Raport Zintegrowany 2021

50. Podział zysku

Zgodnie z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 24.03.2021 r., zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2020 w wysokości 731 060 tys. zł w całości został przekazany na kapitał rezerwowy.

Wyniki wyszukiwania