Raport roczny 2019

BNP Paribas Group Service Center S.A.

Na obszary działalności biznesowej BNP Paribas Group Service Center S.A. („BNPP GSC”) składają się:

 • świadczenie usług pośrednictwa finansowego na rzecz Banku, polegających na:
  • udzielaniu osobom zamierzającym zaciągnąć kredyt informacji o warunkach jego uzyskania,
  • udzielaniu klientom pomocy w zakresie wypełniania wniosków kredytowych,
  • przyjmowaniu, weryfikowaniu pod względem poprawności i kompletności oraz przekazywaniu do Banku złożonych przez klientów dokumentów wymaganych przez Bank w procesie kredytowym,
  • rejestrowaniu dokumentów w systemie sprzedażowym Banku,
  • przekazywaniu klientom informacji o podjętych przez Bank decyzjach kredytowych,
 • świadczenie usług pomocniczych do czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, polegających na administrowaniu i wykonywaniu umów grupowego ubezpieczenia zawartych przez Bank,
 • świadczenie usług agencyjnych w zakresie usług ubezpieczeniowych,
 • świadczenie usług IT w zakresie rozwoju aplikacji i systemów bankowo-finansowych na rzecz podmiotów z Grupy BNP Paribas,
 • świadczenie usług w zakresie wynajmu Bankowi platformy telekomunikacyjnej AVAYA,
 • kompleksowa obsługa programów lojalnościowych dla podmiotów powiązanych z Bankiem,
 • świadczenie usług marketingowych na zlecenie Banku dla pracowników partnerów Banku.

W ramach realizacji procesu integracji oraz z uwagi na podobny charakter działania, w dniu 31.12.2019 r. (dzień wpisu w KRS) nastąpiło połączenie BNP Paribas Group Service Center S.A. z BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o. gdzie spółka BNPP GSC występowała jako jednostka przejmująca.

Podstawowe dane finansowe BNP Paribas Group Service Center S.A.
tys. zł 31.12.2019* 31.12.2018 31.12.2017
Suma bilansowa 45 400** 29 354 19 072
Inwestycje krótkoterminowe 35 644** 22 536 10 298
Kapitał własny 38 925** 23 701 14 467
w tym: wynik finansowy netto 9 785 12 621 18 406
* Dane wstępne.
** Z uwzględnieniem efektów połączenia z BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o.

Wyniki wyszukiwania