Raport roczny 2019

Informatyka i cyberbezpieczeństwo

Największym wyzwaniem w Obszarze Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa w 2019 r. była fuzja operacyjnej wraz z realizowaną równolegle z transformacją Banku oraz projektami regulacyjnymi. Dzięki przeprowadzonej migracji, wszyscy klienci Banku obsługiwani są w ujednoliconej architekturze informatycznej i operacyjnej, co przekłada się na szybkość i jakość obsługi. Mają dostęp do najwyższej klasy udogodnień technologicznych oraz wyjątkowej oferty produktowej.

Działania prowadzone w zakresie projektowym koncentrowały się głównie na trzech obszarach:

 1. Projektach dla linii biznesowych – jako wsparcie dla osiągnięcia celów sprzedażowych;
 2. Projektach związanych z bieżącą działalnością Banku, w tym: dot. realizacji wymogów krajowych i międzynarodowych regulatorów (m.in. RODO, Split Payment, PSD2), optymalizacji bieżącej działalności Banku oraz dopasowania do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w zakresie cyberbezpieczeństwa i infrastruktury;
 3. Projektach dotyczących integracji banków (rebranding, ujednolicenie oferty dla klientów, operacyjne połączenie systemów informatycznych).

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w obszarze IT w ramach poszczególnych obszarów w 2019 r.

Bankowość Detaliczna i Personal Finance

 • Rozbudowa aplikacji mobilnej GOmobile o nowe usługi dla klientów, w tym: ubezpieczenie podróżne, aktywne powiadomienia o transakcjach, oferta Pre-Approved, BLIK ATM, udostępnienie Google Pay i Apple Pay, udostępnienie GOmobile klientom Allegro i pełnomocnikom, zarządzanie zleceniami stałymi – przeglądanie i usuwanie, zarządzanie kartą – aktywacja, ustawianie PIN i zmiana limitów dziennych, przelewy z przyszłą datą i możliwość definiowania wygodnych szablonów przelewów, zakup biletów komunikacji miejskiej i opłaty za parking bezpośrednio w aplikacji, mobilna autoryzacja – potwierdzanie przelewów w GOonline za pomocą aplikacji mobilnej;
 • Dostarczenie nowej bankowości internetowej GOonline z pełnym pakietem funkcjonalności dla nowych klientów i klientów przejmowanego Banku;
 • Zmiana modelu procesu onboardingu klienta, pozwalającego na otwarcie konta przez Internet z użyciem elektronicznego podpisu – opcja weryfikacji tożsamości przez kuriera dostarczającego klientowi kartę;
 • Umożliwienie dynamicznego dostosowywania oferty dla klientów dzięki narzędziu Real-time Flexible Marketing;
 • Udostępnienie usługi Online Chat dla klientów Banku;
 • Rebranding systemów front-endowych dla klientów detalicznych i wdrożenie nowej oferty flagowej;
 • Rozwój współpracy z dealerami samochodowymi, dzięki konfiguratorowi samochodowemu dla marki Hyundai oraz wdrożenie produktów dla marki Opel;
 • Wdrożenie zaawansowanej aplikacji służącej do transkrypcji i analizy treści rozmów z klientem w Contact Center;
 • Udostępnienie nowoczesnej platformy GOone dla pracowników Banku do obsługi klientów w Oddziałach i Call Center;
 • Modernizacja systemu wspierającego procesy windykacyjne;
 • Wdrożenie mechanizmów usprawniających obsługę procesów kredytowych – paperless, OCR dokumentów (Invoice Opitcal Character Recognition – narzędzie służące do rozczytywania tekstu z zeskanowanych dokumentów i obrazów).

Bankowość Korporacyjna oraz MŚP

 • Cyfryzacja i ujednolicenie procesu onboardingu dla klientów korporacyjnych i MŚP w aplikacji sprzedażowej Capsel oraz na platformie eWniosek;
 • Ujednolicenie platformy eApplication dla klientów korporacyjnych i MŚP;
 • Wprowadzenie usprawnień w procesie kredytowym – szybka ścieżka kredytowa Formuła 1;
 • Usprawnienie obsługi płatności podzielonych (Split Payments) w systemach Banku, w zakresie: poleceń zapłaty od strony wierzyciela – dodanie płatności podzielonej do polecenia zapłaty, automatu do zapłaty podatku VAT (dla gospodarki własnej) oraz raportu niezamkniętych rachunków VAT (Portal Raportowy);
 • Wdrożenie modułu zarządzania wnioskami w Turbo Planet dla zespołów biznesowych;
 • Wdrożenie nowej aplikacji klienckiej umożliwiającej wymianę danych między Bankiem a firmą za pomocą komunikatów w formacie plików XML przy użyciu technologii web service;
 • Rebranding systemów front-endowych w bankowości korporacyjnej i MŚP;
 • Cyfryzacja i ujednolicenie platformy obsługującej procesy posprzedażowe dla klientów korporacyjnych i MŚP.

Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna

 • Wdrożenie nowej platformy do wymiany walut FX Pl@net;
 • Dostosowanie raportowania do wymogów MIFID z UK na EU w związku z planowanym Brexitem;
 • Uzupełnienie raportowania transakcji commodity swap do KDPW o kod ISIN, wymagany przez MIFID2;
 • Wdrożenie nowych funkcjonalności w ramach programu Vista: produkty strukturyzowane, Flexiterm Forward, Cap with Instalments (opcja na stopę procentową z rozłożoną płatnością premii przez klienta na raty).

Projekty crossowe dla linii biznesowych oraz projekty regulacyjne

 • Udostępnienie interfejsu API dla PSD2 jako pierwszy Bank w Polsce oraz dostosowanie kanałów elektronicznych i wewnętrznych procesów o zmiany wymagane dyrektywą;
 • Wdrożenie znaczących usprawnień optymalizujących proces KYC dla użytkowników, w tym możliwość skanowania dokumentacji klientów przy użyciu urządzeń mobilnych;
 • Wdrożenie platformy RODO oraz implementacja mechanizmów anonimizacji danych osobowych po okresie retencji;
 • Migracja klientów SKOK Rafineria;
 • Automatyzacja procesu otwierania relacji z klientami poprzez automatyczne wypełnianie danych o kliencie na podstawie analizy OCR jego dokumentów;
 • Wdrożenie technologii blockchain i rozwiązania Trwałego Nośnika dla udostępniania klientom dokumentów ogólnych TOiP i Regulaminów zgodnie z wymogami UOKiK. BNP Paribas Bank Polska jako drugi bank w Polsce wprowadził to rozwiązanie;
 • Wdrożenie scentralizowanego rozwiązania usprawniającego proces zarządzania wekslami (cyfrowa obsługa weksli) w oddziałach Banku będącymi zabezpieczeniem pożyczek i kredytów hipotecznych;
 • Zbudowanie mechanizmu do monitoringu transakcji podejrzanych zgodnie z rozszerzonymi wymaganiami raportowymi zaktualizowanej ustawy AML GIIF.

Projekty infrastrukturalne

 • Zwiększenie funkcjonalności platformy Contact Center dzięki migracji do docelowego standardu dla połączonego Banku;
 • Usprawnienie pracy konsultantów biznesowych w Contact Center dzięki rozbudowaniu systemu IVR;
 • Zwiększenie możliwości monitorowania jakości przeprowadzanych rozmów z klientami (nowy, zintegrowany system Verint);
 • Uruchomienie systemu SIM do pobierania, archiwizacji i zarządzania nagranymi rozmowami GSM zgodnie z wytycznymi MIFID II.

Projekty z obszaru cyberbezpieczeństwa

 • Uczestnictwo w ogólnokrajowych ćwiczeniach z cyberbezpieczeństwa dla sektora bankowego – CyberEXE, Bank jako pierwszy przywrócił 100% dostępności usług;
 • Wdrożenie normy i uzyskanie certyfikatu zgodności ISO 27001 w obszarze Bezpieczeństwa Informacji;
 • Przeprowadzenie akcji #Cyberstrong podnoszącej poziom świadomości dot. cyberbezpieczeństwa wśród pracowników Banku (w tym: filmy edukacyjne, interaktywne komiksy, Live Webinary);
 • Wdrożenie systemu 802.1x – NAC (Network Access Control), umożliwiającego zapewnienie jednolitej kontroli dostępu w sieciach przewodowych i bezprzewodowych;
 • Przeprowadzenie całościowego testu odtworzenia DRP (Disaster Recovery Plan) dla większości krytycznych systemów w Banku. Potwierdzono zdolność Banku do odzyskania zdolności operacyjnej w uzgodnionym czasie poniżej 2 godzin;
 • Wdrożenie systemu FireEye AI Powered Email Security chroniącego przed zaawansowanymi zagrożeniami,
  w tym przed phishingiem, spamem i podszywaniem się pod inne osoby;
 • Ustawa o Cyberbezpieczeństwie – dostosowanie do wymogów Krajowego systemu wykrywania, zapobiegania i minimalizowania skutków ataków naruszających bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w Polsce;
 • Wprowadzenie i przetestowanie scentralizowanego ośrodka zapasowego Business Recovery Site dla biur w Krakowie i Rudzie Śląskiej;
 • Antigena, DarkTrace Monitoring & Anti-Malware – wdrożenie systemu do wykrywania zagrożeń cyberbezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, wykorzystującym mechanizmy uczenia maszynowego (machine learning) oraz algorytmy sztucznej inteligencji (artifical intelligence);
 • Bank dołączył do Rady Doradczej ds. Produktów Cynet w ramach wspólnego projektu na rzecz zbudowania najlepszej na rynku platformy ochrony przed naruszeniami bezpieczeństwa.

Rebranding i migracja działalności faktoringowej

 • W ramach rebrandingu wprowadzono nową ofertę kont i kart dla klientów indywidualnych oraz pakietów dla segmentu mikroprzedsiębiorstw, ujednolicono internetowy proces obsługi klienta, dokonano standaryzacji środowiska pracy i wprowadzono zmiany w oddziałach, back office oraz dokumentacji;
 • Nowa segmentacja dla klientów korporacyjnych i MŚP;
 • Migracja działalności faktoringowej do systemu BNPP Faktor.

Fuzja operacyjna

 • Migracja danych dotyczących klientów do docelowych systemów bankowych;
 • Umożliwienie klientom korzystanie z jednolitej oferty produktów i usług:
  • Ujednolicenie oferty depozytowej, kredytowej oraz w zakresie kart płatniczych dla klientów połączonego Banku (parametry oferty, usprawnienia procesów, dokumentacja);
  • Ujednolicenie oferty i systemów Biura Maklerskiego;
  • Dostosowanie systemów GOonline i GOmobile do obsługi użytkowników korzystających z wycofywanych systemów.
 • Przygotowanie infrastruktury dla połączonego Banku, w tym m.in.: przeprowadzenie testów wydajnościowych systemów bankowych przed połączeniem operacyjnym, przygotowanie i rozbudowa infrastruktury dla systemu centralnego, rozbudowa infrastruktury dla systemów bankowych w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności.

Wyniki wyszukiwania