Raport roczny 2019

Alternatywne kanały dystrybucji

Bankowość internetowa i mobilna

W 2019 r. Bank odnotował wzrost liczby klientów posiadających dostęp do usług bankowości internetowej i mobilnej, jak również łącznej liczby klientów aktywnie korzystających z tych kanałów obsługi. W rezultacie realizacji transakcji nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank przejął rozwiązania funkcjonujące dotychczas w RBPL: systemy transakcyjne R-Online i R-Online Biznes oraz aplikacje mobilne Mobilny Portfel i R-Mobile Biznes.

W ramach fuzji operacyjnej zrealizowanej w IV kwartale 2019 r. systemy te zostały zastąpione nowymi systemami: bankowości internetowej dla klientów detalicznych – GOonline oraz bankowości mobilnej dla klientów detalicznych – GOmobile. W przypadku klientów biznesowych wszyscy klienci Banku zostali zmigrowani do systemów bankowości internetowej BiznesPl@net oraz nowej bankowości mobilnej GOmobile Biznes.

Zmiany w systemach i ofercie dla klientów detalicznych w 2019 r.

 • wdrożenie nowej bankowości internetowej GOonline – zbudowanej w oparciu o trzy podstawowe filary: prostota, nowoczesność i intuicyjność użytkowania, charakteryzującej się:
  • nową omnikanałową platformą zintegrowaną z silnikiem procesów sprzedażowych,
  • dostępnością wszystkich produktów na jednym ekranie,
  • dostępnością skrótów do najważniejszych funkcji na pierwszym ekranie,
  • możliwością przeprowadzania aktualizacji wersji bez wyłączania dostępności systemu,
  • technologią RWD (Responsive Web Design) zapewniającą najwyższy komfort pracy bez względu na rozdzielczość ekranu,
  • budową interfejsu zgodnie ze standardem WCAG 2.1,
  • umożliwieniem klientom kontaktu z doradcą Banku za pomocą czatu tekstowego;
 • migracja klientów związana z transakcją nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz możliwe dzięki tej operacji ujednolicenie systemów;
 • wdrożenie mechanizmu wysyłki do klienta dokumentów (we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową), opartego na technologii blockchain oraz spełniającego wymogi regulacyjne w zakresie trwałego nośnika;
 • potwierdzanie autentyczności i aktualności dokumentów unikalnym kodem Hash, dostępność dokumentów także po zakończeniu relacji klienta z Bankiem;
 • wdrożenie w obszarze sprzedaży:
  • nowego silnika procesowego oraz mechanizmów segmentowania odbiorców ofert,
  • procesu rozkładania na raty spłat zadłużenia dla karty kredytowej,
  • wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego;
 • rozbudowanie modułu zarządzania kartami: tymczasowe blokowanie, włączanie płatności zbliżeniowych, zmiana okresu rozliczeniowego, konfiguracja automatycznej spłaty;
 • umożliwienie ustawienia limitów przelewów w bankowości internetowej i mobilnej;
 • funkcjonalność zaufanej przeglądarki, dzięki której klient nie musi podawać za każdym razem loginu;
 • możliwość otwarcia systemu obsługi zleceń maklerskich (SidomaWeb) bezpośrednio z GOonline, bez konieczności dodatkowego logowania;
 • optymalizacje procesów i widoków pod kątem ich dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami;
 • rozwój customer experience – wprowadzenie licznych usprawnień na podstawie opinii klientów, m.in. rachunek domyślny, nazwy własne produktów, kontekstowe podpowiedzi, kopiowanie numeru rachunku.
 • udostępnienie nowej wersji GOmobile 2.0 zintegrowanej w ramach omnikanałowej platformy,
 • wdrożenie mechanizmu mobilnej autoryzacji – potwierdzanie operacji zlecanych w bankowości internetowej GOonline za pomocą aplikacji GOmobile,
 • umożliwienie aktywacji, tymczasowej blokady i zmiany kodu PIN dla karty płatniczej,
 • możliwość dodania karty do portfela Apple Pay z poziomu aplikacji GOmobile,
 • zarządzanie szablonami płatności oraz przelewy z datą przyszłą,
 • zakup biletów komunikacji miejskiej i opłacanie miejsc parkingowych,
 • ubezpieczenie turystyczne GOtravel, umożliwiające szybkie ubezpieczenie się przed podróżą,
 • wdrożenie powiadomień push (funkcjonalność tę aktywowało 87% aktywnych użytkowników GOmobile),
 • udostępnienie usługi kredytu Pre-Approved dla pełnej bazy użytkowników posiadających ofertę kredytu (do 30 tys. zł),
 • uruchomienie opcji wpłaty w bankomacie za pomocą kodu BLIK (bez użycia karty),
 • rozwój customer experience – wprowadzenie licznych usprawnień na podstawie opinii klientów, m.in. wizerunki kart, podpowiadanie odbiorców z historii na formularzu przelewu, dodanie opcji Ponów/Odpowiedź na przelew.

Zmiany w systemach i ofercie dla klientów biznesowych w 2019 r.

 • przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie BiznesPl@net na potrzeby migracji danych klientów korzystających z systemu R-Online Biznes,
 • zmigrowanie do systemu BiznesPl@net podczas weekendu migracyjnego (8-11 listopada 2019 r.) łącznie ponad 32,5 tys. firm oraz 111 tys. użytkowników,
 • zmiany w systemie i dodatkowe funkcjonalności, wdrożone do systemu przy okazji migracji danych:
  • nowy moduł kredytowy,
  • obsługa inkas importowych i eksportowych,
  • udostępnienie nowej bankowości mobilnej GOmobile Biznes,
  • zmiany w module lokat – umożliwienie sprawdzenia oprocentowania, wyboru rachunku do rozliczenia kapitału i odsetek, możliwość eksportu do pliku listy lokat wraz ze szczegółami,
  • zmiany w obsłudze płatności SEPA (dodanie dodatkowych szczegółów płatności), SEPA D0, Target 2,
  • udostępnienie funkcjonalności dodania pojedynczego przelewu do paczki,
  • zmiany w obsłudze płatności dla klientów korzystających z modułu płatności masowych,
  • wdrożenie aplikacji pośredniczącej umożliwiającej połączenie systemów klienta z Bankiem z wykorzystaniem usługi BNP Paribas Connect Plus,
 • przygotowanie i wdrożenie zmian regulacyjnych wynikających z:
  • Dyrektywy PSD2 (Payment Services Directive 2) m.in. umożliwiających uruchomienie produkcyjnego środowiska API dla wybranych tzw. podmiotów trzecich (TPP) dla celów testowania,
  • nowelizacji Ordynacji Podatkowej w zakresie zapobiegania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) w zakresie STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) – dotyczą blokowania rachunków przedsiębiorców zgodnie z decyzjami Krajowej Administracji Skarbowej w trybie przewidzianym ustawą,
  • wprowadzenia obowiązku rozliczeń za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności (Split Payment) m.in.: realizacja płatności krajowych na rachunek ZUS oraz umożliwienie płatności na mikrorachunek podatkowy (dla rozliczenia podatków VAT/CIT/PIT).

Karty bankowe

W zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych BNP Paribas Bank Polska S.A. współpracuje z organizacjami MasterCard oraz Visa. W portfelu kart znajdują się karty debetowe, kredytowe oraz karty z odroczonym terminem płatności.

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. liczba wydanych kart wyniosła 2 333,0 tys. szt. i była o 323,7 tys. wyższa niż rok wcześniej. Odnotowany wzrost wynika m.in. z akwizycji klientów w ramach nowego konta osobistego Konto Otwarte na Ciebie – oferty Banku wdrożonej po wprowadzeniu nowej marki w kwietniu 2019 r. – i możliwości wydania trzech nowych kart debetowych (Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na eŚwiat, Karta Otwarta na Świat).

Liczba kart bankowych wydanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
zmiana r/r
tys. szt. 31.12.2019 31.12.2018 tys. szt. %
Karty debetowe klientów detalicznych 1 304,7 1 240,4 64,3 5,2%
Karty kredytowe klientów detalicznych 832,9 579,3 253,6 43,8%
Karty debetowe biznes 181,0 167,6 13,4 8,0%
Karty biznes z odroczonym terminem płatności 7,7 8,8 (1,1) (13,0%)
Karty kredytowe biznes 6,7 6,8 (0,1) (1,9%)
Karty prepaid 0,0 6,4 (6,4) (100,0%)
Liczba wydanych kart – razem 2 333,0 2 009,3 323,7 16,1%

Współpraca z pośrednikami

Na koniec 2019 r. w Pionie Bankowości Detalicznej i Biznesowej Bank aktywnie współpracował z 16 pośrednikami ogólnopolskimi w oparciu o umowy outsourcingowe, dotyczące akwizycji produktów bankowych oraz z 246 pośrednikami lokalnymi (w oparciu o umowy marketingowe), informującymi potencjalnych klientów o ofercie produktowej Banku.

Natomiast w obszarze Bankowości Personal Finance z 15 pośrednikami ogólnopolskimi oraz z 1 pośrednikiem online – w oparciu o umowy outsourcingowe, dotyczące akwizycji produktu kredyt gotówkowy.

Wyniki wyszukiwania