Raport Zintegrowany 2020

50. Podział zysku

Zgodnie z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 29.06.2020 r., zysk Grupy po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2019 w wysokości 628 696 tys. zł w całości został przekazany na kapitał rezerwowy.

Wyniki wyszukiwania