwują rynek i zachodzące na nim zmiany. W ostatnim czasie zauważyliśmy pogorszenie sytuacji ekonomicznej rolników, co skutkuje zwiększeniem ich zainteresowania ofertą kredytową. Instytucje finansowe często oferują kredyty i pożyczki niedopasowane do specyfiki funkcjonowania gospodarstw, co powoduje ich rosnące zadłużanie.

Jako lider bakowości sektora Agro, nieustannie prowadzimy analizy, dzięki czemu znamy specyfikę tego biznesu, i wiemy na co zwrócić uwagę, by korzystanie z zewnętrznego finansowania przez agrobiznes, było maksymalnie bezpieczne i służyło jego rozwojowi. W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie przygotowaliśmy kampanię informacyjno-edukacyjną. Do akcji zaprosiliśmy partnerów – firmy Concordia Ubezpieczenia (Grupa Generali) oraz Biuro Informacji Kredytowej (BIK S.A.).

Celem kampanii, prowadzonej od lutego 2019 roku, jest dotarcie do rolników i przekazanie im zasad bezpiecznego finansowania. W kampanii przypominamy, czym należy kierować się przy wyborze banku, na co zwrócić szczególną uwagę decydując się na kredyt oraz jak postępować, gdy pojawiają się kłopoty z regulowaniem zobowiązań.

Poza standardową ekspozycją materiałów w oddziałach, spotykaliśmy się z klientami podczas wydarzeń organizowanych przez nasz Bank – takich jak Agro Akademie oraz na wydarzeniach branżowych, jak Targi Agrotech i Agro Show oraz na konferencjach partnerskich. Informacje o bezpiecznym finansowaniu dla sektora Agro umieszczaliśmy także w naszym magazynie Agro Kurier.

Więcej informacji znajduje się na stronie Banku.

100-lecie finansowania agrobiznesu

Bank BNP Paribas w 2019 roku obchodził Jubileusz 100-lecia tradycji finansowania agrobiznesu. Jesteśmy spadkobiercą powstałego w 1919 r. Polskiego Państwowego Banku Rolnego i kontynuatorem działań banków specjalizujących się w finansowaniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Świętując jubileusz 100-lecia finansowania sektora Agro, jednocześnie patrzymy w przyszłość i wspieramy rozwój rolnictwa. Jednym z obszarów tego wsparcia jest inwestycja w przyszłość nauki. W związku z tym, przygotowaliśmy Konkurs Jubileuszowy na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką na temat rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

W ramach obchodów jubileuszu, we współpracy z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym” zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny „Rolnictwo wczoraj i dziś“. Konkurs miał pokazać, jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie i na polskiej wsi w ciągu ostatnich 100 lat. Uczestnicy konkursu przesyłali zdjęcia, które dokumentowały historię ich gospodarstw. Otrzymaliśmy kilkaset zgłoszeń i ponad pół tysiąca zdjęć. Laureatów wybrała komisja, w której zasiedli przedstawiciele Banku BNP Paribas i redakcji „TPR”. Komisja konkursowa oceniając zdjęcia zwracała uwagę na to, jak polska wieś i gospodarstwa zmieniły się na przestrzeni dziesięcioleci. Doceniono nawiązanie do historycznych kadrów fotografii wykonanych przez ojców lub dziadków uczestników konkursu. Nagrodzone współczesne zdjęcia pokazują, że polskie gospodarstwa rolne to kontynuacja wielopokoleniowej pracy.

Wyniki wyszukiwania