Raport roczny 2019

Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Spółka z o.o.

Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Sp. z o.o. („Spółka”) została utworzona w 1999 r. do prowadzenia działalności w przedmiocie:

  • nabywania i zbywania nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach,
  • prowadzenia inwestycji budowlanych na nieruchomościach własnych i obcych,
  • dzierżawienia, wydzierżawiania nieruchomości i najmu lokali,

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. portfel inwestycyjny Spółki składał się z nieruchomości w postaci gruntu niezabudowanego we Wrocławiu-Marszowicach o powierzchni 46,7977 ha. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

Celem Spółki jest doprowadzenie do korzystnej sprzedaży posiadanej nieruchomości.

Podstawowe dane finansowe BFN Actus Spółka z o.o.
tys. zł 31.12.2019* 31.12.2018 31.12.2017
Suma bilansowa 56 827 56 129 54 785
Inwestycje długoterminowe 56 577 55 868 54 435
Kapitał własny 48 252 47 688 46 557
w tym: wynik finansowy netto 564 1 113 (229)
* Dane nieaudytowane.

Wyniki wyszukiwania