Raport roczny 2019

Inicjatywy na rzecz innowacyjności

Kodeks współpracy ze startupami

Bank BNP Paribas w 2018 roku jako pierwszy Bank w Polsce zaprezentował Kodeks Współpracy ze Startupami – zmiany ułatwiające współpracę Banku z młodymi firmami. Dzięki temu startupy, które chcą wdrożyć swoje rozwiązania w Banku, robią to znacznie szybciej i sprawniej we współpracy z ekspertami z Banku i pod opieką dedykowanego opiekuna. W ramach Kodeksu uproszczony został proces zakupowy dla nowych rozwiązań technologicznych oraz przygotowane zostały wzory dokumentów na czas testów.

Dzięki Kodeksowi Współpracy ze Startupami Bank rozwija możliwości nawiązania relacji biznesowych z innowacyjnymi, młodymi firmami.

Więcej informacji na stronie Banku.

Zaklinacze Słonia

W 2019 roku podczas konferencji technologiczno-finansowej ImpactCEE w Krakowie odbyła się premiera publikacji Zaklinacze Słonia – dedykowanej startupom, chcącym nawiązać współpracę z Bankiem. Zawiera ona wiele przydatnych informacji z różnych obszarów, które pomogą i ułatwią startupowi zrobić pierwszy krok i nawiązać współpracę z bankiem. Partnerami publikacji są: Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Impact oraz Fintek.

Michał Miszułowicz Menedżer ds. Współpracy z Fintech w BNP Paribas Bank Polska SA

Zainteresowanie, jakie wywołała wydana w maju 2019 roku publikacja Zaklinacze Słonia, przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Wtedy chcieliśmy przede wszystkim wesprzeć startupy w nawiązywaniu współpracy z takimi firmami jak nasza. Okazało się jednak, że Zaklinacze Słonia stali się źródłem inspiracji i wiedzy dla zespołów, które w innych korporacjach pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami, właśnie przy wsparciu startupów.

Publikacja porusza m.in. szereg zagadnień prawnych i pozwala odpowiedzieć na pytania: w jakich przypadkach należy starać się o licencję na prowadzenie działalności z Komisji Nadzoru Finansowego? Jakie wymogi organizacyjne i finansowe należy spełnić? Jakich przepisów należy przestrzegać i jakie regulacje wdrożyć w swojej firmie, żeby prowadzić działalność regulowaną? Co jest najważniejsze w kooperacji z bankiem? W materiale znajdują się również informacje z obszaru architektury IT oraz IT Security. Autorzy publikacji poruszają także temat doświadczeń z praktycznego zastosowania Kodeksu Współpracy ze Startupami, czyli szeregu wprowadzonych zmian ułatwiających współpracę Banku z młodymi firmami.

Po sukcesie polskiej wersji publikacji, eksperci Banku BNP Paribas, w odpowiedzi na rosnące międzynarodowe zainteresowanie m.in. specyfiką polskiego rynku startupów, przygotowali angielską wersję poradnika Zaklinacze Słonia 2.0. Bank BNP Paribas jest częścią międzynarodowej Grupy BNP Paribas działającej w 72 krajach. Zespół transformacji cyfrowej jest w ciągłym kontakcie ze swoimi odpowiednikami z różnych części świata. To właśnie regularne dzielenie się wiedzą i obserwacja dotycząca tego, jak dużym zainteresowaniem spotykają się praktyki zespołu w Grupie BNP Paribas, a z drugiej strony brak materiałów na temat specyfiki polskiego rynku startupów, przyczyniły się w głównej mierze do tego, by powstała angielska wersja publikacji Zaklinacze Słonia 2.0.

Czytaj więcej na stronie Banku.

Office Hours

Office Hours to spotkania przedstawicieli naszej organizacji z przedstawicielami start-upów w poszukiwaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań mogących wzbogacić ofertę Banku. W BNP Paribas Office Hours są elementem Kodeksu Współpracy ze Start-upami, w ramach którego nasza organizacja uprościła procedury wewnętrzne w imię możliwości pozyskiwania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki Office Hours Bank BNP Paribas współpracuje z coraz większą liczbą start-upów, buduje silną sieć kontaktów i znajduje coraz więcej innowacyjnych rozwiązań, które mogą być użyteczne dla klientów.

W 2019 roku odbyło się 6 edycji (w sumie 17 edycji od 2017 roku), dotyczących:

 • usług UX dla produktów cyfrowych,
 • zarządzania modelami scoringowymi,
 • narzędzi do budowania formularzy online,
 • VAS dla family banking,
 • chatbotów,
 • sztucznej inteligencji (AI) dla optymalizacji procesu obsługi przelewów papierowych.

Czytaj więcej na stronie Banku.

Współpraca ze start-upami

W 2019 roku zrealizowaliśmy 7 wdrożeń start-upów.

 • Emplocity (PoC),
 • XOXO WiFi,
 • Templar (generator umów kredytowych),
 • NuDelta (wdrożenie w kolejnych obszarach – mobile rozpoznawanie dokumentów tożsamości),
 • SentiOne (PoC z chatbotami),
 • Form.IO (interaktywne formularze, prace wdrożeniowe w toku),
 • Hyperon (rozwiązanie firmy Decerto – w trakcie wdrożenia).

Dodatkowo wspieraliśmy uczestników programu Seedbed organizowanego przez EIT Food. Bank był mentorem start-upu Autenti. Wspólnie z młodą spółką technologiczną Autenti Bank wdrożył narzędzie umożliwiające zawieranie prawnie wiążących umów w pełni elektronicznie. Liczymy, że wsparcie wiodących instytucji finansowych pomoże spopularyzować taki sposób zawierania umów i da solidne podstawy do tworzenia „paperless economy”.

Rozwój innowacyjności

Akademia UX

W sierpniu 2019 roku ruszyła Akademia UX organizowana przez Bank BNP Paribas. Program obejmuje projektowanie, testowanie i wdrażanie projektów systemów, serwisów i narzędzi online, których głównym celem będzie wygoda i komfort użytkownika.

Jakub Danecki Koordynator Zespołu Badań i Projektowania w BNP Paribas Bank Polska SA

Chcemy, żeby dbałość o najwyższą jakość user experience stała się podstawą wszystkich działań. Akademia UX to inwestycja w rozwój tych kompetencji w naszym Banku, pozwoli nam zaoferować stały dostęp wszystkich jednostek BNP Paribas do dobrze zrealizowanych badań, prototypów aplikacji lub usług. W tym celu zrealizujemy w ramach Akademii kilkanaście projektów, opartych o całą gamę narzędzi wykorzystywanych w projektowaniu – od warsztatów kreatywnych i biznesowych przez badania ankietowe, testy A/B, testy użyteczności, audyty eksperckie, aż po makiety, projekty graficzne i prezentacje multimedialne gotowych do wdrożenia rozwiązań.

Uczestnikami pierwszej edycji są pracownicy Banku BNP Paribas oraz absolwenci studiów związanych z projektowaniem UX, zatrudnieni w Mobee Dick, którzy chcą budować swoje kompetencje w tym obszarze. Wybrane osoby będą pracować w Warszawie lub w Krakowie w siedzibie BNP Paribas, w bliskiej współpracy z wewnętrznymi interesariuszami w Banku oraz całym zespołem firmy Mobee Dick – partnera inicjatywy.

Akademia Product Ownera

W BNP Paribas coraz więcej produktów tworzonych jest w oparciu o metodyki zwinne. W związku z deficytem specjalistów z obszaru agile, Bank zdecydował wyszkolić własnych.

Product Owner to osoba odpowiedzialna za rozwój produktu. To ona kreuje wizję i jest motorem napędowym wszelkich działań związanych z produktem. Karierę Product Ownera najłatwiej rozpocząć analitykom biznesowym, opiekunom procesów czy product managerom, jednak w rekrutacji wziąć udział mógł każdy. Do naboru do Akademii nie było wymagane żadne doświadczenie z obszaru agile.

Pierwsza edycja Akademii wystartowała we wrześniu. Nauka będzie odbywa się w ramach czterech, jednodniowych zjazdów. Każdy uczestnik otrzymał dedykowanego mentora – doświadczoną osobę z Agile Center, z którym pozostaje w stałym kontakcie. Uczestnicy Akademii uczestniczą także w Gildii Product Ownerów. Po ukończeniu Akademii, uczestnik pozostał zatrudniony w swoim dotychczasowym dziale, aktywnie uczestnicząc w jego transformacji agile.

Akademia jest szansą nie tylko dla ambitnych pracowników, którzy chcieliby spróbować swoich sił w nowej, przyszłościowej roli. Każdy przełożony, posiadając w swoim zespole absolwenta Akademii zwiększa swoje szanse na prawidłową implementację frameworku scrumowego, a co za tym idzie – łatwiejsze przystosowanie do pracy w modelu agile.

W 2019 roku w dwóch edycjach Akademii wzięły udział 24 osoby.

Więcej informacji i program Akademii na stronie Banku.

Akademia Scrum Mastera

Wraz z coraz istotniejszą rolą technologii w produktach i usługach BNP Paribas, rośnie znaczenie metodyk zwinnych w naszej codziennej pracy. Akademia to inicjatywa, która z jednej strony pozwala bankowi zwiększać kompetencje w obszarze agile w oparciu o sprawdzonych i świetnie znających organizację pracowników, a z drugiej zaoferować tym pracownikom zupełnie nowe możliwości rozwoju i zmiany.

Scrum Master to osoba, która odpowiada za wdrażanie i promowanie frameworku scrumowego – czyli ram postępowania, z których bank korzysta przy rozwoju swoich kluczowych produktów cyfrowych (GOonline, GOmobile, Product Center). Początkujący Scrum Masterzy to osoby z inicjatywą oraz umiejętnościami miękkimi, np. project managerowie, deweloperzy, testerzy, kierownicy, itp. W rekrutacji wziąć udział mógł każdy. Do naboru do Akademii nie było wymagane żadne doświadczenie z obszaru agile.

Pierwsza edycja Akademii wystartowała we wrześniu. Nauka będzie odbywa się w ramach czterech, jednodniowych zjazdów. Każdy uczestnik otrzyma dedykowanego mentora – doświadczoną osobę z Agile Center, z którym będzie pozostawać w stałym kontakcie. Uczestnicy Akademii mają prawo uczestniczyć w Gildii Scrum Masterów, a ich kurs zakończy się certyfikacją Scrum.org.

Po ukończeniu Akademii, uczestnik pozostał zatrudniony w swoim dotychczasowym dziale, aktywnie uczestnicząc w jego transformacji agile. Istnieje również możliwość zmiany działu lub dołączenia do zespołu Agile Center, co będzie wymagało przejścia procesu rekrutacyjnego.

W 2019 roku w dwóch edycjach Akademii wzięły udział 22 osoby.

Więcej informacji i program Akademii na stronie Banku.

Studia fintech

Bank BNP Paribas wraz z PWC i Alior Bankiem, jest partnerem merytorycznym studiów podyplomowych z zakresu fintech organizowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach partnerstwa eksperci Banku dzielą się najlepszymi praktykami z zakresu wdrażania innowacji ze studentami.

Szczegóły dotyczące studiów są dostępne na tej stronie

Paulina Skrzypińska Koordynator Zespołu Innovation Lab w BNP Paribas Bank Polska SA

Jesteśmy w momencie niespotykanej dotąd transformacji sektora finansowego. Ciągle zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów, szybki rozwój technologii i towarzyszące im zmiany w regulacjach czynią sektor jednym z najbardziej dynamicznych w Polsce. Jako bank zmieniającego się świata chcemy za nimi nie tylko nadążać, ale przede wszystkim pozytywnie zaskakiwać naszych klientów. Dlatego razem z koleżankami i kolegami z BNP Paribas opowiemy m.in. o tym jak skutecznie wspierać transformację cyfrową dzięki współpracy ze start-upami na podstawie ponad 16 wdrożeń i naszego flagowego Kodeksu współpracy ze startupami.

Partnerstwo z Inkubatorem Innowacji Politechniki Warszawskiej

Bank BNP Paribas intensywnie wspiera młode przedsiębiorcze osoby. Młode firmy technologiczne są od dawna dla Banku partnerami w jego cyfrowej transformacji. Przeprowadziliśmy ponad 16 wdrożeń i pracujemy nad kolejnymi.

W 2019 roku uruchomiliśmy również ofertę dla nowo powstałych mikrofirm. We współpracy z Politechniką Warszawską upatrujemy szansy nie tylko na przepływ eksperckiej wiedzy, tak potrzebnej obu stronom, ale także źródła inspiracji. Liczymy, że wspólne działanie się stanie się kolejnym przykładem udanej współpracy nauki i biznesu.

PL Group Innovation Mixer

PL Group Innovation Mixer to autorska inicjatywa Zespołu Cyfrowej Transformacji Banku BNP Paribas, która ma służyć wymianie najlepszych dobrych praktyk oraz wyzwań związanych z wdrażaniem innowacji i budowaniem nowej oferty dla klientów, wśród liderów innowacji spółek z Grupy BNP Paribas. Spotkania odbywają się cztery razy w roku, a za każdym razem jego gospodarzem jest inna spółka.

W spotkaniach PL Group Innovation Mixer udział biorą przedstawiciele innowacji z każdej ze spółek Grupy BNP Paribas, zarówno ze strony biznesu, jak i IT. Uczestnicy prezentują konkretne przykłady realizacji swoich projektów i wymieniają się doświadczeniami. Ponadto, dzielą się informacjami na temat ciekawych wydarzeń (Office Hours, Akademia Scrum Mastera orgaznizowane przez Bank BNP Paribas), by w przypadku interesującego z ich perspektywy tematu, mogli w nich uczestniczyć.

Spotkania

Podczas spotkań podejmowane są tematy, które aktualnie interesują Bank, przedstawicieli spółek i klientów. Eksperci wspólnie zastanawiają się nad tym, jakich aktualnie technologii poszukują? Jaki efekt chcą osiągnąć przez daną technologię? Czym chcieliby uzupełnić ofertę dla klienta? Analizują poszczególne zagadnienia, wymieniają wspólnymi doświadczeniami oraz poszukują rozwiązań i udzielają wzajemnych rekomendacji, dzięki którym dany projekt kolejnym razem może zostać jeszcze sprawniej zrealizowany. Każdy uczestnik spotkania angażuje się w temat.

Podczas czterech spotkań, w ramach PL Group Innovation Mixer, poruszane były tematy z zakresu technologii i obszarów takich jak: RPA & OCR (wszystkie spółki), CRM (wszystkie spółki), PSD2/TPP – BNP Paribas Cardif, Workflow – Factoring, Digitalizacja korespondencji – Leasing, Platforma windykacyjna – Leasing, Onborading klienta SME – Arval, czy Insurance as a service do startupów – BNP Paribas Cardif.

Akademia PSD2

Razem z najlepszymi fintechami chcemy stworzyć innowacyjne usługi i produkty bankowe, w oparciu o API i możliwości jakie niesie ze sobą dyrektywa PSD2. BNP Paribas, jako pierwszy bank w Polsce, udostępnił produkcyjne API (zgodnie z wymaganiami PSD2). Akademia miała na celu umożliwienie fintechom wspólnej komercjalizacji rozwiązań opartych o PSD2. Szukaliśmy rozwiązań, które znajdą uznanie naszych klientów – w tym celu wybrane firmy, we współpracy z Bankiem, mają możliwość przeprowadzenia badań użyteczności swojego rozwiązania.

Zgłosiło się 20 firm, z których do prezentacji zaprosiliśmy 10.

Czytaj więcej na stronie Banku.

Wyniki wyszukiwania