Raport Zintegrowany 2020

49. Wypłacone dywidendy

W Grupie za 2019 rok nie była wypłacona dywidenda. Zarząd Banku nie będzie rekomendował wypłacenia dywidendy za 2020 rok.

Wyniki wyszukiwania